78 от 81 съдии от ВАС смятат:
Законът за частната охранителна дейност е противоконституционен
С функции по осигуряването на обществения ред Конституцията натоварва изрично Министерския съвет (чл. 105, ал. 2), който няма право да създава нови субекти във връзка с това свое задължение, смятат върховните магистрати
Законът за частната охранителна дейност е противоконституционен

Законът за частната охранителна дейност противоречи на Конституцията. Това гласи становището на 78 от 81 присъствали съдии на Пленума на Върховния административен съд (ВАС) по конституционно дело № 5 и № 6 от 2018 г.

Делото в Конституционния съд е образувано по искане за обявяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28, чл. 29 и параграф 1, т.2, от Закона за частната охранителна дейност на Главния прокурор и на Президента на Република България.

Според върховните магистрати, частната охранителна дейност е строго стопанска дейност, а регламентирането на охраната на урбанизирани територии като вид частна дейност противоречи на чл. 105, ал. 2 от Конституцията, според който: "Министерският съвет осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация и на Въоръжените сили". Пленумът на ВАС е съгласен с мотивите на президента по отношение на това, че с функции по осигуряването на обществения ред Конституцията натоварва изрично Министерския съвет, който обаче няма право да създава нови субекти във връзка с това свое задължение. Опазването на обществения ред е част от охранителната дейност на МВР, която се осъществява от полицейските органи, смятат върховните магистрати и дават за пример Решение № 5 от 7 юли 1994 г. по к.д. № 3 от 1994 г., според което дейностите, свързани с обезпечаването на сигурността на гражданите, се извършват изцяло от органи, предвидени в Конституцията или създадени от Народното събрание.

Пленумът на ВАС прие становище и по други две конституционни дела – относно замразяването на обезщетенията на магистрати, които са подсъдими или обект на дисциплинарни производства, както и относно промените в Закона за банковата несъстоятелност.

Със 79 гласа "за" Пленумът на ВАС прие становището, че разпоредбата на чл. 225, ал. 3 от Закона за съдебната власт, е противоконституционна. Становището на върховните съдии е по конституционно дело № 9 от 2018 г., образувано по искане на състав на Върховния касационен съд. В мотивите си към искането тричленният състав на ВКС изказва мнение, че правото на освободения от длъжност магистрат да получи паричното обезщетение по чл. 225, ал. 1 ЗСВ попада под закрилата на прогласеното и гарантирано в чл. 16 КРБ право на труд и произтичащо от това право да получи възнаграждение и обезщетението за положения труд. Еднаквото третиране на лицето, срещу което само е повдигнато обвинение и лицето, което вече е осъдено с влязла в сила присъда, при това с наложено наказание лишаване от свобода, като "не се изплаща" обезщетение и в двата случая, с оглед изискванията на чл. 225, ал. 3 ЗСВ, навежда на извода, че обвиняемият магистрат по презумпция е виновен, което очевидно противоречи на конституционно установения в чл. 31, ал. 3 КРБ основен принцип в българското и международното наказателно право, смятат магистратите от ВКС, чието искане колегите им от ВАС намират за основателно.

Освен това 58 от върховните съдии гласуваха и становище, че чл. 59, ал. 5 и ал. 6 от Параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, са противоконституционни. Становището е по конституционно дело № 11 от 2018 г., образувано в Конституционния съд по искане на 14 съдии от Търговската колегия на Върховния касационен съд.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
5
Законът за частните съдебни изпълнители е противоконституционен и не може да съществува в правното пространство
|
нерегистриран
28 септември 2018, 16:02
2
0
Не знам, дали 78 от 81 съдии от ВАС смятат, че Законът за частната охранителна дейност е противоконституционен, но знам, че според всеки грамотен юрист Законът за частните съдебни изпълнители е противоконституционен. Конституцията не допуска частни съдебни изпълнители!Със създаването на Закона за частните съдебни изпълнители Конституцията остана само на хартия.Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. Дейността на държавния съдебен изпълнител е държавно властническа, а на частния съдебен изпълнител е независима икономическа (Решение № 1 от 28.02.2008 г. на КС по к. д. № 10/2007 г.). Със Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г., изм., бр. 39 от 2006 г.) държавата, нарушавайки задължението и неправомерно лишавайки се от правото си да изпълнява постановените от съдилищата актове, е предоставила в грубо нарушение на Конституцията това си право на частни съдебни изпълнители. Но частният съдебен изпълнител не може да осъществява отстъпената му от държавата властническа функция, като извършва точно тази "независима стопанска дейност". Частните съдебни изпълнители не са служители на определен съд за разлика от държавните съдебни изпълнители, които са служители на районния съд. Те нямат качеството на държавен орган и не се включват в структурата на държавните органи. Съгласно класическото разбиране за делегация, делегираният няма право да пределегира - "Delegatus non potest delegare" - дeлегатът не може да делегира. Този, комуто е делегирано нещо( държавен орган ), няма право да го делегира другиму ( на ЧСИ), т. е. лице, когото са делегирани правомощия, не може да ги предоставя другиму. Експериментът частно съдебно изпълнение се провали, и това безобразие следва да бъде незабавно спряно, и изпълнението да бъде само държавно.
4
По-подробно за последните пет реда, моля
|
нерегистриран
28 септември 2018, 10:03
0
0
Или публикувайте становището, ако разполагате с него.
3
ЗЧОД е опасен за парвния ред, и в КС не са оспорени редица противоконституционни текстове
|
нерегистриран
28 септември 2018, 07:32
1
0
За сведение-пред КС не са оспорени най-проблемните текстове на ЗЧОД-например текстът позволяващ на охранители да бият -по лична преценка чл. 59.
Или възможността да преценяват дали е извършено престъпление, и по лична преценка да "задържат". Напомням,че ако бъдете задържани по ЗМВР можете да се объ,нете към съд, но ако бъдете "задържани" от частен охранител-няма къде да оспориш "задържането".
Охранители по преценка могат да използват помощни срледства. Тоест частне охранител, ако реши,че може да ви надене белезниците, или да ви бие с палка.
Охранителите имат право да "проверяват багажа"-както пише в закона, без да издават протокол от проверката. За сравнение-при сходна дейност по ЗМВР полицията е длъжна да издаде протокол.
Частната охрана има повече правомощия, дори и от полицията-действията им са необжалваеми пред съд, и не са дслъжни да издават протоколи-каквото задължение за същата дейност има!
2
А чл.230,ал.1 и 2 от ЗСВ ?
|
нерегистриран
27 септември 2018, 21:51
1
0
А за дискриминационните норми на чл.230,ал.1 и 2 от ЗСВ какво мислят ? Задължителното отстраняване на магистрат ако е обвинен в някакво престъпление от ох.Рецидивистите се третират по-меко.Това и в Северна Корея го няма.
1
Аристоган
|
нерегистриран
27 септември 2018, 18:21
2
0
Приятно съм изненадан от разумното становище на ВАС и по трите спорни законови разпоредби!
Дано да продължават в този дух.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно