Окончателно
ВАС отмени правилата, с които бившият председател на СГС ограничи достъпа на адвокати до дела
Правилата, въведени от Калоян Топалов, противоречат на Закона за адвокатурата и на правото на ЕС, заключават върховните съдии
ВАС отмени правилата, с които бившият председател на СГС ограничи достъпа на адвокати до дела

Бившият председател на СГС Калоян Топалов

Тричленен състав на Върховния административен съд с председател Георги Георгиев и членове Тодор Тодоров и Юлия Тодорова окончателно отмени Правилата за административно обслужване на граждани и юридически лица, които бившият председател на Софийски градски съд (СГС) Калоян Топалов издаде през юни 2017 и с това ограничи достъпа на адвокатите до дела.

Според заповедта на Топалов право на достъп до делата имат "адвокатите, за които е учредена представителна власт по отношение на страна по дело или общо пълномощно за представителство пред съд, или въз основа на акт на съда за назначаване на адвоката за особен представител/служебен защитник", като той им се предоставя след удостоверяване на самоличността им, качеството им и представителната им власт със съответните документи. Освен това се забранява заснемането и фотографирането на съдържащите се в делата документи. Заповедта на Калоян Топалов беше издадена докато действаше старият Правилник за администрацията на районните, окръжните, апелативните и военно-апелативните съдилища, според който страните, техните представители и адвокатите имат право да се запознаят с делата, което по съдържание на това право включва и правото им на пряк (физически) достъп до документите, книжата и доказателствата по делото.

Междувременно Висшият съдебен съвет прие нов Правилник за администрацията в съдилищата. Той беше публикуван в Държавен вестник на 22 август 2017 г., но до Софийска адвокатска колегия продължиха да постъпват сигнали от адвокати, че им се отнема достъпът до дела в СГС. В резултат на това адвокатско дружество "Димитров и Пелов" настоя пред Административен съд София-град (АССГ) правилата да бъдат отменени. Съдия Калина Пецова от АССГ счете, че частта от заповедтта на Топалов да се дава достъп на адвокатите до дела само срещу пълномощно не противоречи на закона, но отмени ограниченията свързани с фотокопирането на материалите и получаването на преписи. Решението на съдия Пецова бе обжалвано от адвокатското дружество пред ВАС.

Според върховните съдии Георгиев, Тодоров и Тодорова рестрикцията адвокатите да нямат достъп до делата си, освен срещу изрично пълномощно, противоречи на закона, поради което отмениха решението на АССГ в тази му част и го потвърдиха в останалата - по отношение на фотокопията и преписите. "С оспорения текст на т.11, т.1, б."б" се ограничава правото на достъп на адвоката до делата, на който следва да му бъде осигурен въз основа на качеството му на адвокат и в случаите, в които няма учредена нарочно представителна власт по конкретното дело. Интересът от оспорване на Правилата в този случай произтича и от обстоятелството, че ако адвокатите по принцип нямат право на достъп до делата, няма да могат да се запознаят по същество с тях", смята съставът на ВАС.

Според върховните магистрати Правилата, въведени от бившия председател на СГС, противоречат на чл. 31 от Закона за адвокатурата, който предоставя право на адвоката на свободен достъп до делата и да прави справки по дела, да получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет. "Цитираните правила по т.11, т.1, б."б" противоречат на чл. 31 от Закона за адвокатурата. Текстът следва да се тълкува в смисъл, че адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата и поради това следва да могат да правят справки и без пълномощно по конкретно дело, само въз основа на качеството си на адвокат, което обстоятелство удостоверяват със служебна карта", смята тричленният състав на ВАС.

Според ВАС отнемането на възможността на адвокатите да имат достъп до делата, по които са страна, само със служебните си карти противоречи и на правото на ЕС. "Правото на достъп на адвокат до делото е гаранция за осъществяване на правото на справедлив съдебен процес, защитимо от чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕСПЧ). Тя е ратифицирана от Република България и на осн.чл. 5, ал. 4 от Конституцията е част от вътрешното право на страната. Практиката на ЕСПЧ е последователна и безпротиворечива, че без адвокат лицата не могат да се защитават адекватно и ефективно, информация по делото от страна на адвоката следва да съществува във всеки един момент за страната, която иска да защити своя легитимен интерес, дори и преди образуване на съответното съдебно производство", смятат съдиите.

Решението на състава е окончателно и не подлежи на обжалване.

Калоян Топалов напусна съдебната система преди малко повече от година, без да стане ясно, какво точно го мотивира за да подаде оставка като председател на СГС. Няколко месеца по-късно Топалов се вписа като адвокат в Софийската адвокатска колегия. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
16
Данъчен
|
нерегистриран
27 ноември 2018, 10:47
0
0
Със сигурност адвокатът е взел пари, за да се вдигне да иде да чете делото.

Трябва поне справката да е платена и да има документ за това.
15
|
нерегистриран
24 ноември 2018, 11:02
4
-8
Как можаха адвокатите след тези мизерии които им направи да го риемат за адвокат?!! Що за падение да приемаш враговете си за снои?
14
стелиана
|
нерегистриран
24 ноември 2018, 00:15
12
0
сега ще ги питам смешниците от ВАС какво ще правят по вс дела за данъчни ревизии,обществени поръчки,финансови кореции,картели и конкуренция. ще станат раграбен хан.какъвто са си
горк им на страните пред ВАС. всеки конкурент и злонамерен ще ги гледа под лупа...
13
Ищец
|
нерегистриран
23 ноември 2018, 23:48
11
0
Аз пък по моето дело ИЗРИЧНО ще забрана адвокат, неупълномощен от мен или ответника да го получава.Ха да видим как работи GDPR. A?
12
|
нерегистриран
23 ноември 2018, 09:43
15
-3
До коментар [#7] от "нерегистриран":


ма веднагъ ша ти отговоря гусудине - едно дело първо се чете,после се хващаш за него
И аз на теб веднага ще ти отговоря: Точно заради просташкия ти език /и възпитание/ на такива като теб не бива да се дават дела за четене без пълномощно
11
Ааа
|
нерегистриран
23 ноември 2018, 09:14
1
-8
Май не обичаш много да те '' ровят'', но убеден съм, често ти се случва
10
ЗАКОНОДАТЕЛЯТ ДА СПРЕ СВОБОДНИЯ ДОСТЪП ДО ДЕЛА ОТ НЕУПЪЛНОМОЩЕНИ-В ИМЕТО НА ПРАВНАТА СИГУРНОСТ!
|
нерегистриран
23 ноември 2018, 07:01
20
-6
До коментар [#7] от "нерегистриран":


ма веднагъ ша ти отговоря гусудине - едно дело първо се чете,после се хващаш за него

Като искаш да четеш чуждо дело първо трябва да си вземеш пълномощно-страната те упълномощава да "четеш" делото и-за секунди се пише пълномощно, проблемч никакъв . Това не ти е библиотека, в папките с делата има ИЗОБИЛИЕ ОТ ЛИЧНИ ДАННИ. При 15 000 адвокати не може да се гарантира чужгдата добросъвестност,напрпимер че адвокат, изобщо непотърсен от бъдещ клиент няма да ходи по съдилищата и да чете, с цел да търси далаверата, да извлече чужди данни ПРЕДОСТАТОЧНО БАШИБОЗУК ИМА ,че да се позволява свободно литературно четене на чужди дела,без пълномощно. Всяко дело е чужда съдба, даже съдби на всички страни. Това не може да е общодостъпно,без пълномощно.


Примери за адвокатски башибозушки изпълнения:
1.адвокатът поръчител на нападението на манастира и ТОЯ ЛИ ДА ЧЕТЕ ЧУЖДИ ДЕЛА????????
2. адвокатът от Пловдив, заграбил застрахователните обезщетения при застрахователни дела. Ходил, чел, събрал информвация, заграбил парите на хората. сега е осъден на първа инстанция, но дали ограбените граждани ще си получат парите изобщо-какво ги тегли ,че мошеникът евентуално ще отиде в затвора?
3. Изнесения случай в Бивол-адвокати заграбили земи край морето. Давността изтекла, прокуратурата установява далаверанта, но давноста вече е изтекла. Адвокатите запазват заграбеното. Ходили , чели, заграбили, разминава им се.
4.СЛУЧАИТЕ ИЗНЕСЕН В БИТИВИ С ФАЛШИВИТЕ ЗАП ИСИ НА ЗАПОВЕДИ-героят адвокат и сега си е адвокат. И какво-тоя да ходи да чете чужди дела, без да е упълномощен-вече ще има право след това решение на ВАдмС???????? Ама вие сериозно ли?!Достатъчно недобросъвестни лица има,, дори и 1 процент да са -това е достатъчно да не се позволява свободно четене на дела,, без пълномощно. КАТО ИСКАШ ДА ЧЕТЕШ-2 РЕДА ПЪЛНОМОЩНО ДА ТИ НАПИШАТ -"ДА НАПРАВИ СПРАВКА В ДАДЕНО ДЕЛО, ПО КОЕТО ГРАЖДАНИНЪТ Е СТРАНА"-тогава ходи и чети, проблем няма. Но без пълномощно-никакво четене-това да не ти е брошура на хипермаркет, че ще четеш когато ти хрумне.


Тлокова ли ви е сложно да напишете пълномощно с което стрната ви упълномощава да направите справка в делото ви, без да ви упълномвощава за процесуално представителство, щом искате първо да четете? А и в 99 процента от случаите документите в делото са добре познати на дадения адвокат, той си е вече упълномощент, какво има да търсите в чужди дела ,без пълномощно?! Аз лично не желая ,ако водя лично дело, някой си люпобитковец да "рови"-каква хубава дума в него-без да съм го упълномощил, и без другата страна да го е упълномощила.
9
|
нерегистриран
22 ноември 2018, 18:58
17
-3
До коментар [#6] от "нерегистриран":
Егати смешното решение. Същото не казва:
1. Как чл. 31 ЗАдв. се съотнася с Конституцията и прогласения там принцип за неприкосновеност;
2. Как чл. 31 ЗАдв.се съотнася с новия Регламент за личните данни;
3. Как точно се нарушава чл.6 от Европейската конвенция,която прогласява правото на справедлив процес -какво общо със справедлив процес има един адвокат,който не е пълномощник и страна по този процес,но рови в делото.
Нямаше да е жалко ако решението макар и неправилно поне даваше някакъв макар и нвправилен на тези три въпроса,които са същността на спора. Няма как и да ги дадв,защото и тримата членове на състава са известни парашутисти,по-известни с парашутите си,отколкото с правни познания. Не е зле българската адовокатура да направи социологическо проучване колко хора от населвнието биха се съгласили непознат за тях адвокат да вижда личните им данни по дела. Жалка поръчка,жалко изпълнение. И не,не съм Топалов и не съм негов почитател,приближен и т.н.
А защо не го кажем директно - много съмнителни елементи има в адвокатурата ….И как не - някои са в постоянна и топла връзка с какви ли не престъпници . То хубаво адвокатите да имат права , но дали ги заслужават ....
8
ВАС-за закриване
|
нерегистриран
22 ноември 2018, 18:51
20
-5
егати нелепостта юридическа. хайде Юлия се бори да стане върховен и слушка,дет се вика - на всичко е готова. Жоро Георгиев е пословично тъп,ама Тодоров как се е подписал под подобна нелепица...
7
|
нерегистриран
22 ноември 2018, 18:45
10
-5
До коментар [#6] от "нерегистриран":
Егати смешното решение. Същото не казва:
1. Как чл. 31 ЗАдв. се съотнася с Конституцията и прогласения там принцип за неприкосновеност;
2. Как чл. 31 ЗАдв.се съотнася с новия Регламент за личните данни;
3. Как точно се нарушава чл.6 от Европейската конвенция,която прогласява правото на справедлив процес -какво общо със справедлив процес има един адвокат,който не е пълномощник и страна по този процес,но рови в делото.
Нямаше да е жалко ако решението макар и неправилно поне даваше някакъв макар и нвправилен на тези три въпроса,които са същността на спора. Няма как и да ги дадв,защото и тримата членове на състава са известни парашутисти,по-известни с парашутите си,отколкото с правни познания. Не е зле българската адовокатура да направи социологическо проучване колко хора от населвнието биха се съгласили непознат за тях адвокат да вижда личните им данни по дела. Жалка поръчка,жалко изпълнение. И не,не съм Топалов и не съм негов почитател,приближен и т.н.


ма веднагъ ша ти отговоря гусудине - едно дело първо се чете,после се хващаш за него
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно