Тълкувателно решение на Гражданска колегия на ВКС
С иск по ЗОДОВ съдът може да намали платен адвокатски хонорар в наказателен процес
В случай, че уговореното адвокатско възнаграждение надвишава съществено разумния и обичаен размер на дължимото възнаграждение, изплатеното в повече няма за причина незаконното обвинение и не е необходима последица от него, посочват върховните съдии
С иск по ЗОДОВ съдът може да намали платен адвокатски хонорар в наказателен процес

Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) излезе с Тълкувателно решение по т.д. 1/2017 г., което гласи: При иск по чл. 2, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) съдът може да определи обезщетението за имуществени вреди, съставляващи адвокатско възнаграждение, в размер, по-малък от платения в наказателния процес.

В мотивите си ОСГК посочва, че в Наказателно-процесуалния кодекс не е уредена отговорността за разноски, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение от лицето, признато за невиновно или по отношение на което наказателното производство е прекратено. Поради това тези разноски могат да се претендират като имуществена вреда в производството за обезщетение на вреди от незаконосъобразно обвинение на основание чл. 2, ал. 1 от ЗОДОВ. 

Тази отговорност е гражданска и се урежда от правилата на Закона за задълженията и договорите за отговорността от неизпълнение на общото задължение да не се вреди другиму, доколкото за отговорността на държавата за причинени вреди не са уредени особени правила в ЗОДОВ. 

Върховните съдии приемат, че изразходваните средства за адвокатско възнаграждение в наказателното производство, приключило с оправдателна присъда или прекратено на основанията, посочени в чл. 2, ал. 1 от ЗОДОВ, са имуществена вреда за лицето, подложено на неоснователна наказателна репресия, тъй като то има право на адвокатска защита във всеки стадий на това производство. Когато ответникът възрази, че изплатеното в наказателното производство адвокатско възнаграждение е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на наказателното дело, в правомощията на съда по иска за обезщетение за вреди е да изследва дали незаконно обвиненият е положил дължимата грижа при уговарянето на адвокатското възнаграждение с оглед вида и тежестта на обвинението, интензитета на приложената процесуална принуда и очакваните усилия и труд, които адвокатът предстои да положи при осъществяването на защитата. "В случай, че уговореното адвокатско възнаграждение надвишава съществено разумния и обичаен размер на дължимото възнаграждение, изплатеното в повече няма за причина незаконното обвинение и не е необходима последица от него. То остава в тежест на неположилия дължимата грижа пострадал, тъй като е в причинна връзка с неговото поведение. За платеното в повече държавата не дължи обезщетение", категорични са съдиите от ОСГК на ВКС, цитирани от пресслужбата на съда.

При определяне на размера на обезщетението за имуществени вреди, представляващи изплатено адвокатско възнаграждение в наказателното производство по иск с правно основание чл. 2, ал. 1 от ЗОДОВ, по възражение на ответника са приложими и правилата на чл. 5 от ЗОДОВ. Ако увреждането е причинено поради изключителна вина на пострадалия, т. е. неговото поведение е единственият каузален фактор съгласно т. 3 от ТР № 3/22.04.2005 г. по Тълкувателно дело № 3/2004 г. на ОСГК на ВКС, държавата не отговаря.

Според върховните съдии, ако пострадалият само е допринесъл за настъпването на вредите със своето процесуално поведение: недобросъвестно е създал предпоставки за повдигане и поддържане на незаконното обвинение, недобросъвестно е забавял или опорочавал процесуални действия, прикривал е определени обстоятелства или е имал друго недобросъвестно процесуално поведение, обезщетението се намалява с оглед особеностите на всеки отделен случай. В тази хипотеза съдът също се произнася по предмета на предявения иск, като прилага последиците от недобросъвестно процесуално поведение на пострадалия при осъществяване на неговата защита в наказателното производство.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
24
|
нерегистриран
13 декември 2018, 15:45
0
0
Moжe да плаща, може и да не плаща. Това зависи от изхода на делото, но ако говорим за наказателни дела се предполага, че прокуратурата има предимство след като се е убедила, че е налице престъпление и е внесла обвинителен акт, така че би следвало да е по-вероятно да не плаща и риска си остава в по-голяма степен за клиента. Следователно при грешка от нейна страна си поема последиците в рамките на разумното. В противен случай се губи принципния смисъл за повишаване на квалификацията, градене на кариера и отвърждаването като добър адвокат, след като реципрочно не се повишава с тях и възнаграждението. По отношение на медийната известност не смятам, че адвокатите по знакови дела са "слаби юристи". В крайна сметка крайното постижение се вижда от клиентите и ако не беше добро едва ли би продължило едно безрезултатно тачене на тези хора.
23
|
нерегистриран
13 декември 2018, 12:13
3
0
До коментар [#22] от "нерегистриран":
Тук не говорим за, уговаряне на милиони като хонорар. Но не може да се сложи равенство на възнагражденията, които получават различните адвокати, занимаващи се в конкретната област. Разбира се възнаграждението, което ще вземе един добър адвокат ще бъда голямо, в рамките на разумното. Последният с "името си" (което се предполага, че отговаря на професионализма) може да е свършил много повече работа и да е измислил много повече неща. Защо трябва да взима същото възнаграждение, което ще вземе и един, не толкова креативен усърден и запознат с правото адвокат?
Съгласен съм , че не може да има уравниловка , но то зависи повече от характера на делото /неговата сложност/ , извършените действия и пр. Ако по едно елементарно дело се яви "много креативен" адвокат , той ще направи същото , както и по-посредствен адвокат . Не виждам причина другата страна да плаща "за търговска марка"....още повече , че марката на много "мастити" адвокати е повече медийна и не съответства на реалния им капацитет ….
22
|
нерегистриран
13 декември 2018, 12:03
0
-3
Тук не говорим за, уговаряне на милиони като хонорар. Но не може да се сложи равенство на възнагражденията, които получават различните адвокати, занимаващи се в конкретната област. Разбира се възнаграждението, което ще вземе един добър адвокат ще бъда голямо, в рамките на разумното. Последният с "името си" (което се предполага, че отговаря на професионализма) може да е свършил много повече работа и да е измислил много повече неща. Защо трябва да взима същото възнаграждение, което ще вземе и един, не толкова креативен усърден и запознат с правото адвокат?
21
До 19
|
нерегистриран
13 декември 2018, 10:05
3
0
Работил е два пъти за по 15 минути. Другото време е омайвал клиента колко е известен и добър. Ама то е затова се изисква майсторлък!
20
Pilat Pontiiski
|
нерегистриран
13 декември 2018, 09:41
2
-1
Освен всичко - ако са действително платени големи суми за хонорари - според мен част от тях са отишли за подкупи . Т.нар.наказателни адвокати точно с това се занимават - носят пари на който трябва ….
19
|
нерегистриран
13 декември 2018, 09:37
3
-1
До коментар [#17] от "нерегистриран":
P.s
тези 90 000 бяха реално платени
Имал-дал . Не може да натоварваш със собствената си простотия някой друг . Колко да е работил адвоката за тия пари ????
18
puc399
|
нерегистриран
13 декември 2018, 09:17
4
0
До коментар [#10] от "нерегистриран":
Според мен, решението е неправилно. Всеки адвокат сам прави преценка за хонорара си съобразно опита, познанията и професионализма, които има. Обвиняемия сам преценя дали би упълномощил от по-изявен адвокат плащайки повече като поема риск, ако бъде осъден да може да възстанови тези разноски. Не виждам защо неговия избор трябва да е впоследствие в негов ущърб ?
Това са си отношения между адвокат и клиент, ако ще и милиони да си уговарят като хонорар. Договорът поражда отношение между страните по него и няма как да натовариш насрещната страна да заплати хонорар извън рамките на обичайно очакваното по такъв тип случаи, след като изрично е възразила за прекомерност.
17
|
нерегистриран
13 декември 2018, 09:11
0
0
P.s
тези 90 000 бяха реално платени
16
|
нерегистриран
13 декември 2018, 09:09
2
0
Преди известно време известен обвиняем с известен адвокат претендираха 90 000 имущ.вреди по ЗОДОВ -заплатен адв.хонорар по ДП прекратено от прокуратурата. Съдът присъди около 1500 лева защото се оказа,че защитата се е изразявала в две посещения на следствието за по 15 минути. Мотивите общо взето съвпадат с тези на ТР.
15
RRR
|
нерегистриран
13 декември 2018, 08:27
5
-2
Проблема е на друго място.В хода на наказателния процес съдът няма правомощия да намалява хонорар, което е съвсем резонно с оглед същността на процеса, но видиш ли изведнъж при търсене на обективно определено по размер обезщетение за имуществени вреди, същият този хонорар вече може да бъде намален от съда.Ей това е простотията.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно