С 8 на 6 гласа "за"
Съдийската колегия на ВСС прехвърли на парламента криминализирането на нападки срещу съдии
Съдебният кадровик Севдалин Мавров предложи Стандартите за намеса в незасивисимостта в съдебната власт да бъдат подложени на обществено объсждане и консултация с Прокурорската колегия, но не се прие
Съдийската колегия на ВСС прехвърли на парламента криминализирането на нападки срещу съдии

След кратко обсъждане на предложените от работна група начело с представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев и съдебния кадровик Цветинка Пашкунова Стандарти за защита на независимостта на съдебната власт, отнасящи се до атаки на обществени личности, политици и медии срещу конкретни съдии и техните решения Съдийската колегия към кадровия орган ги прие без корекции и ги предаде на парламента.

Както се очакваше, дебат предизвика конкретното предложение за изменения в Наказателния кодекс (НК), с което да се инкриминират нападките и оказването на натиск върху съдии. Вносителите на тази идея изрично подчераха, че зад формулировката не попадат обоснованите критики към съдебната власт и нейната работа, а само опитите за вмешателство в съдебни решения и перосналните атаки срещу конкретни съдии.

"Смея да отбележа, че ние дължахме такъв документ на обществото, за да очертаем гаранциите за независимост, нашите правомощия и задължения. Дължим да разкрием нашата визия какво разбираме под независимост, да обосновем какво значи това в законодателството, в Конституцията, във вътрешните правила и международните актове. Трябва да подчертая  - независимостта и авторитетът на съдебната власт не е даденост и тя трябва да се извоюва. Обществото трябва да припознае този авторитет. Съдебната власт в България дължи много на обществото. Това трябва да е лайтмотивът, който да звучи в тези стандарти. Ние не слагаме един чадър и бариера на недосегаемост на съдебната власт. Напротив – тъй като съдиите комуникират с  обществото със своите актове, обществото дължи една предварителна нагласа на уважение и предоставяне на пълната възможност на съдиите, прокурорите и следователите да действат без натиск и  без априори внушаване на недоверие в техните актове. Длъжни сме да положим основните принципи. Информацията, която се предоставя трябва да е достоверна и обективна", поясни един от участниците в работната група, изготвила предложенията, Вероника Имова.

Цветинка Пашкунова от своя страна заяви, че тяхната идея е била да се инкриминира намесата в работата на съдебната система, най-вече с цел превенция. "Идеята е превантивно да се въздейства на намерения за атаки. Затова и съдебната ни система в момента е с такъв рейтинг. Правосъдието е основна ценност на правовата държава", заяви Пашкунова и подчерта, че не става дума за възпрепятстване на обоснованата критика към съдебната система, нито ограниченията се отнасят за журналисти.

Очевидно осъзнал, че предложенията за промени в НК биха предизвикали негативен обществен отзвук и обратен ефект, другият вносител на предложението Боян Магдалинчев дори направи предложение да се прецизира самата идея и да се помисли изобщо за нейното оставане сред текстовете на Стандартите. "Подкрепям колегата Пашкунова. Знаете, че нуждата от тези стандарти възникна отдавна, при определени случаи. Работната група работи упорито и внимателно бяха анализирани всички елементи, които можеха да бъдат по-чувствителни, включитено и по отношение на медиите. По отношение на това обаче законодателят да предвиди в НК разпоредби, които да инкриминират намесата в съдебната власт и натиск - това не е измислица на работната група.  Трябва да помислим обаче дали това предложение трябва да остане, имайки предвид чувствителността на тази тема", заяви Магдалинчев и поясни, че подкрепя изработените Стандарти като цяло, но има резерви единствено към идеята за промени в НК.

Тъй като предложенията засягат широк кръг лица и медии, Севдалин Мавров предложи приемането на стандартите да бъде отложено с 1 месец и те да бъдат подложени на обществено обсъждане, преди това да бъде поискано и мнение от Прокурорската колегия, тъй като често пъти и прокурори, и следователи са обект на необосновани атаки и намеса в работата им.

Все пак Колегията не отложи приемането на стандартите, за да ги подложи на обществено обсъждане, а от своя страна Боян Новански отбеляза, че и сега има състави в НК относно посегателството срещу личността и здравето и предложи от текста на Стандартите да отпадне единствено инкриминирането на намесата в съдийската независимост. Предложението на Новански не бе прието с 8 на 6 гласа "против".

В крайна сметка Съдийската колегия прие Стандартите в първоначалния им вид с ясното съзнание, че едва ли ще срещнат законодателна подкрепа по отношение на предложените изменения в НК. Според стандартите обаче административните ръководители на съдилищата трябва да излизат с конкретна позиция при условие, че магистрат от ръководения от тях съд или негово съдебно решение стане обект на атака или опит за влияние. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
13
Един от Враца ви напада като търси помощ от Закона,
|
нерегистриран
24 октомври 2018, 14:45
0
-2
Без съдебен контрол ,е насочен описа на жилище във Враца ,съсобственост и на съпругата ми която не е длъжник по изпълнително дело № 58/2010г Принуден бях да изплатя сумата 3 хиляди лева по сметка на .-ТД на НАП В.Търново,въпреки ,че още през май 2008 г. ЗОДВПГ ,е изменен в ЗОДОВ , й въведена държавна такса за исковете за обезщетения в размер на 10 лева, която заменя пропорционалната такса по ГПК от 4% върху цената на иска, приложима до този момент,й не е вземане на НАП
ДЕМОНСТРАТИВНО през 2010г. е ОТНЕТО ПРАВОТО ми ДА СЕ ПОЛЗВАМ ОТ новия ЗАКОН., като сумата пропорционална ДТ по ГПК е събрана през 2010г. по стария закон,,вместо по новия /ДВ бр.43/08г./
Още повече образуваното ИД №58/10г,НАП Враца е незаконно ,тъй като ПИ не е разполагал с изпълнително основание за ДТ в полза на държавата ,нито е разполагал с – влязло в сила съдебно решение, с което му е присъдено вземане .
Сумата е събрана през 2010г. без правно и при отпаднало основание , тъй като след изменението на ЗОДОВ през 2008г. автоматично отпадат и задълженията за държавни такси в пропорционалния размер/.Сумата от 3000лв. е преведана от публичния изпълнител при НАП Враца,на висшия съдебен съвет,които е никой в исковото и изпълнителното производство.


12
Един от Враца ви напада като търси помощ от Закона,
|
нерегистриран
24 октомври 2018, 14:44
0
-2
Без съдебен контрол ,е насочен описа на жилище във Враца ,съсобственост и на съпругата ми която не е длъжник по изпълнително дело № 58/2010г Принуден бях да изплатя сумата 3 хиляди лева по сметка на .-ТД на НАП В.Търново,въпреки ,че още през май 2008 г. ЗОДВПГ ,е изменен в ЗОДОВ , й въведена държавна такса за исковете за обезщетения в размер на 10 лева, която заменя пропорционалната такса по ГПК от 4% върху цената на иска, приложима до този момент,й не е вземане на НАП
ДЕМОНСТРАТИВНО през 2010г. е ОТНЕТО ПРАВОТО ми ДА СЕ ПОЛЗВАМ ОТ новия ЗАКОН., като сумата пропорционална ДТ по ГПК е събрана през 2010г. по стария закон,,вместо по новия /ДВ бр.43/08г./
Още повече образуваното ИД №58/10г,НАП Враца е незаконно ,тъй като ПИ не е разполагал с изпълнително основание за ДТ в полза на държавата ,нито е разполагал с – влязло в сила съдебно решение, с което му е присъдено вземане .
Сумата е събрана през 2010г. без правно и при отпаднало основание , тъй като след изменението на ЗОДОВ през 2008г. автоматично отпадат и задълженията за държавни такси в пропорционалния размер/.Сумата от 3000лв. е преведана от публичния изпълнител при НАП Враца,на висшия съдебен съвет,които е никой в исковото и изпълнителното производство.


11
Езоп
|
нерегистриран
24 октомври 2018, 12:36
4
0
До коментар [#9] от "нерегистриран":
Не , ти си подходящ за бъдещ Главен цензур - ще ти се отчете трудовия стаж като трол , както и очевидния талант да си служиш с опорни точки като "Черен лебед" , "Лизан" , "Червенобузко" и прочие тъпизми....

Между другото наличието на официална цензура е много интересна историческа даденост . Хората са знаели кой им спира статиите и защо . Днес официална цензура няма , но има блато от фалшиви новини , тролене , автоцензура , фактически медиен монопол , унищожена по икономически причини журналистика . В много отношения сме по-зле от времената на официалната цензура , в които са творели и са издавани едни от най-светлите умове на човечеството ….
Много правилно мнение с много дълбок анализ на причините за нивото на така наречената ни журналистика. Поздравления.
10
Баш така
|
нерегистриран
24 октомври 2018, 12:22
4
0
До коментар [#4] от "и също така":
ако някой поиска нещо от някой съдия обаче без да бъде финансово подкрепено това искане - вече се брои за натиск ... така ли ?
Да. Другото е подкуп и е отдавна криминализирано.
9
|
нерегистриран
24 октомври 2018, 11:25
8
0
До коментар [#7] от "нерегистриран":
Необходимо е да се направи промяна и в конституцията и особите на Черния лебед и нейното и.д мъж да бъдат обявени за свещени и неприкосновени. В алинея втора за свещена и неприкосновена може да се обяви и особата на Червенобузко.

Защото тези формулировка е достатъчно неясна и разтеглива: "не попадат обоснованите критики към съдебната власт и нейната работа, а само опитите за вмешателство в съдебни решения и перосналните атаки срещу конкретни съдии"

Може би Красьо Черничкият със златните ланци ще бъде назначен за държавен цензор, до който всеки ще трябва да се допита дали критиката му е обоснована и чак тогава да може да я отправи.
Не , ти си подходящ за бъдещ Главен цензур - ще ти се отчете трудовия стаж като трол , както и очевидния талант да си служиш с опорни точки като "Черен лебед" , "Лизан" , "Червенобузко" и прочие тъпизми....

Между другото наличието на официална цензура е много интересна историческа даденост . Хората са знаели кой им спира статиите и защо . Днес официална цензура няма , но има блато от фалшиви новини , тролене , автоцензура , фактически медиен монопол , унищожена по икономически причини журналистика . В много отношения сме по-зле от времената на официалната цензура , в които са творели и са издавани едни от най-светлите умове на човечеството ….
8
КЪДЕ ТУК има НАПАДКАТА срещу съдът,
|
нерегистриран
24 октомври 2018, 10:25
0
-3
На лице е ДЕМОНСТРАТИВНО ОТНЕТО ПРАВОТО семейството ни ДА СЕ ПОЛЗВАМЕ ОТ ЗАКОНА, ,,“СЪДА”й КРБ чл. 120, ал. 2 ,според който гражданите могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат .За да подсигурят комфорт при грабежа на парите ни ,окръжния съд Враца и административен съд Враца ,изцяло изключва от съдебен контрол незаконните актовете на публичния изпълнител и директора на АДВ-НАП Враца ,.,като оставят жалбите ни “без разглеждане””видно от сл. бележка № 134 от 19.02.2016г. на Ас Враца. Й с цел да прикрият,че с писмо изх.№ ВД 24-00-406/12.09.2007г.на публичния изпълнител при .АДВ-НАП Враца , признава че : “”” ксерокопия от съобщения от 2002г. по ИД№№21936/02г.,21938/2002г не можем да ви изпратим,тъй като няма и никои не твърди ,че има….,.СДИ са ви изпратени през 2006г.”””.Самопризнанието на ПИ от Враца , доказва,че срещу семейството ми тайно през 2002г. са образува изпълнителни дела , въпреки ,че сме лишени от първият задължителен етап на изпълнителното производство ПДИ и СДИ. представляващо ,абсолютна процесуална предпоставка – без която , независимо от по-нататъшните действия, завеждане на изпълнителните дела и налагане на държавна принуда по тях е невъзможно., .
Чрез отказ от СЪД врачани ,укриват ,че липсата на ПДИ и СДИ през 2002г. ни лишава от ПРАВА своевременно с възражение .да оспорим пред СЪДА недължимостта и незаконосъобразността им..
Видно от същото писмото на ПИ,.първоначалното изпратено Съобщение за доброволно изпълнение е връчено 2006г,основание изпълнителните дела от 2002г. да се считат прекратени по силата на закона..Въпреки това през 2006,07г ни е . наложена особен ВИД държавна принуда,тъй като е предшествана от НУЛЕВА , „информационна фаза,за образувани през 2002г. изпълнителни производства. , в пълно противоречие с приложимия закон.
На лице е доказана противоправна злоупотребата с право,и власт тъй като по производства заведени недобросъвестно и в противоречие с Закона
.,чрез опис и възбрана на недвижим имот е събрана сумата 19 хиляди лева,без преди това да е имало неуспешно производство пред ДСИ.Тъй като сумите представляват 4%ДТ са по ГПК , който окръжните съдилища Враца ,Видин и Монтана са си самоприсъдили в тяхна полза и сметка ,Фрапантното е,,че в изпълнителен листи не се удостоверява право на ВСС на принудително изпълнение срещу имуществото ни,поради което не е следвало да бъдат предприемани никакви действия. от публичния изпълнител,които им превежда сумата с разпореждане,без висшия съдебен съвет да страна в съдебното и изпълнителното производство.
7
|
нерегистриран
24 октомври 2018, 09:18
1
-8
Необходимо е да се направи промяна и в конституцията и особите на Черния лебед и нейното и.д мъж да бъдат обявени за свещени и неприкосновени. В алинея втора за свещена и неприкосновена може да се обяви и особата на Червенобузко.

Защото тези формулировка е достатъчно неясна и разтеглива: "не попадат обоснованите критики към съдебната власт и нейната работа, а само опитите за вмешателство в съдебни решения и перосналните атаки срещу конкретни съдии"

Може би Красьо Черничкият със златните ланци ще бъде назначен за държавен цензор, до който всеки ще трябва да се допита дали критиката му е обоснована и чак тогава да може да я отправи.
6
а така
|
нерегистриран
23 октомври 2018, 21:50
9
-10
До коментар [#5] от "нерегистриран":
Представата ти за морала на другите очевидно се базира на собствения ти морал .

у поп сълза и у съдия морал ... не търсете
5
|
нерегистриран
23 октомври 2018, 21:30
13
-3
До коментар [#4] от "и също така":
ако някой поиска нещо от някой съдия обаче без да бъде финансово подкрепено това искане - вече се брои за натиск ... така ли ?
Представата ти за морала на другите очевидно се базира на собствения ти морал .
4
и също така
|
нерегистриран
23 октомври 2018, 21:22
6
-13
ако някой поиска нещо от някой съдия обаче без да бъде финансово подкрепено това искане - вече се брои за натиск ... така ли ?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно