Начало
Съдийската колегия на ВСС за пореден път бламира председателя на ВКС
Лозан Панов остана сам в опита си да спаси откомандироването на съдийка от СРС
Съдия Лилия Терзиева-Владимирова ще правораздава в РС-Пещера
Лозан Панов остана сам в опита си да спаси откомандироването на съдийка от СРС

Съдийската колегия отмени заповедта на председателя на ВКС Лозан Панов и върна съдия Лилия Терзиева-Владимирова на работа в Пещера.

Първото заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет след лятната ваканция завърши неблагоприятно за председателя на Върховния касационен съд (ВКС). За пореден път кадровиците приеха решение, с което бламираха Лозан Панов, който този път се опита да спаси откомандироването на съдийка от Софийския районен съд (СРС). Панов изпадна в пълна изолация, тъй като командироването на съдия Лилия Терзиева - Владимирова от Районен съд - Пещера в СРС бе прекратено с гласовете на останалите девет от присъстващите кадровици. 

Дебатът по темата с откомандироването на съдии от един орган на съдебната власт и връщането им на титулярните места започна с въпроса за прекратяването на командироването на друг съдия в Софийския районен съд, това на Мария Станчева Димитрова – съдия в Районен съд – Свищов. С решението на Колегията, прието един час по-рано, във връзка с прехвърлянето на съдии от по-малките населени места в СРС, по силата на което един съдия от РС-Свищов трябва да бъде изпратен в СРС, откомандироването на съдия Димитрова реално се обезсмисли.

Още преди съдебните кадровици да са приключили дебата относно положението на съдия Димитрова, председателят на ВКС Лозан Панов побърза да вземе думата, за да разкритикува една от новите норми в Закона за съдебната власт (ЗСВ), според която Съдийската колегия има правомощието да прекратява командироването на съдиите. Именно по силата на тази разпоредба членовете на колегията за първи път трябваше да упражнят това си правомощие. Това стана по искане на административните ръководители на съответните съдилища, от които Димитрова и Терзиева са били командировани. Репликите на Панов не бяха изненадващи, като се има предвид сериозната загриженост, която той е демонстрирал по отношение кариерното развитие на съдия Лилия Терзиева - Владимирова. 

Лозан Панов командирова съдия Терзиева от РС-Пещера в СРС на 15.04.2016 г. със своя заповед № 624. Както "Правен свят" писа, по-късно се оказа, че тя е решила и дело в СРС в полза на своя благодетел относно уволнение от негова страна на служителката от ВКС Мартина Динева, която обжалва заповедта на Панов за освобождаването й. На 5 април 2018 г. тричленен състав на Софийския градски съд отмени уволнението на Динева и респективно решението на съдия Терзиева-Владимирова. Междувременно ръководителят на съда в Пещера Камен Гатев два пъти прави искане за връщането на съдия Терзиева в Пещера, поради нарасналия обем от работа и ограничения брой на магистратите. Към момента на подаването на първия сигнал от съдия Гатев, че ситуацията в ръководената от него институция е критична, в РС-Пещера правораздават едва двама съдии при необходими седем. При второто искане на председателя на РС-Пещера, правораздаващите съдии са били "увеличени" на трима, но броя на делата продължават да се увеличават. Исканията на административния ръководител на съда в Пещера срещат изненадващат отговор. Председателят на ВКС настоятелно демонстрира загриженост - къде ще правораздава съдия Терзиева. Три пъти съдия Камен Гатев е викан в София, за да бъде увещаван да оттегли искането си за откомандироването на съдийката, с мотив, че натовареността в най-големия съд в страната е голяма, което прави присъствието на съдия Терзиева в СРС "безценно". 

При разглеждането на казуса от съдебните кадровици председателят на ВКС не пропусна да направи пореден опит да забави връщането в Пещера на съдия Терзиева-Владимирова под предлог, че въпросната разпоредба в ЗСВ се прилага за първи път от Колегията и респективно изисква допълнително изготвяне на набор от правила за употребата й. Според Панов, когато Колегията се заема с казус, свързан с отмяна на командироването на определен съдия, то трябва да се дава възможност на ръководителя, командировал го, да бъде изслушан пред Колегията за нуждата от това събитие. Изготвянето на такива правила, според председателя на ВКС, изисквало отлагане на разглеждането на казуса със съдия Терзиева-Владимирова.

Намеси се Боян Магдалинчев който подчерта, че такова отлагане е безпредметно, тъй като в момента "никой нищо конкретно не предлага".

Красимир Шекерджиев също взе думата и изрази мнение, че няма смисъл Колегията да иска становище от административния ръководител, командировал магистрат. Полезно е да се чуят аргументите на председателя на съда, от който идва командирования, смята той. Шекерджиев поясни още, че е категорично против да се изготвят правила и тези въпроси да се отлагат, без да се каже в какъв срок.

"Нормата е ясна, няма нужда от изготвяне на нарочни правила – има ли или няма предпоставки за прекратяването на командироването", категорична бе и Цветинка Пашкунова.

Боян Магдалинчев я подкрепи. "Няма нужда от нарочни правила. Стига сме ставали толкова пунктуални. Налице е становището на ръководителите на районните съдилища, от които са командировани магистратите. Тук е председателят на ВКС – може да изложи аргументите си. Не виждам какво повече има да обсъждаме", заяви Магдалинчев.

И Драгомир Кояджиков се солидализира с колегите си: "Категорично съм против отлагането. Ръководителят (председателят на РС-Пещера-бел.ред.) си е дал становището и казва: "прекратете командироването на съдията, имам нужда от него". Какви правила искате още, може би писмено, в рамка да ги сложим, че да не ги забравим".

"Когато ме сезира още преди около година колегата от Пещера, той ме уведоми, че предстои съдът да работи не с трима, а с двама магистрати", призна Панов в началото на обсъждането на казуса по същество и заяви, че бил изискал подробна справка за актуалното състояние на работата в РС-Пещера. В момента проблеми с натовареността там нямало."Това е моят аргумент да не прекратя командироването на съдия Лилия Терзиева-Владимирова", заяви Панов.

"Писмото на председателя на РС-Пещера е ясно и води до едно единствено решение – там трябва да работят седем съдии, а в момента работят трима", отговори му Драгомир Кояджиков. Боян Магдалинчев също изрази становище, че положението с натовареността в РС-Пещера е изключително тежко и ще подкрепи прекратяването на командироването на съдия Терзиева-Владимирова. На това мнение се оказаха и всички останали кадровици, които участваха в заседанието, без Лозан Панов.  

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
27
|
нерегистриран
21 септември 2018, 06:40
1
0
До коментар [#24] от "нерегистриран":

Нямото презрение е най- добрият ответ на насмешката. Йоан Стобей.

Неподходящ цитат в случая /не се налага да пояснявам защо, нали/. Отгърнете "Мъдростта на вековете" на друга страница, има достатъчно подходящи афоризми.
26
|
нерегистриран
20 септември 2018, 15:49
4
-1
До коментар [#25] от "нерегистриран":


Не е тук мястото, но три неща :

1. Изяснете си концептуално каква промяна в подсъдността, инстанционността и структурата на съдилищата целите, и до какво ще доведе това.
2. Какви законодателни и /или конституционни промени налага това.
3. Какъв ще е резултатът ако се приложат 1. и 2., като оценка на въздействието,като т.3 е първа по важност.

След като проектът по ОПАК ви се струва излишен, но така или иначе е в ход, количественият анализ при правилно техническо задание, ще ви даде отговора на въпросите, които поставяте.

Съвсем ме разсмяхте. Отново нищо конкретно. Общи приказки, фризирани, но съвсем кухи. За съжаление и повечето европроекти са написани от дървени философи, с претенциозни, но безсмислени фрази.
25
|
нерегистриран
20 септември 2018, 15:25
1
-1
До коментар [#22] от "нерегистриран":


Дотук нищо конкретно като предложения. Какво разбирате, след като не сте профан, под промяна на съдебната карта?


Не е тук мястото, но три неща :

1. Изяснете си концептуално каква промяна в подсъдността, инстанционността и структурата на съдилищата целите, и до какво ще доведе това.
2. Какви законодателни и /или конституционни промени налага това.
3. Какъв ще е резултатът ако се приложат 1. и 2., като оценка на въздействието,като т.3 е първа по важност.

След като проектът по ОПАК ви се струва излишен, но така или иначе е в ход, количественият анализ при правилно техническо задание, ще ви даде отговора на въпросите, които поставяте.
До коментар [#22] от "нерегистриран":


Дотук нищо конкретно като предложения. Какво разбирате, след като не сте профан, под промяна на съдебната карта?
24
|
нерегистриран
20 септември 2018, 15:12
0
-1
До коментар [#23] от "нерегистриран":


Нима сте поласкан от сравнението с този литературен герой?! Вижда се, че добре познавате произведението:-))

Нямото презрение е най- добрият ответ на насмешката. Йоан Стобей.
23
|
нерегистриран
19 септември 2018, 18:05
4
0
До коментар [#21] от "нерегистриран":


Литературните алюзии не са вашето forte, но благодаря. Не съм адвокат нито на СИНС, нито на Калин Калпакчиев, нито съм обсъждал това в поста.

Слонът в стаята, който отказвате да видите е, че промени в структурата се налагат.


Нима сте поласкан от сравнението с този литературен герой?! Вижда се, че добре познавате произведението:-))
22
|
нерегистриран
19 септември 2018, 18:03
5
0
До коментар [#20] от "нерегистриран":


Благодаря за личното отношение. Посочих примери, а такива могат да се дадат много, за това какъв е подходът за решаването на въпроса.
Подходът със законодателни промени за промяна на подсъдността и електронно правосъдие е верен, но може да отнеме десетилетия. И няма да реши проблемите с миграцията, икономиката и усвояването на финансирането. Колкото до картата и структурата на съдилищата, това е от компетентността на съвета / което е и основната работа да комисията/.


Дотук нищо конкретно като предложения. Какво разбирате, след като не сте профан, под промяна на съдебната карта?
21
|
нерегистриран
19 септември 2018, 17:45
2
-5
До коментар [#19] от "нерегистриран":


Да, да изоставим профанщината, добре казано. В този контекст да попитам какво точно ще даде един социално-икономически-демографски анализ?! Ще докаже един ясно видим и без да се харчат грешни пари за социологически проучвания, че населението всяка изминала година се концентрира основно в София, Пловдив и още два-три града, но най-вече емигрира. Страната се обезлюдява.
А като сте се загрижили толкова защо ВСС не прекроява съдебната карта, защо не попитате Калпакчиев какво свърши за 5 години като член на ВСС след като той въведе идеята за това преструктуриране?! НИЩО!! АБСОЛЮТНО НИЩО!!

СИНС- система, която не работи по всеобщо мнение.

Аман от Киряк Стефчовци като Вас, колега, и като още знайни такива...аман!!!


Литературните алюзии не са вашето forte, но благодаря. Не съм адвокат нито на СИНС, нито на Калин Калпакчиев, нито съм обсъждал това в поста.

Слонът в стаята, който отказвате да видите е, че промени в структурата се налагат.
20
|
нерегистриран
19 септември 2018, 17:35
3
-4
До коментар [#17] от "ВСС":


Извинете, колега, но откъде разбрахте, че ВСС няма намерение да се занимава със съдебната карта? Вие, като американски стипендиант и почитател на СИНС-а, вероятно държите точно във Вашия съдебен район /който е с най-ниска натовареност/ да се закрият районни съдилища, така ли?! Дали вашите колеги са наясно с мнението Ви?
Ако наистина се вълнувахте от този въпрос щяхте да знаете, че ВСС няма намерение да закрива районни съдилища, защото дори се закрият малки и ниско натоварени съдилища, напр.РС-Мадан, РС-Чепеларе, РС-Девин, с това няма да се реши проблема с натовареността на най-натоварените съдилища. Нещо повече- това съвсем ще убие вярата на хората в този прекрасен край в държавността, ще позволи и на без това трудно удържимите и в момента опити за духовна и териториална асимилация на пограничните райони.
И още нещо- в момента е обявена обществена поръчка по проекта за съдебна карта. Напълно излишно, според мен, но нали трябва да се усвоят европейски пари. Така или иначе, най-верният път е- законодателни изменения относно подсъдността, за да се компенсира процеса на обезлюдяване не само в Смолянския регион, но и в дреги региони на страната. И електронно правосъдие /което не е никак далеч/.
Жалко е, че не влагате собствена мисъл в изявленията си, а непрекъснато ползвате опорки на вашите меценати.


Благодаря за личното отношение. Посочих примери, а такива могат да се дадат много, за това какъв е подходът за решаването на въпроса.
Подходът със законодателни промени за промяна на подсъдността и електронно правосъдие е верен, но може да отнеме десетилетия. И няма да реши проблемите с миграцията, икономиката и усвояването на финансирането. Колкото до картата и структурата на съдилищата, това е от компетентността на съвета / което е и основната работа да комисията/.
19
|
нерегистриран
19 септември 2018, 14:10
8
0
До коментар [#14] от "Любен Хаджииванов":

Темата със съдебната карта съзнателно или не се профанизира. Вижте, крайно време е да оставим емоциите, идеологията, политиката и популизма да доминират темата. Навсякъде по света, където са правени промени се изхожда от количествен анализ- население, социоикономика, брой дела, натовареност, достъп, т.нар. GIS /проверете какво значи това/ при вземане на решение кои съдилища да останат. Включително има препоръки на CEPEJ по темата. Също има добри публикации в IACA INTERNATIONAL JOURNAL относно последното преструктуриране на първоинстанционни съдилища в Украйна.
Така или иначе става дума за ефективно и ефикасно разпределение на ресурса на системата. Но ВСС ясно показа, че няма намерение да се занимава с въпроса за съдебната карта в България.


Да, да изоставим профанщината, добре казано. В този контекст да попитам какво точно ще даде един социално-икономически-демографски анализ?! Ще докаже един ясно видим и без да се харчат грешни пари за социологически проучвания, че населението всяка изминала година се концентрира основно в София, Пловдив и още два-три града, но най-вече емигрира. Страната се обезлюдява.
А като сте се загрижили толкова защо ВСС не прекроява съдебната карта, защо не попитате Калпакчиев какво свърши за 5 години като член на ВСС след като той въведе идеята за това преструктуриране?! НИЩО!! АБСОЛЮТНО НИЩО!!

СИНС- система, която не работи по всеобщо мнение.

Аман от Киряк Стефчовци като Вас, колега, и като още знайни такива...аман!!!
18
Arbitrusom
|
нерегистриран
19 септември 2018, 14:05
2
0
До коментар [#15] от "нерегистриран":

Уважаеми припознал се, в тази държава не само едно магаре се казва "Марко", анадънму...
Ей, ти верно си жалкар бе...и си мислиш, че не се сещат хората кой си - мазник долен, доносник и нагаждач! Ма те врътнаха, нали? Използваха те като парцалче и не ти дадоха нищо от обещаното, та сега съскаш от злоба...и точно на Джиков ползваш името...жалкар!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно