ВСС обяви обществена поръчка
6 666 666 лв. без ДДС ще струва ремонтът на новата сграда на специализираното правосъдие
Оферти от кандидат-изпълнителите могат да се подават до 7 ноември 2018 година
6 666 666 лв. без ДДС ще струва ремонтът на новата сграда на специализираното правосъдие

Бившият Механотехникум на бул. "Александър Стамболийски" №82 в София

Обществена поръчка на стойност 6 666 666 лв. без ДДС за проектиране, основен ремонт и преустройство на част от сградата на бившия Механотехникум на бул. "Александър Стамболийски" №82, така че да бъде пригодена за нуждите на специализираните органи на съдебната власт – съд и прокуратура – обяви Висшият съдебен съвет (ВСС). Срокът, до който сградата трябва да бъде пригодена за нуждите на Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд, Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура, е 1 година и 1 месец.

На 20 декември 2017 година правителството предостави на ВСС правото на управление върху някогашния Механотехникум. Теренът от 8 дка и построената върху него сграда са с отпаднала необходимост за болница "Лозенец". Въпросният имотен трансфер стана възможен след като председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, главният прокурор Сотир Цацаров, представляващият ВСС Боян Магдалинчев, както и Евгени Диков, председател на Комисия "Управление на собствеността" на ВСС се срещнаха с премиера Бойко Борисов. Тогава те обсъдиха спешната необходимост от предоставянето на сграден фонд, където да се разглеждат делата, подсъдни на специализираните органи на съдебната власт, които от години имат сериозен проблем с материалната база, което често пъти води и до отлагане на дела заради липсата на зали.

Изпълнителят на обявената от ВСС обществена поръчка ще трябва да извърши промяна на предназначението на ползване на имота на бул. "Александър Стамболийски" №82 от сграда за обществено обслужване в областта на образованието в сграда за административно обслужване – сграда на съда и прокуратурата, в съответствие с разпоредбите на чл. 178, ал. 4 и чл. 137 от Закона за устройство на територията, Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи, Приложение № 2, т. 6. Ще трябва да се погрижи и за осигуряването на необходимите помещения и функционални връзки между тях, за нуждите на СНС и СП на Република България, като използва модерни и трайни материали за дълговечна експлоатация на сградата, така че сградата да бъде приведена в съответствие с нормативните изисквания.

На изпълнителя ще бъде възложено изработването на инвестиционен проект във фаза "Идеен проект" в два варианта за строежа, включващ част "Архитектурна" и част "Конструктивна", с пълнота и съдържание съгласно Наредба № 4/2001г.; изработването на инвестиционен проект по всички части във фаза "Технически проект", с пълна проектно-сметна документация по всички части за строежа, при спазване на действащото българско и международно законодателство, както и на специфичните изисквания, заложени в техническата спецификация към документацията; упражняване на авторски надзор по време на строителството по всички части на инвестиционния проект; доставка на необходимите материали и оборудване за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/; извършване на предвидените за изпълнение на проекта СМР; единични и комплексни 72 часови изпитания на машини и инсталации при експлоатационни условия; изработване на изпълнителна и екзекутивна документация; Всички дейности по приемане на строежа за получаване на разрешение за ползване, съгласно чл. 177, ал. 2 от ЗУТ.

Кандидатът за изпълнител трябва да има опит в проектиране с предмет и обем, идентичен или сходен с поръчката, изпълнен през последните 3 г. Под проектиране с предмет и обем, "идентичен или сходен" с предмета на поръчката да се разбира услуги по изработване на инвест. проект или инженеринг (в частта за инвест.проектиране) за изпълнението и на ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на мин.: 1 сграда за обществено обслужване в обхвата на т.1, т.2, буква "а", т.4, т. 6 и т. 8 от Прил. №2 към Нар. № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, с РЗП не по-малко от 9000 кв.м и с "капацитет над 1000 места за посетители", пише в документацията към поръчката.

Участникът следва също така да разполага с екип експерти за извършване на строителството: технически ръководител, експерт по "Контрол по качеството", специалист по здравословни и безопасни условия на труд, като посочените лица могат да съчетават не повече от две експертни позиции в екипа за техническо ръководство на строителството, ако отговарят на минималните изисквания към всяка от тях.

Оферти и документи от желаещите да вземат участие в процедурата могат да се подават до администрацията на ВСС до 7 ноември 2018 година.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
12
шматка
|
нерегистриран
09 октомври 2018, 20:33
0
0
"......Ще трябва да се погрижи и за осигуряването на необходимите помещения и функционални връзки между тях, за нуждите на СНС и СП на Република България, като използва модерни и трайни материали за дълговечна експлоатация на сградата, така че сградата да бъде приведена в съответствие с нормативните изисквания....."

Бахти ДЪЛГОВЕЧНАТА експлоатация на сградата / каквото и да означава " дълговечност" като понятие.
Тези от Специализирания съд и Специализираната прокуратура са се помислили за безсмъртни, като, че ли ДЪЛГОВЕЧНО ще правораздават.
11
|
нерегистриран
08 октомври 2018, 21:56
0
0
До коментар [#7] от "трите групи шестици":
"Човекът на греха, син на погибелта".
Някои добри тълкуватели са на мнение, че антихрист означава една група хора, която се подновява от време на време, с цел да се противи на Христос, която може да е и Висшият съдебен съвет (ВСС).

Не бяха нужни толкова обяснения Изначално ми бе ясно какво имаш предвид, именно затова посочих, че нещата никога не са само бели или само черни.
10
|
нерегистриран
08 октомври 2018, 17:05
4
0
Спец прокуратурата да си зарие прокурорската дупка в гр. Септември!
Безобразие е да оставите хората без телефони, а коли да пропадат в прокурорската дупка!
То бива беззаконие, ама вашето на нищо не прилича!


https://www.mediapool.bg/izkop-na-prokuraturata-predizvika-niz-ot-stranni-sabitiya-v-septemvri-news284671.html
9
До № 7
|
нерегистриран
08 октомври 2018, 15:58
1
-1
Или Главна прокуратура, КПКОНПИ, МС, Парламента и пр. неверници и гонители...
8
Специализирано е безсилното правосъдие
|
нерегистриран
08 октомври 2018, 15:56
2
0
То не правораздава. То овъзмездява.
7
трите групи шестици
|
нерегистриран
08 октомври 2018, 13:47
5
0
До коментар [#2] от "до 1":
Не съм съгласен! Не е завършен фактическия състав - непълна е първата от трите групи шестици. Това идва да покаже, че нещата никога не са само бели или само черни.
6 666 666 са две групи шестици и една трета, както е явно от Откровението, от числото на антихриста. Йоан говорел за „много антихристи“, което показва, че антихристът не представлява една личност, а е събирателен израз. В този смисъл Йоан казва, че е имало още в неговото време много антихристи, които имали антихристов дух, сир. неверници, еретици и гонители. Те се познавали по това, че отричали Отца и Сина, а също отричали и Христовото идване в плът. Явно е, че апостолите и първите християни, са очаквали някой голям антихрист, който ще предшествува второто идване на нашия Господ, и когото Павел нарича: "Човекът на греха, син на погибелта".
Някои добри тълкуватели са на мнение, че антихрист означава една група хора, която се подновява от време на време, с цел да се противи на Христос, която може да е и Висшият съдебен съвет (ВСС).
6
|
нерегистриран
08 октомври 2018, 13:24
7
0
Дяволска работа, ей!
5
|
нерегистриран
08 октомври 2018, 13:24
4
0
Дяволска работа, ей!
4
|
нерегистриран
08 октомври 2018, 12:42
10
0
За едната критична стотинка, дето са решили да я спестят, ще откажат вярващите инвеститори:)
3
Луцифер
|
нерегистриран
08 октомври 2018, 12:32
6
0
Този пост ме кара, да санирам!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно