Обществени консултации
Прокуратурата и КПКОНПИ с нова инструкция за борбата с корупцията по високите етажи на властта
Държавните обвинители и агентите на Антикорупционната комисия ще съгласуват съвместни действия не по-късно от пет дни преди провеждането им
Прокуратурата и КПКОНПИ с нова инструкция за борбата с корупцията по високите етажи на властта

Снимката е от акция на правоохранителните институции в Перник, снимка: КПКОНПИ

Държавното обвинение и Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество представиха за обществени консултации проект на инструкция за взаимодействие при извършване на съвместната работа по противодействие на корупцията по високите етажи на властта. "Целта на документа е на базата на досега съществуващото сътрудничество, да се надгради и доразвие взаимодействието между двете институции", гласят част от мотивите на главния прокурор Сотир Цацаров и на председателя на Антикорупционната комисия Пламен Георгиев.

Определен от обвинител № 1 негов заместник и конкретен член на КПКОНПИ, определен със заповед на председателя на Комисията, ще отговарят пряко за координацията между двете институции. От проекта става ясно, че основно звено в борбата с корупцията във властта ще е постоянно действаща Контактна група, в която ще влизат прокурор от ВКП, административният ръководител на Специализираната прокуратура и директорът на дирекция "Противодействие на корупцията" в КПКОНПИ. Контактната група ще заседава минимум веднъж месечно, като в срещите ще могат да участват представители на НАП, митниците, МВР, ДАНС, Бюрото по защита на свидетели при главния прокурор и други институции. Контактната група ще координира и оперативното взаимодействие на регионално ниво. При ситуации, в които са необходими неотложни действия, то незабавно КПКОНПИ ще трябва да уведомява административния ръководител на съответната прокуратура или дежурен прокурор. Като изрично е уточнено, че уведомяването и, съответно, дадените указания от прокурора, трябва да стават в писмена форма.

Разписани са и конкретните стъпки, по които ще действат двете институции в ситуация за сигнал срещу висш представител на властта, за когото има данни за корупция: "Когато въз основа на доклада за извършената оперативно-издирвателна дейност е прието от КПКОНПИ решение за оперативно взаимодействие с органите на досъдебното производство, компетентната прокуратура и органите по чл. 16, ал. 2 ЗПКОНПИ съгласуват и се подпомагат взаимно във връзка с организацията и провеждането на неотложни и първоначални действия по разследването. Съгласуването на първоначалните действия по разследването се извършва своевременно, но не по-късно от пет дни преди началото на планираните действия".

Обект на планиране ще са още: конкретните необходими първоначални действия по разследването и последователността на провеждането им; организационни мерки, свързани с провеждането на първоначалните действия за разследване – осигуряване на съдействие от МВР и други държавни органи, поемни лица, вещи лица, специалисти-технически помощници и други; анализ на необходимостта и сформиране на екип по реда на чл. 138, т. 8 Закона за съдебната власт (ЗСВ); анализ на необходимостта и предвиждане на използване на специални разузнавателни средства в досъдебното производство; анализ на необходимостта от осъществяване на правомощията на Бюрото по защита при главния прокурор; анализ на опасността участник в престъплението да се укрие, да извърши друго престъпление или да укрие доказателства и вземане на мерки за предотвратяване на това.

Инструкцията дава конкретни насоки и как да се действа, ако сигнал за корупция бъде получен в прокуратурата, но не са налице достатъчно данни за образуване на досъдебно производство. В подобни ситуации прокурорът "може да възложи извършването на проверка по реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 ЗСВ с писмено разпореждане, което съдържа конкретни указания за обстоятелствата, които следва да бъдат установени, и срок за извършване, който не може да бъде по-дълъг от два месеца". От своя страна, служителите на КПКОНПИ ще трябва да изготвят подробна справка за извършената проверка.

"Провеждането на обществено обсъждане на проекта в по-кратък времеви период би дало възможност за ускорено приемане на подзаконовия нормативен акт, което да осигури пълноценно, регламентирано и по-ефективно взаимодействие между ПРБ и КПКОНПИ по противодействието на корупцията и отнемането в полза на държавата на незаконно придобитото имущество", пише в мотивите към проекта на инструкцията, което обяснява и защо мнения по нея ще се приемат през отпускарския сезон.

"Проектът не е съпроводен със справка за съответствие с европейското право, тъй като не се отнася до актове на Европейския съюз, с които е направена хармонизация на регламентираната материя", уточняват от прокуратурата и КПКОНПИ.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
15
|
нерегистриран
10 август 2018, 15:44
4
-2
Проблемът си ти самият. И съм сигурен че не си толкова тъп,че не го разбираш.Ако си тук по занаят,демек ако ти плащат за тролене,си вземам думите назад.В крайна сметка, парите не ти миришат.
14
RRR
|
нерегистриран
10 август 2018, 15:39
4
-2
Проблема си е Ваш, не мой.Така ще си отмине живота Ви, без да сте разбрали за какво иде реч.
13
И аз до трите R
|
нерегистриран
10 август 2018, 15:35
2
-1
Проблемът е дали въобще някога ти е било време да четеш.Очевидно не, колкото и да се мъчиш да изместиш темата от това дали,кога и къде си имал нещо общо с правото.
12
в тримесечен срок от влизането в сила на закона трябваше да се приемат инструкциите
|
нерегистриран
10 август 2018, 14:57
5
0
Щом обаче е допуснато несъобразяване със сроковете в закона, процедурата по общественото обсъждане на проекта трябваше да беше открита по-рано или по-късно, за да има възможност тя да се развие извън отпускарския за съдебната власт сезон и така да се минимализира възможността юристите да не участват в процедурата по общественото обсъждане на проекта активно.
11
в тримесечен срок от влизането в сила на закона трябваше да се приемат инструкциите
|
нерегистриран
10 август 2018, 14:52
4
0
"Провеждането на обществено обсъждане на проекта в по-кратък времеви период би дало възможност за ускорено приемане на подзаконовия нормативен акт, което да осигури пълноценно, регламентирано и по-ефективно взаимодействие между ПРБ и КПКОНПИ по противодействието на корупцията и отнемането в полза на държавата на незаконно придобитото имущество", пише в мотивите към проекта на инструкцията, което не обяснява защо мнения по нея ще се приемат през отпускарския за съдебната власт сезон. Според мен срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под „изключителни случаи“ по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най- вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите. Под „изрично посочване на причините“ за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично“ посочване на причините за по- краткия срок на консултиране. Бързината като аргумент за приемане на нормативни актове следва да бъде изкоренена и изхвърлена от българския нормотворчески процес. Поради това считам, че обществената консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва да се проведе в пълния 30- дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА и приетата Инструкция би била уязвима при атакуването й в съда. Целта на инструкцията за взаимодействие между прокуратурата и КПКОНПИ е да се изпълни разпоредбата на чл. 27, ал. 1, т. 1, и ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Защото, според § 67, ал 4 от Закона за противодействие на корупцията в тримесечен срок от влизането в сила на закона трябваше да се приемат инструкциите по чл. 24, ал. 2, по чл. 27, ал. 2, по чл. 88, ал. 1 и по чл. 104, ал. 2. Сроковете са в закона. Българското право не съдържа легална дефиниция на "инструктивен срок". Законодателят не може да определя пожелателни срокове. Приемането на идеята, че по принцип сроковете за административните органи са инструктивни, означава, че приемаме идеята, че сроковете може да не се спазват. Това не създава правна култура нито в администрацията, нито у гражданите, на които тя е призвана да служи. Съответно, когато масово хората виждат, че законите не се спазват, то няма как да очакваме да живеем в правова държава. По-добре беше сроковете в закона да бъдат спазени. Щом обаче е допуснато несъобразяване със сроковете в закона, процедурата по общественото обсъждане на проекта трябваше да беше открита по-рано или по-късно, за да има възможност тя да се развие извън отпускарския за съдебната власт сезон и така да се минимализира възможността юристите да участват в процедурата по общественото обсъждане на проекта активно. Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. В процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица. Процедурата по приемането на нормативния административен акт е регламентирана в ЗНА императивно, за да се защити общественият интерес.
10
RRR
|
нерегистриран
10 август 2018, 14:21
8
-3
Вярно сте слънчасали всички.Не ми дреме нито за Цацаров, нито за Панов, нито за когото и да било.Отдавна ми е минало времето да ми пука от нещо.Има много по-важни неща на света от това да си блюдолизец дори и по форумите.
9
Отвратителен, фалшив рев на правно неграмотен, а и сигурно не само правно...
|
нерегистриран
10 август 2018, 14:03
5
-2
До коментар [#7] от "RRR - Не ме разсмивайте.":
Правен форум ли чета.Не ме разсмивайте.Явно сте или мноооого далеч от действителността, или сте от лимонките буквоеди.
Смешен е този плач. Доказа, че си е правно неграмотен и гледаш на спазването на законността като на излишна демократична недомислица. За теб, платеното форумно човече, важното е да напишеш нещо против Цацаров и нещо добро за Лизан Панов...
8
а facie ad faciem
|
нерегистриран
10 август 2018, 13:54
9
0
До коментар [#3] от "Служителите на антикорупционната комисия нямат право да носят бурки":
Снимката е от акция на правоохранителните институции в Перник, снимка: КПКОНПИ. ТЪЛКУВАНЕТО КАТО САМОЦЕЛ И УДОВОЛСТВИЕ. Законът за противодействие на корупцията не дава право на служителите в Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество да крият лицето си. Агентите на КПКОНПИ нямат правно основание да носят маски на лицето при акция. А чл. 3, т. 1, буква "б" от Закона за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, според който "когато характерът на упражняваната професия го налага, се разрешава носенето на такова облекло", го забравете, защото всяко разширително тълкуване на волята на законодателя би означавало опит за законодателствуване. Законът за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, добил популярност като закона за бурките беше приет по искане на Патриотичния фронт. Той забранява на гражданите на България и на чужденците, пребиваващи на у нас, да носят облекла, които скриват частично или напълно лицата си. Мотивите за създаването на закона, който се състои от 9 члена, бяха, че с него ще се ограничи влиянието на "определени външни фактори, чужди държави, фондации и всякакви други организации", които разделят българското общество и с финансиране отвън се налага нетрадиционно за българските мюсюлмани облекло. Като основен мотив на вносителите на закона бе посочено, че подобно законодателство би допринесло за "охрана на националния суверенитет" от "асимилативни и агресорски посегателства". Попълването на празнотата закона не може да стане по пътя на разширителното тълкуване или по прилагане по аналогия.
Според отговор, получен от комисията и подписан от Пламен Георгиев, правното основание агентите му да носят маски е чл. 3, т. 1, буква "б" от Закона за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, според който "когато характерът на упражняваната професия го налага, се разрешава носенето на такова облекло". Тъй като служителите КПКОНПИ "изпълняват своите задължения във високо рискови ситуации, свързани с риск за живота им, и целта на използваното облекло е да ги защити от разкриване и да не допусне изтичане на информация относно лицата, участвали при оперативно-издирвателната дейност". Какво остава за полицаите, митническите служители, съдиите, следователите и прокурорите, които се срещат лице в лице с тежки престъпници всеки ден?
7
RRR
|
нерегистриран
10 август 2018, 13:51
1
-3
Правен форум ли чета.Не ме разсмивайте.Явно сте или мноооого далеч от действителността, или сте от лимонките буквоеди.
6
Емил Караниколов е роден 3 юни 1980 г. Завършва Право в УНСС през 2001 година.
|
нерегистриран
10 август 2018, 13:32
5
0
До коментар [#5] от "До RRR":
Всезнайко, само да те питам прокурор ли си и въобще нещо общо с правото имаш ли?То това, че е тъпо няма спор.Но не е споразумение,а инструкция.И издаването й е предвидено в закона.Правилно колега е отбелязал че са пропуснали Цацата и Пламенчо да се справят в срока по закон.Ама ти нали не си кариеристче,не четеш и закони.
Не е страшно, че RRR е правно неграмотен, а и сигурно не само правно, а това, че му слагат плюсчета, че е правно неграмотен, а той това не го разбира. Това е страшно, а в правен форум на тази глупост да се слагат плюсове говори много за днешните юристи. Като министър Караниколов, това чудо в Правото - завършил на 21 г. Как е възможно да завършиш Право на 21 г.? За да се случи това, трябва на 15 г. да си завършил средно образование и веднага да си станал студент по право. Това е невъзможно за простосмъртните, но за гении като министър Емил Караниколов е без проблем. Министърът на икономиката: Бях отличник и завърших право на 21...пореден нагъл лъжец.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно