Десислава Калайджиева, прокурор в РП-Стара Загора:
Мястото на прокуратурата е в съдебната власт, така се парират всякакви опити за овладяването й
Не ми се е случвало някой неправомерно да ми "указва" как да водя разследванията, по тази тема се разпространяват повече "легенди и митове", отколкото истини, казва държавният обвинител
Мястото на прокуратурата е в съдебната власт, така се парират всякакви опити за овладяването й

Прокурор Десислава Калайджиева

В средата на месец февруари прокурор Десислава Калайджиева от Районна прокуратура-Стара Загора получи една от най-високите награди за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните си задължения през 2018 година. Оказа се, че тя е един от най-ефективните, но и най-натоварени обвинители в района, заради което получи отличие "Служебна благодарност" и грамота.

"Правен свят" разговаря с прокурор Калайджиева за мотивацията да бъдеш прокурор, за уважението към професията, проблемите в система и перспективите за решаването им.

Прокурор Калайджиева, честита награда! Оказва се, че Вие сте най-ефективният прокурор в РП-Стара Загора, внесла сте най-много актове за изминалата година. Как се справяте с толкова работа?

Благодаря Ви! Действително през 2018г. внесох най-голям брой прокурорски актове в съда от всички прокурори от състава на Районна прокуратура-Стара Загора. За отчетния период нямам върнати дела и по внесен от мен акт не е постановяван оправдателен съдебен акт. Работата и натоварването в Районна прокуратура-Стара Загора традиционно са големи, но и аз, и колегите ми сме свикнали да работим при сериозно натоварване и при висока оперативна самостоятелност. Огромна роля има благоприятната работна среда на колегиалност и взаимопомощ, която ми помага да се справям с високата натовареност и е от полза за всички прокурори и служители в структурата. Разбира се иска се и много труд и упоритост.

Данните от статистиката показват, че Вие имате почти двойно по-голяма натовареност от останалите Ви колеги в обвинението. Кое Ви мотивира да работите с такъв интензитет и все пак да опазвате качеството на прокурорската работа?

Макар да звучи малко като клише, за мен да работя като прокурор е действително сбъдната мечта. Още като студентка аз си представях професионалната си реализация точно като прокурор. Много харесвам професията си и точно за това за мен работата не е напрежение и нежелан товар, а всекидневно реализиране на онова, което мечтаех за себе си. Това ми дава сили и работя с удоволствие, без значение колко натоварена съм. Случва се да работя и събота и неделя, но за мен работата е абсолютен приоритет. През последните месеци, с встъпването на нови колеги – младши прокурори, и с попълването на щатовете за магистрати в Районна прокуратура-Стара Загора изцяло, натоварването започна да се редуцира към нормализиране.

Всъщност, как избрахте тази професия? Защо решихте да станете именно прокурор, а не адвокат или съдия, например?

Както вече споменах, винаги съм искала да бъда именно прокурор. Имала съм възможности да се явявам на конкурси и за други магистратски длъжности и по-принцип приемам добронамерено възможността за евентуална промяна, тъй като всяка промяна създава условия за развитие и надграждане на постигнатото до момента. Ясно обаче си давам сметка, че към момента професията на прокурора е тази, която ми носи вътрешно удовлетворение и съзнание за смисъл и цел. Радвам се, че моята работа е от полза за хората и обществото и че работя в колектив, в който всички магистрати и служители са със сходна на моята нагласи. Дейността на прокурора е изключително разнообразна, динамична и отговорна. На практика той е свързващото звено между разследването и съдебната фаза на наказателния процес. Прокурорът е магистратът, който участва и в двете фази на процеса – досъдебна и съдебна. В този смисъл неговата работа е изключително важна. Прокурорът е този, който се запознава с фактите по случая непосредствено след извършване на деянието, организира и контролира провеждането на разследването, повдига обвинение и внася с прокурорския си акт делото в съда, след което поддържа и доказва обвинението в съдебната фаза. Един успешно проведен и приключил наказателен процес – от регистриране на престъплението до влизане в сила на осъдителната присъда, носи, поне на мен, огромно удовлетворение за добре свършена работа и изпълнен дълг пред обществото и гражданите.

Питам Ви това, тъй като много Ваши колеги прокурори взимат решение да се преориентират и да станат съдии. Защо, според Вас това е така, да не би да търсят по-голяма независимост?

Аз разбира се не мога да давам становище за мотивите и действията на други колеги. Работата на прокурора е много отговорна и трудна, особено в районните прокуратури и най-вече в тези в областните градове. Традиционно натоварването в тези прокуратури и в частност в Районна прокуратура-Стара Загора е над средното такова за страната и значително над заложената от ВСС норма за среднодневно натоварване. Възможно е това голямо напрежение, свързано с работа при значително натоварване и висок интензитет, да води някои колеги до идея за смяна на професията. Колкото до независимостта – не ми се е случвало някой неправомерно да ми "указва" как да водя и ръководя разследванията и проверките по възложените ми преписки и наказателни производства или как да решавам същите по същество. Не съм чувала и от колеги за такива случаи. Категорично не бих приела никаква форма на вмешателство в работата си. Считам, че по тази тема се разпространяват повече "легенди и митове", отколкото истини.

В контекста на нестихващите случаи на корупция, на които ежедневно ставаме свидетели във всички сфери на обществото, каква, според Вас, е ролята на държавното обвинение в тази битка и може ли прокуратурата да се пребори за едно по-справедливо и по-честно бъдеще?

Считам, че прокуратурата, органите на МВР и всички други правозащитни органи, са длъжни пред гражданите на Република България и обществото ни като цяло да се преборят с този проблем. Считам също така, че в държавата и народа ни има сили за това и през последните няколко години се направи немалко в насока превенция и разкриване на такива деяния. Разбира се, наказателните производства по по-значимите от тези състави се наблюдават от окръжните и специализираната прокуратури, поради което и колегите в тях са по-компетентни от мен да изразят становище.

В този смисъл, къде е мястото на прокуратурата – вътре или извън съдебната система? Някои Ваши колеги смятат, че е необходимо държавното обвинение да бъде извадено от съдебната власт. Как си обяснявате една такава теза?

Категорично съм на мнение, че мястото на прокуратурата е в съдебната власт, като само при това положение биха били парирани всякакви опити за овладяването ѝ с оглед използване на ресурса на Прокуратурата на Република България не за целите, за които е създадена.

Особено актуален напоследък е и въпросът за прекрояването на съдебната карта. Прокурорската колегия на ВСС първа започна процедура по окрупняване на съдебните райони и от януари 2019 година 11 районни прокуратури бяха закрити, а на тяхно място бяха открити териториални отделения. Как гледате на тази процедура и ще облекчи ли, според  Вас, системата?

Запознавала съм се подробно с предложените от ръководството на Прокуратурата на Република България варианти за реформа на районните прокуратури и смятам, че Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра да осъществи правилния. Много от проблемите, с които се сблъскват първоинстанционните прокуратури бяха отчетени в унифицирания модел и беше предложено комплексно решение, което по моя оценка може значително да подобри много процеси в организационен, кадрови и в правоприлагащ аспект. Тъй като нашият район не е включен в първата вълна по прилагането, не съм запозната и не мога да изразя мнение относно това дали моделът се прилага така, както беше предложен, нито какви са ефектите от прилагането му. Надявам се с окрупняването наистина да се постигне равномерност в разпределението на задачите по всички направления, и за прокурорите, и за администрацията, като в големите, силно натоварени прокуратури, да се постигнат заложените като цел ефекти.

Предстои конституирането и на един доста важен нов европейски орган – Европейската прокуратура – готови ли са българските юристи да се впуснат и да участват в нея и какво още, според Вас, е нужно на националното ни право, за да придобие изцяло европейски вид?

Без да имам претенциите да съм специалист по европейско право, за да си позволя да правя категорични съпоставки със законодателството на Република България, считам, че националното ни право в голяма степен е съответстващо на европейското. Разбира се това е процес, а не еднократен акт, поради което следва усилията в тази насока да продължат.

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
30
|
нерегистриран
15 март 2019, 16:19
7
0
Интервю на живо без предварителни подготовки!
28
|
нерегистриран
05 март 2019, 16:56
2
0
До коментар [#27] от "Така е правилно":
Мястото на прокуратурата е в изпълнителната власт !!!
В съдебната място има само съда !!!


Мястото на Лозан е в Дай България. В съда има място за съдии, прокурори и следователи. Там за политици би трябвало да има място само на подсъдимата скамейка. Не че последното не е подходящо място за един Черен лебед и неговия и.д. мъж! Но пък те са си по същество политици!
27
Така е правилно
|
нерегистриран
27 февруари 2019, 12:12
4
-5
Мястото на прокуратурата е в изпълнителната власт !!!
В съдебната място има само съда !!!
26
|
нерегистриран
26 февруари 2019, 13:18
4
-1
Бойкикев, нека първо майка ти научи български, пък после громи руския модел на българската съдебна власт.
Че с такава рускоговоряща майка трудно ще се върже някой, че баш ти си тръгнал да променяш руския модел.

Принципът на разделение на властите е, че законодателната прави законите, изпълнителната ги прилага, а съдебната следи дали изпълнителната прилага правилно законите. Сиреч няма как прокуратурата и разследващия апарат да са към съдебната власт.

Ако нещо трябва да се променя, то е да се премахнат твърде многото лостове за въздействие на министрите на правосъдието и на вътрешните работи върху съдебната власт. Те би трябвало да са контролираните, а не контролиращите.

В някои държави наистина министърът на правосъдието е и главен прокурор. Ама там ако вземе да прати като Лозан някоя тричленка, това ще е предпоследното нещо, което е направил на този пост. За да не се чуди някой кое е последното нещо, то е или сам да си подаде след това оставката или да му връчат уволнявката.
25
Мястото на прокуратурата
|
нерегистриран
26 февруари 2019, 09:29
9
-5
е в околоземната орбита, та белким да се почуства още по-независима и недосегаема...
24
Асоциация на прокурорите в РБ
|
нерегистриран
26 февруари 2019, 08:52
6
-1
Пожелаваме на колежката догодина да постигне още по - големи резултати в професионален план - да внесе двойно повече обвинителни актове и да бъде наградена с две грамоти подписани лично от новия главен прокурор - заместник на господин Цацаров.
23
ПС-то,
|
нерегистриран
26 февруари 2019, 07:59
7
-3
що не премахнете целия форум, ами се мъчите да триете постовете по отделно?
22
|
нерегистриран
25 февруари 2019, 22:05
4
-7
Много злоба и завист, много! Пийте хапчета, хора! Не е срамно, болни сте!
18
**************************************************************************************************************************************************************
|
нерегистриран
25 февруари 2019, 18:50
11
-6
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
16
|
нерегистриран
25 февруари 2019, 13:42
25
-5
И какво точно му е особеното на това интервю? Поздравления за колежката, явно е съвестна и си върши добре работата. Но самото интервю е само общи приказки и заучени кухи фрази. Предполагам и тя самата знае, че повечето от казаното от нея не е вярно. Но пък от друга страна я разбирам. Какво друго да каже. В този ред на мисли, можеше при отличните и резултати да и дадат един бонус от 1000 лева, както гласуваха. Нали уж ги гласуваха за тези, които работят образцово. Ами ето- дайте и заслужената награда. Ама нали не е от специализираната, полага и се само широка усмивка пред строя.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно