Членовете на Съдийската колегия, избрали Алексей Трифонов за председател на СГС, отново мотивираха вота си
В писмо до съдиите от СГС, кадровиците ги призоваха да спазват закона
Не съществува механизъм членове на ВСС да участват в общи събрания на съдилищата
В писмо до съдиите от СГС, кадровиците ги призоваха да спазват закона

Деветимата членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), които на 27 ноември дадоха своя категоричен вот в подкрепа на кандидатурата на апелативния съдия Алексей Трифонов за председател на най-големия окръжен съд у нас – Софийски градски съд (СГС), отклониха поканата да присъстват на Общото събрание на съда, за да дават обяснение за своя избор. В позицията, подписана от Боян Магдалинчев, Георги Чолаков, Вероника Имова, Севдалин Мавров, Боряна Димитрова, Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков, Боян Новански и Стефан Гроздев, кадровиците припомнят на магистратите, че "липсва процедура, която да регламентира участието на членовете на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет в този форум на съдийското самоуправление". Мнозинството в Съдийската колегия припомнят и конкретните разпоредби в Конституцията и в Закона за съдебната власт (ЗСВ), според които право и задължение е на ВСС да назначава административните ръководители в съдебната система.

В края на миналата седмица, след проведени множество неформални разговори и организирана подписка, и.ф. председател на СГС Десислава Попколева свика провеждането на Общо събрание на съда за 3 декември от 12.00 часа. Членове на Съюза на съдиите в България (ССБ), правораздаващи в СГС и неизбраният при две процедури претендент за поста съдия Евгени Георгиев, настояваха съдебните кадровици да дадат обяснение, защо не са съобразили с гласуването на Общото събрание на Градския съд, където подкрепата за Георгиев е била по-голяма, спрямо тази за убедително спечелилия процедурата Алексей Трифонов. В тази връзка членовете на ВСС посочват, че "законът не придава на становището на общото събрание изключителна сила и предимство пред всички други фактически данни и обстоятелства, свързани с регламентираните от закона критерии за качествата на кандидатите."

В края на миналата седмица се разбра още, че съдия Евгени Георгиев ще обжалва решението на ВСС пред Върховния административен съд (ВАС), но дори и да спечели делото, нямало да се явява за трети път. В писмото си до недоволстващите съдии от СГС деветимата членове на ВСС, повечето от които допреди година също са били съдии, посочват, че "с убедително мнозинство, с ясни и конкретни мотиви девет от присъствалите тринадесет членове на СК на ВСС приеха, че демонстрираните от съдия Алексей Трифонов професионални, управленски и нравствени качества в по-висока степен отговорят на необходимите изисквания и очаквания за управление на най-големия окръжен съд в страната". 

В заключение кадровиците припомнят на магистратите от Градския съд, че проблемите пред съдебната инстанция са от дълги години и апелират с общи усилия, те да бъдат преодолени. "Вярваме, че натрупаните дългогодишни проблеми в Софийски градски съд ще бъдат преодолени с общи усилия и без излишно напрежение, при стриктно спазване на буквата и духа на закона, утвърждаващи принципа на балансирано разпределение на правата и задълженията на всички страни в процеса на управление и администриране на дейността на органите на съдебна власт", пишат кадровиците. 

Междувременно, източници на "Правен свят" в Съдебната палата съобщиха, че провеждането на Общото събрание на СГС е било пред провал, заради липсата на достатъчно присъстващи съдии. 

"Правен свят" публикува цялото писмо на деветима от членовете на Съдийската колегия на ВСС до съдиите от СГС:

 

Уважаеми колеги,

 

Благодарим ви за поканата за участие в насроченото за 3 декември 2018 г. Общо събрание на съдиите от Софийски градски съд, отправена до нас от 56 магистрати. Липсва процедура, която да регламентира участието на членовете на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет в този форум на съдийското самоуправление. 

 

Считаме за необходимо да обърнем внимание, че Конституцията на Република България (чл. 130, ал. 5, т. 46) и Законът за съдебната власт (чл. 30, ал. 5, т. 4) вменяват на Съдийската колегия на ВСС право и задължение да назначават административните ръководители на съдилищата. Изслушването на кандидатите за административни ръководители от общото събрание на съответния съд, съгласно чл. 194а, ал.7 от Закона за съдебната власт, е част от процедурата за избор. Колегията е длъжна да вземе предвид и да цени изразеното становище на общото събрание, дори когато то е споделено от по-голямата част от съдиите в съответния съд, но съвкупно с всички други законово регламентирани и относими обстоятелства към формирането на преценката за качествата на кандидатите.

 

Законът не придава на становището на общото събрание изключителна сила и предимство пред всички други фактически данни и обстоятелства, свързани с регламентираните от закона критерии за качествата на кандидатите. Съгласно разпоредбата на чл. 194б ал. 1 ЗСВ в рамките на събеседването се прави преценка за професионалните качества на кандидатите, за управленската им компетентност и моралните качества въз основа на представените концепции, отговорите на поставени въпроси в хода на изслушването, становищата на помощните органи, становищата на лицата по чл. 38 ал. 3 и ал. 7 ЗСВ, организаторските качества, устойчивостта на характера на кандидатите, способността им за носене на отговорност и за взимане на трудни, самостоятелни решения, без внушения и неправомерни намеси, и влияния от нерегламентирани източници, и прочие.

 

Именно Конституцията Република България и Законът за съдебната власт задължават и дават право на членовете на Съдийската колегия да направят цялостна преценка относно качествата на кандидатите по посочените по-горе критерии, а не просто да "ратифицират" изразеното от органа на съдийско самоуправление становище по кандидатурите. Отговорността за избора на административен ръководител законодателят е възложил изцяло на съответната колегия на ВСС.

 

Принципното ни становище по темата, свързана с избора на 27 ноември 2018 г. на административен ръководител на СГС, е че изслушването на двамата кандидати за административен ръководител на Софийския градски съд протече по законоустановената процедура и направеният избор бе в максимална степен публичен, прозрачен и мотивиран. С убедително мнозинство, с ясни и конкретни мотиви девет от присъствалите тринадесет членове на СК на ВСС приеха, че демонстрираните от съдия Алексей Трифонов професионални, управленски и нравствени качества в по-висока степен отговорят на необходимите изисквания и очаквания за управление на най-големия окръжен съд в страната. Крайната преценка беше възприета след продължително изслушване, при което бяха зададени многобройни въпроси на кандидатите. Проведените разисквания и заявените от членовете на СК на ВСС мотиви за избора след изслушването са отразени в пълната стенограма на проведеното заседание и са на разположение на сайта на ВСС. Очакваме магистратите и обществото да уважават самостоятелната воля, предоставена от закона на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в качеството й на кадрови орган по отношение на съдийската общност.

 

Вярваме, че натрупаните дългогодишни проблеми в Софийски градски съд ще бъдат преодолени с общи усилия и без излишно напрежение, при стриктно спазване на буквата и духа на закона, утвърждаващи принципа на балансирано разпределение на правата и задълженията на всички страни в процеса на управление и администриране на дейността на органите на съдебна власт.

 

Оставаме с уважение,

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ

ВЕРОНИКА ИМОВА 

СЕВДАЛИН МАВРОВ 

БОРЯНА ДИМИТРОВА 

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ

БОЯН НОВАНСКИ

СТЕФАН ГРОЗДЕВ

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
Съдия
|
нерегистриран
03 декември 2018, 13:52
26
-11
Ами прави са СК
2
|
нерегистриран
03 декември 2018, 14:01
29
-10
ССБ, нали Хр.Иванов променяше ЗСВ. Като сте искали вся власть, ами да сте променили и КРБ, и ЗСВ, като дадете на ОС право то да си избира началниците. макар че и този вариант не би ви устроил, защото никъде нямате дори обикновено мнозинство, както е в случая със СГС. Изнасилените 56 съдии са малко повече от 1/3 от съда и то при пълна мобилизация, включваща, както се разбра, заплахи, натиск, скандали, заклеймяване и т.н..
Питам се като съдия - каква е тази истерия и фиксация, и най-вече- защо? Какъв е този кокал, или цял бут, дето е толкова важен за обладаване?!! Явно обществото е право като мисли, че сме прогнили.
3
Езоп
|
нерегистриран
03 декември 2018, 14:13
21
-13
Достоен отговор на СК на ВСС. Но толкова прокламираната "съдийската самоуправщина" тепърва ще провокира още такива отговори.
4
ЗАКРИВАЙТЕ СГС
|
нерегистриран
03 декември 2018, 14:18
20
-8
Нищо няма да се реши според буквата и духа на закона. Закрийте СГС и ще решите половината от проблемите на съдебната система.
5
Красимир Мазгалов - активист на ССБ
|
нерегистриран
03 декември 2018, 14:27
20
-14
Колеги, мисля, че от съдийската колегия не са прави. Трябваше да ни обяснят защо избраха неправилния човек. На мен не ми стана ясно, както и на Нели Куцкова. Аз с нея нямам нищо общо, държа да уточня, само в гугъл групата си чатим.
6
|
нерегистриран
03 декември 2018, 15:05
20
-11
Не мога да го разбера Евгени. Два пъти е отхвърлен, подкрепата му даже леко намаля, а се държи сякаш някой наистина му е обещавал избор. Нищо няма да постигне с тази жалба, защото решението на ОС е положително, но не и обвързващо условие. Отводът също е неоснователен, а около тези акции самият той миналия път твърдеше, че борсовият посредник го бил заблудил. Най-вероятно Лозан Панов му е пуснал фитила да подава жалба, а той е достатъчно неразумен да го направи.
7
Каубой
|
нерегистриран
03 декември 2018, 15:29
11
-12
До коментар [#6] от "нерегистриран":
Не мога да го разбера Евгени. Два пъти е отхвърлен, подкрепата му даже леко намаля, а се държи сякаш някой наистина му е обещавал избор. Нищо няма да постигне с тази жалба, защото решението на ОС е положително, но не и обвързващо условие. Отводът също е неоснователен, а около тези акции самият той миналия път твърдеше, че борсовият посредник го бил заблудил. Най-вероятно Лозан Панов му е пуснал фитила да подава жалба, а той е достатъчно неразумен да го направи.
Ти пък как реши че отвода е неоснователен ?Прочете ли жалбата ?Ако не си как разбра кво ше постигне?И кво ако не обжалва е разумен ,така ли?Евгени има право да обжалва.Той си решава не ти.
8
Каубои
|
нерегистриран
03 декември 2018, 15:39
13
-8
А аз не разбирам Алексей от по горестоящия съд САС в СГС слиза надолу и заплатата му по-малка!Пита се ,а кво печели?
9
|
нерегистриран
03 декември 2018, 15:51
13
-16
Пишат писмо,защото ги е срам да отидат при поканилите ги съдии!А в писмото общи приказки и нищо по темата.Страхливци,мерзавци,но най -страшно е,че до скоро по документи са били съдии.Изводите за тояа как са правораздавали са еднозначни.
10
МЕХАНИЗМИ
|
нерегистриран
03 декември 2018, 15:58
13
-11
Като рабзират толкова от механизми, би трябвало от ВСС да са наясно, че съществува вече такъв, по който могат 1/5 от съдиите да инициират дисциплинарно производство срещу избраните от съдийската квота. Така че да имат предвид - 500 съдии бързо могат да се възмутят, както са я подкарали
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно