Хомеопати, диетолози и масажисти ще доказват, че не са луди
Медицинско свидетелство за психично здраве ще трябва да представят пред регионалните здравни инспекции кандидатите за разрешително да практикуват алтернативна медицина. Това предвиждат промени в Закона за здравето, които предлага правителството. Те са част от пакета от 147 законови промени, с които екипът на вицепремиера Томислав Дончев цели намаляване на административната тежест и изискването на по-малко документи от администрацията, когато оказва услуга на граждани или фирми.
 
За разлика от мнозинството кандидати за разрешителни и лицензии обаче алтернативните лечители ще трябва да дават повече доказателства за дейността си пред регионалните здравни инспекции. Освен свидетелство, че не са луди, те задължително ще придружават заявленията си с информация за гражданството им, номер и издател на дипломата за висше образование, а когато не са български граждани - и свидетелство за съдимост. Иначе от миналата година със законови промени на чиновниците бе забранено да изискват свидетелство за чисто съдебно минало от български граждани и администрациите вече правят служебно справката.
 
На регистрация като алтернативни лечители подлежат всички, които практикуват хомеопатия, използване на нелекарствени продукти, нетрадиционни масажи и физикални терапии, акупунктура, ирисова или пулсова диагностика, диететика и лечебно гладуване.
 
Данните на всички алтернативни лечители ще бъдат вкарани в специален регистър, предвиждат още поправките.
 
Болниците вече няма да могат да изискват при прием на пациентите си част от документите, които искат сега. Те ще са задължени да спазват правилата на добра административна практика от Административния кодекс. Това означава, че не могат да изискват копия от документи и изследвания на хартия, ако могат да си ги набавят по служебен път от друга болница или ги има в електронните информационни системи. Облекчението обаче реално ще се усети от хората едва след пълното въвеждане на електронните здравни досиета, които ще включват пълната информация какви изследвания и процедури са правени на пациента.
 
Всяка администрация, която трябва да обработва документи на инвалид, вече ще тегли автоматично данните на човека с увреждания от регистъра на НЕЛК, предвижда друга законова промяна в здравната сфера. Абсолютно се забранява искането на копия от телковите решения от страна на институции и чиновници. Изключение се допуска само ако специален закон предвижда, че институцията трябва да пази собствен регистър на телковете.
 
Промените в кадастралните карти при промяна на собствеността на имот ще се извършват вече служебно, предвижда пък пакетът законови промени за облекчено административно обслужване в областта на промяната на собственост. Всички ведомства ще получат електронен и безплатен достъп до кадастралните карти, за да обслужват граждани и фирми.
 
Енергоразпределителните дружества, които са частни, също вече да се подчиняват на практиките за обслужване на граждани, разписани в Административнопроцесуалния кодекс, предлагат от екипа на вицепремиера Дончев. Това означава, че те няма да могат да изискват излишни документи, а при подаване на молба за свързване например ще си ги набавят по служебен път от кадастралните карти.
 
На всички чиновници вече ще се забрани да изискват копия от дипломите, независимо дали става въпрос за лицензиране на бизнес, назначаване на работа или оказване на услуга.
 
Държавата ще създаде електронен регистър на всички дипломи, а в заявленията ще се посочва само номер на документа и кой вуз го е издал. След това служебно ще се прави справка в регистъра дали дипломата е истинска.
 
Промените въвеждат и възможността държавните и общинските такси да се плащат електронно. Формално и досега това бе възможно, но чиновниците изискваха бележка за платена такса по образец, а такива издаваха само банките. Вече при електронно плащане няма да се иска бележка, която да го доказва.
 
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно