Ще представи ли "съдия № 1" отчет за несвършената работа?
Как Лозан Панов разби(ра) тълкувателната дейност на ВКС
Разминаванията между клишираните приоритети и лошото управление на най-висшата съдебна инстанция са налице, а това води до некачествено и бавно правосъдие
Как Лозан Панов разби(ра) тълкувателната дейност на ВКС

Лозан Панов при представянето на годишните доклади за дейността на ВКС и съдилищата, снимка: БГНЕС

Срочност при постановяване на актовете и уеднаквяването на съдебната практика, посредством постановяване на тълкувателни решения по спорни казуси – тези два приоритета е заложил за работата на Върховния касационен съд през 2018 година неговият административен ръководител.
 
"През 2018 г. трябва да продължат усилията, насочени към по-бързо решаване на делата, за да отговорим на справедливите очаквания на гражданите за правосъдие в разумни срокове", пише в Годишния доклад на председателя на ВКС за дейността на най-висшата съдебна инстанция, който беше приет от Народното събрание с едноседмично закъснение, заради нежеланието на Лозан Панов да се яви пред парламентаристите заедно с останалите ръководители на институциите в съдебната власт.
 
В документа Панов отделя внимание на мерките, които вече е предприел, за да мотивира 110 върховни съдии да се произнасят в срок по наличните за решаване около 14 000 дела. "С оглед на своевременното изготвяне на съдебните актове по обявените за решаване дела във Върховния касационен съд и в съответствие с изискването на чл. 6, т. 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи за разглеждане на делата в разумен срок, периодично през 2017 г. бяха издавани заповеди на председателя на ВКС за изготвяне от зам.-председателите и ръководители на трите колегии на доклади с информация за необявените в срок актове по дела, разгледани в открити и закрити заседания. На база на данните в тези доклади бяха издавани персонални заповеди за всеки съдия с неизготвени в срок актове по дела на негов доклад с нареждане да представи индивидуален план за постановяване на забавените актове. По отношение на съдии, които в посочените срокове в тези планове не написаха забавените актове, председателят на ВКС упражни правомощието си по чл. 311, т. 1 вр. чл. 308, ал. 1 от Закона за съдебната власт за налагане на дисциплинарно наказание", пише в доклада на Панов. Той акцентира върху необходимостта от наказания за магистратите, които бавят дела: "Този подход, колкото и непопулярен да е, продължава да е изключително важен за преодоляване на проблема със забавянето на постановяването на съдебни актове". Доколко обаче цитираният акцент има място в аналитичен доклад на председател на върховен съд и не злепоставя ли с изнесените твърдения върховните съдии, е отделен въпрос, чийто отговор изглежда еднозначен.
 
Вторият важен приоритет, заложен от председателя за настоящата година, се отнася до тълкувателната дейност на върховните магистрати: "И през 2018 г. основен приоритет на ВКС трябва да остане уеднаквяването на съдебната практика с цел еднаквото приложение на процесуалните правила и материалноправните норми. Основно средство за постигане на тази цел, освен инстанционния контрол, остава тълкувателната дейност, както и потенциалът на съдебните помощници за проучване на противоречивата съдебна практика".
 
Всички тези приоритети звучат обещаващо, точно като за отчет пред депутатите. Но дали клишираните намерения намират практическа реализация?
 
На 20 март 2018 г. тричленен състав от Второ гражданско отделение на ВКС, с председател върховният съдия Камелия Маринова и членове Веселка Марева и Красимир Влахов, открива противоречие в съдебната практика, поради което спира производството по частно гражданско дело № 631/2018 г. и предлага на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС да постанови тълкувателно решение, като отговори на следния въпрос: Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал.2 ЗЗД, ако е изтекъл десетгодишният срок на действие на вписването и ипотеката вече е била заличена по реда на чл.22 от Правилника за вписванията.
 
По силата на чл. 128, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) "Председателят на съда, до който е подадено искането, с разпореждане образува дело и го възлага на един или на няколко съдии-докладчици". Според ал. 3 на същия член от закона, Лозан Панов има двумесечен срок за насрочването на делото. В закона е разписано, че тълкувателните решения се приемат в тримесечен срок, а при особена правна сложност – до шест месеца. Това означава, че до 20 септември 2018 г., при добра организация на работата на ВКС, тълкувателното решение по искането на тримата върховни съдии трябваше да е факт. Само че реалността е друга – председателят на ВКС дори все още не е възложил разглеждането на питането.
 
Освен, че пренебрегва заложените от самия него приоритети пред работата на ВКС, с бездействието си Панов всъщност допринася за продължаване на противоречивата съдебна практика. По силата на тълкувателно решение от 7 май 2014 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия, производството по висящо дело в касационна инстанция се спира за уеднаквяване на практиката само и единствено, ако тълкувателното дело вече е образувано, каквото по искането на съдебния състав от Второ гражданско отделение няма. Междувременно делата, обусловени от поставения въпрос, продължават да се решават по един или друг начин, а не биват спирани, за да изчакат тълкувателното решение и да се съобразят с него. И вероятно това далеч не е случайно.
 
Защото, оказва се, че по други искания за тълкувателни решения, Панов действа изключително експедитивно и осигурява "бърза писта" за тяхното разглеждане. На 18 юли 2018 година съдебен състав от Четвърто гражданско отделение на ВКС с председател Борислав Белазелков и членове - Борис Илиев и Димитър Димитров открива противоречие в съдебната практика. Вследствие на това съставът отправя предложение за образуване на тълкувателно дело по въпроса: "Какво е правното значение на изтичането на срока за проверка по чл.15, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ, за възникването надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и на незаконно придобито от имущество, т. е. преклузивен или инструктивен е предвиденият в чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ срок за извършване на проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, и съответно допустимо ли е образуване на производство по чл. 28 ЗОПДИПДП (отм.), чл. 74 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 153 ЗПКОНПИ след изтичане на този срок?"
 
Само седмица по-късно – на 25 юли 2018 г., председателят на ВКС упражнява правомощията си и тълкувателното дело е образувано. Сигурно е чисто съвпадение, но прави впечатление, че Панов действа експедитивно именно по казус, който се отнася до работата на Антикорупционната комисия, към която председателят на ВКС има специфично отношение, най-малкото защото съди държавния орган заради наложена му глоба за неспазване на стария закон за публичност на имуществото и доходите на заемащите висши държавни постове с отказа му да подаде пред Сметната палата имуществена декларация за 2016 г.
 
Тук възникват няколко въпроса, които търсят своя отговор.
 
На първо място – има ли знак за равенство между бланкетно разпореждане за образуване на тълкувателно дело и съдебен акт на касационен съд като последна инстанция, с което се създава съдебна практика и което служи като неформално ръководство по тълкуване и прилагане на закона не само за съдилищата, а и за правната общност изобщо?
 
Какво ще каже оттук нататък председателят на ВКС на страните и техните представители по спряното дело? Нима те нямат право на правосъдие в разумен срок? Важно е да се зададе и въпросът - какво ще каже Лозан Панов на колегите си върховни съдии, на които е наложил санкции за забавени дела, след като самият той допуска прескачане на срокове? Респективно - ще представи ли "съдия № 1" отчет за несвършената работа?
 
Не на последно място стои питането защо изобщо се прилага избирателност при образуването на тълкувателни дела?
 
Едно е ясно - разминаванията между клишираните приоритети и лошото управление на ВКС са налице, а това води до некачествено и бавно правосъдие, а оттам и до липсата на доверие в съдебната система у инвеститори и граждани. И рано или късно отговорността за това ще бъде потърсена, а чия е тя – съмнение няма. Видя се ясно и в сряда, когато Лозан Панов, политиканствайки, умишлено търсеше конфликт с излъчените от българските граждани техни представители. И трябва да е доволен, че ангажираността на депутатите не им позволи да акцентират върху теми, като повдигнатите в настоящия материал. 
 
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
15
******************************************************************************************************************
|
нерегистриран
21 септември 2018, 11:37
2
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
14
страничен наблюдател
|
нерегистриран
20 септември 2018, 16:46
5
-8
Отдавна не бях чел по-глупав и дребнаво заядлив коментар. Ще стане така, че ако някога решите да публикувате нещо наистина основателно критично, никой няма да ви обърне внимание.
13
zdravka.kalaydjieva
|
нерегистриран
20 септември 2018, 13:45
7
-7

Всуе се надявах това издание да отдели още някой лев за компетентни коментари...
12
Иво Прокопиев
|
нерегистриран
20 септември 2018, 11:45
21
-6
Лозан си тълкува много добре нещата - квото му заповядам, това прави.
11
|
нерегистриран
20 септември 2018, 11:32
2
-12
Ех, Красьо, ех
10
Къде
|
нерегистриран
20 септември 2018, 10:44
12
-4
Къде са коментарите от 1 до 3??? Ало, борците за справедливост и честност, като играете ролята на изтривалки и да триете ли се включва?
9
Това становище ли е или памфлет?
|
нерегистриран
20 септември 2018, 10:42
13
-9
Когато белетристи се правят на юристи - резултатът е плачевен и изглежда като написаното по-горе. Все пак, сдържайте омразата си, моля.
8
Лозан е.срам за съдебната система
|
нерегистриран
20 септември 2018, 10:39
20
-10
Много точна и вярна статия.
7
Делянчо Слабия
|
нерегистриран
20 септември 2018, 10:37
9
-3
Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако искате все пак да го видите, натиснете тук.
 
Добре Педьо,
Тоз път анонимно - одобрявам. Като "Даниел Петрофф" и "Димитър Николофф" претърпяхме лек крах. Да изчистим малко стила и ще си № 1, че сега от далеч се познава, че си ти....
6
Типично за манталитета на простия примат
|
нерегистриран
20 септември 2018, 10:35
8
-12
Всяка личност и всеки индивид му пречи, Панов особено.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно