Ще провери ли Инспекторатът срещата на Панов с протежето на Цветан Василев?
Въпросите, на които Лозан Панов отказва да отговаря
Ще провери ли Инспекторатът срещата на Панов с протежето на Цветан Василев?

Лозан Панов

"Правен свят" отправи в четвъртък до главния съдебен инспектор Теодора Точкова серия от въпроси, продиктувани от скандалната среща на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов с Георги Б. Георгиев, известен с публичната си близост до беглеца от правосъдието Цветан Василев. Председателят на т.нар. гражданско движение БОЕЦ и група неизвестни лица посетиха в сряда кабинета на Панов в Съдебната палата, като според твърденията им срещата със "съдия № 1" е продължила близо два часа.
 
Потърсихме позицията на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) по няколко причини: поради това, че срещата може да се разглежда като опит за оказване на натиск върху магистратите, които разглеждат или предстои да гледат "Делото КТБ", от страна на председателя на ВКС и председателстващ заседанията на Съдийската колегия на ВСС; поради това, че със срещата Лозан Панов се солидаризира с уронващите престижа твърдения, отправяни системно от Георги Б. Георгиев към представители и институции от съдебната власт и не на последно място, поради коментари на представителя на ГД БОЕЦ пред определени медии, че "съдия №1" ги е занимал с въпрос, свързан с потенциална проверка на произхода на средствата на съпругата му от страна на компетентните държавни органи.
 
Макар скандалната среща да се проведе в сряда, до този момент официална информация за, която да е с източник ВКС, все още не е публикувана. Още във вторник "Правен свят" писмено отправи въпроси до кабинета на Лозан Панов, в които се акцентира върху възможните негативни последици от провеждането на среща с лице, публично демонстрирало близостта си до укриващ се от правосъдието подсъдим. Тъй като до момента отговорите от Лозан Панов липсват, "Правен свят" ги отправя повторно през настоящата публикация:
 
С изненада научихме, че на 09 януари 2019 г. (сряда) представители на т.нар. ГД "БОЕЦ", представлявано от г-н Георги Б. Георгиев, ще имат среща с председателя на Върховния касационен съд (ВКС) г-н Лозан Панов. В тази връзка, очакваме отговори на следните въпроси:
 
По чия инициатива, как е уговорена и кое налага провеждането на анонсираната среща между г-н Георгиев и г-н Панов?
 
Какви са планираните теми за разговор, които г-н Панов възнамерява да повдигне по време на срещата, ако такава бъде осъществена?
 
Имал ли е г-н Панов и други срещи с г-н Георгиев, кога са били осъществявани те и по чия инициатива?
 
Наясно ли е г-н Панов, че г-н Георгиев никога не е крил своята близост и симпатии към подсъдимо лице, укриващо се от правоохранителните органи на Република България, в продължение на повече от 4 години?
 
Как г-н Панов възприема факта, че е приел среща с г-н Георгиев, който демонстрира публична близост с г-н Цветан Василев, подсъдим като ръководител на организирана престъпна група, отговорна за фалита на четвъртата по големина българска банка у нас?
 
Смята ли г-н Панов, че евентуална среща с близко до г-н Василев лице, в качеството му на председател на Върховния касационен съд, индиректно може да бъде тълкувана като натиск над съдебните състави, които разглеждат или предстои да разгледат делото за фалита на Корпоративна търговска банка?
 
Наясно ли е г-н Панов, че г-н Георги Б. Георгиев и представляваното от него т.нар. ГД "БОЕЦ" многократно са провокирали и извършвали действия, уронващи престижа на институции в съдебната власт? В този смисъл, смята ли г-н Панов, че с провеждането на срещата, председателят на ВКС легитимира действия накърняващи достойнството на отделни български магистрати, а оттам и на цялата съдебна власт?
 
Колко пъти, кога и по какъв повод г-н Панов, като председател на ВКС, е провеждал срещи с представители на неправителствени организации и/или граждани, некриещи своята близост с подсъдими лица, включително и практикуващи адвокати?
 
Какво смята г-н Панов да предприеме в оставащите три години до края на мандата му като председател на ВКС, за да подобри прозрачността в своята работа, с оглед на липсата на каквато и да е публична информация за срещите, които провежда като представител на най-висшата съдебна инстанция в държавата?
 
Смята ли, че с действията си, включително анонсираната от г-н Георги Б. Георгиев среща, г-н Панов спазва изискванията на Кодекса за етично поведение на българските магистрати?
 
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
26
А КОЙ ЩЕ ПРОВЕРИ ИНСПЕКТОРАТА :)))
|
нерегистриран
13 януари 2019, 12:23
2
-2
В.НЕШКОВА КАТО СЪДИЯ В СРС НЕ ОБСЪЖДА НАСРЕЩЕН ИСК С ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ, НЕ ОБСЪЖДА НАВЕДЕНО РЕШЕНИЕ №5973/2010 Г. НА ВАС, НЕ ОБСЪЖДА РЕШЕНИЕ № 230/2012 Г. НА ВКС, ДОПУСКА ЕКСПЕРТИЗИ ПРЕДИ ДА СА ВНЕСЕНИ СУМИТЕ ПО ИСКАНЕТО НА ТОПЛОФИКАЦИЯ, НЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРОТОКОЛ ОТ СЗ В СРОК И МНОГО ОЩЕ ОТКАЗИ ДА ПРИЛАГА ЗАКОНА. ВЕЧЕ Е СЪДИЯ В .... СГС.
СВ.БОШНАКОВА (ДОКАТО Е ИНСПЕКТОР) НЕ УСТАНОВЯВА ГОРНИТЕ "ПРОПУСКИ". В МОМЕНТА Е ЧЛЕН НА ВСС.
Т.ТОЧКОВА НЕ УСТАНОВЯВА "ПРОПУСНАТОТО" ОТ В.НЕШКОВА И НЕ УСТАНОВЯВА "ПРОПУСНАТОТО" ОТ СВ.БОШНАКОВА.
КОЙ ЩЕ ПРОВЕРИ ТЕЗИ ГРУБИ "ПРОПУСКИ"
ОСЕМ ЧЛЕНА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ СЕ УВЛЯКОХА И ИСКАТ ПРЕВИЛЕГИЯТА ДА СЕ ПРЕСЛЕДВА ПО НК "НЕОСНОВАТЕЛНАТА" КРИТИКА.
Т.ТОЧКОВА ОТКАЗВА ДА ПРИЛАГА ЧЛ. 111АПК, А ИВСС СА СИ ИЗМИСЛИ В ПРАВИЛНИКА ЧЛ.62 И НЕ РАЗГЛЕЖДАТ СИГНАЛИ БЕЗ КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС, КАКТО И ЛИПСВА УСЛОВИЕ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ПОСРЕДНИК.
ПОИСКАХ ОТ ЦАЦАРОВ ДА АТАКУВА БЕЗУМИЕТО НА ЧЛ. 62 ОТ ПРАВИЛНИКА НА ИВСС, НО ВЕРОЯТНО ЩЕ СЕ УСЛУША.
АКО ИМА ДЕМОКРАЦИЯ - ТЕЗИ ОТДАВНА ДА СА ЗАБРАВИЛИ ЧЕ СЕ ЗАНИМАВАТ С ПРАВО.
ЗА ДА ИМА ДЕМОКРАЦИЯ Е НЕОБХОДИМ ДВУКАМЕРЕН ПАРЛАМЕНТ И ДА ИМА КОНТРОЛ НА ДОЛНАТА КАМАРА СЪЗДАВАЩА ЗАКОНИТЕ ОТ ГОРНАТА (СЕНАТ).
ПОНЕ ВЪРХОВНИТЕ СЪДИИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБИРАТ ОТ НАРОДА. Г-Н МАГДАЛИНЧЕВ МНОГО МУ СЕ ИСКА ВАС ДА Е КАСАЦИОННА ИНСТАНЦИЯ, НО ПРОПУСКА ДА КАЖЕ, ЧЕ В ПОРТУГАЛИЯ ВАС Е С 22 СЪДИИ ПРИ 10 МИЛИОННА СТРАНА, А ЗА БЪЛГАРИЯ С НАМАЛЯВАЩО НАСЕЛЕНИЕ ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА ТРЯБВА ДА СА С ПО ОКОЛО 15 СЪДИИ. ВСС И ИВСС ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАКРИТИ , А ВКС И ВАС ДА ПОЕМАТ УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДИЛИЩАТА.
КОЙТО ИСКА - ЩЕ РАЗБЕРЕ.
25
ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ
|
нерегистриран
13 януари 2019, 12:06
1
-1
СЪДИИ ОТ СРС И СГС НЕ ПРИЛАГАТ ЗАКОНА, ВКС НЕ СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА ЧЛ. 124 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА И ИЗЧИТАЙКИ ДОЛНИТЕ ТЕКСТОВА ТРЯБВА ДА Е ЯСНО, ЧЕ Е НАЗРЯЛО ВРЕМЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ ЗА БЕЗЗАКОНИЕ, КОЕТО ОБЛАГОДЕТЕЛСТВА ТОПЛОФИКАЦИЯ СЪС СТОТИЦИ МИЛИОНИ. ПРИ 170000 ДЕЛА ЗА 12 Г. И ПРИ СУМИ ЗА ДВЕ ЕКСПЕРТИЗИ ОТ 350 ЛЕВА (2012-2013) - ВЕЩИТЕ ЛИЦА МОЖЕ ДА СА ПОЛУЧИЛИ ПОЧТИ 60 МИЛИОНА И ТОВА ПРИ ИСКОВЕ, КОИТО СА НЕДОПУСТИМИ. ТРЯБВА В ЗАКОН ДА СЕ ЗАПИШЕ ЛИШАВАНЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ПРАВА ДО ЖИВОТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ НЕИЗПЪЛНЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ЧЕТЕТЕ - НЕ Е ВСЕ ОЩЕ ЗАБРАНЕНО. ИНТЕРЕСНО МИ Е КОГА ЛИ ЩЕ ИЗБУХНЕ СКАНДАЛ И ДА СЕ СПУКА БАЛОНА, КОЙТО СА ИЗГРАДИЛИ СЪДИИТЕ ОКОЛО ТОПЛОФИКАЦИЯ И ДА ГИ ПОВЛЕЧЕ.

ДОСТАВЧИК
ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА
За да бъде всеки собственик и титуляр на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост клиент на услугата топлинна енергия, трябва да са изпълнени изискванията за отношенията на „Етажната собственост“ с „Доставчик“ на топлинна енергия съгласно ЗЕ .
За да е в сила чл. 153(1), трябва да е изпълнен текста на чл. 133(2), обсъден и от КС в Решение № 5 от 22.04.2010 г.
Чл. 133. (2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Присъединяването на инсталациите на клиентите в сграда - етажна собственост, се извършва с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата - етажна собственост.

След изпълнение на чл. 133(2) ЗЕ, влиза в сила чл 153(1):

Чл. 153. ( 1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са клиенти на топлинна енергия и са длъжни да монтират средства за дялово разпределение по чл. 140, ал. 1, т. 2 на отоплителните тела в имотите си и да заплащат цена за топлинна енергия при условията и по реда, определени в съответната наредба по чл. 36, ал. 3.

За да възникнат Търговски взаимоотношения (облигационни), след изпълнение на чл. 133(2), трябва да е изпълнен и чл. 149(1)6:

Чл. 149. (1) Продажбата на топлинна енергия се извършва на основата на писмени договори при общи условия, сключени между:
6. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) доставчик на топлинна енергия и клиентите в сграда - етажна собственост.


Съдът няма основание да изземва правата на етажната собственост създадени по силата на закона:

Чл. 155. (1) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Клиентите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, заплащат консумираната топлинна енергия по един от следните избрани от тях начини:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) на 10 равни месечни вноски и две изравнителни вноски;
2. на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за сградата, и една изравнителна вноска;
3. по реална месечна консумация.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Когато не са изпълнени горните условия от ЗЕ, ползваната услуга (топлинна енергия) не се заплаща на долното основание:

Чл. 62. (1) Доставката на стоки или предоставянето на услуги на потребителя срещу заплащане без изрично и предварително искане от негова страна е забранено.
(2) Когато потребителят получи стока или услуга, за които не е отправил изрично и предварително искане, той не е длъжен да възстанови стоката и не дължи заплащане на стоката или услугата на този, който я е изпратил или предоставил.
(3) Липсата на отговор от страна на потребителя не означава съгласие от негова страна.

ДОПЪЛНИТЕЛНО УТОЧНЕНИЕ;

При действащия закон на основание чл. 149а ЗЕ и друго лице (освен Топлофикация София ЕАД) може да доставя ТЕ при изпълнението на чл. 133(2)ЗЕ и чл. 149(1) ЗЕ

Чл. 149а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Клиентите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, могат да купуват топлинна енергия от доставчик, избран с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата - етажна собственост.
(2) Доставчици на топлинна енергия са юридически лица, регистрирани като търговци по българското законодателство, които отговарят на условията за финансово гарантиране на сключваните от тях сделки с топлопреносното предприятие.
(3) Гаранциите по ал. 2 се предоставят от доставчика в полза на топлопреносното предприятие във вид, при условия и по ред, предвидени в наредбата по чл. 125, ал. 3.
24
Добро утро г-н ЦУМ
|
нерегистриран
13 януари 2019, 08:32
7
-1
Как сте в неделя? Очаквате ли наближаващото възмездие? Ще има разследване, съд и затвор! Народа няма да ви прости - на вас и Пеевски!
21
До-ре-ми
|
нерегистриран
12 януари 2019, 08:33
14
-14
Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако искате все пак да го видите, натиснете тук.
 
Как личат платените тролове на Лизан и Ицан, едни и същи глупости, повтарящи се опорни точки.
Затова високо и ясно ще кажа, че този Лизан Позиция е позор за съдиите, безуспешно политиканства вече трета година и наистина досади на всички с непрекъснатите си издънки. Дори декларацията си не желае където трябва да подаде, какво да кажем за такъв "юрист"?!?!
Плява...политическа.
20
Манипулиране
|
нерегистриран
12 януари 2019, 07:36
21
-11
Така наречения ви правен свят е дупка за манипулиране
18
Пророк
|
нерегистриран
11 януари 2019, 22:09
23
-12
Падне ли ГЕРБ, до половин година извънредните съдилища и прокуратури ще бъдат разтурени. Такива гнусотии, като сегашните не са ставали от периода 1945-1949г.
17
Стига с тоз
|
нерегистриран
11 януари 2019, 18:41
17
-6
Лозан! Кажете нещо за Цветан и неговите авери, дето днес са били арестувани!

16
Лозан Кьовеши - ВОДАЧ НА ЛИСТА НА бОЕЦ
|
нерегистриран
11 януари 2019, 17:11
14
-11
Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако искате все пак да го видите, натиснете тук.
 
Нашият преЦедетел съвсем психяса - да се среща с такива изтрещели типове!
14
|
нерегистриран
11 януари 2019, 16:16
26
-7
След като провери ЦУМ-гейт, Суджук-гейт и други предходни срещи.
Ред трябва до има.
13
И
|
нерегистриран
11 януари 2019, 16:09
22
-4
И какво ще му проверява
Стенограмата ли ще чете
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно