Димитър Танев, председател на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара:
Регистър ще пази от имотни измами уязвимите*
Имам идея да се върне т.нар. "тайно завещание", което ще предпазва от опити за фалшификация
Регистър ще пази от имотни измами уязвимите*

Нотариус Димитър Танев

Г-н Танев, наскоро публикувахме разследване, според което близо 80% от имотните измами се спират още в канторите на нотариусите? Вярна ли е тази статистика и на какво се дължи тя?
 
Това възпиране на опитите за имотни измами стана факт благодарение на усилията, които Нотариалната камара полага вече близо 10 години. Усилията за възпиране на имотните измами водят своето начало от 2009 година, когато се създаде информационна та система на Нотариалната камара. Тогава предложихме на прокуратурата съвместни комплексни промени в различни закони с оглед защита правото на собственост. Тези промени бяха гласувани от парламента и имаше много промени в ГПК в Закона за нотариусите и други нормативни актове, които в своята съвкупност дадоха възможност да се възпрат в голямата си част имотните измами.
 
Какво представлява тази информационна система?
 
Информационната система на Нотариалната камара се различава от по-голяма част от информационните системи в страната, първо защото тя е предвидена в закон. Тя е част от служебния архив на всеки нотариус. Освен в закона, тя е урегулирана и в поднормативен акт и всяко действие на нотариуса, което е по информационната система се извършва като правова процедура и се регистрира. Повечето информационни системи в България са нерегламентирани. Те се водят по правилата на софтуерния продукт, който е създал IT специалиста – както е в Имотния регистър. При нас е точно обратното. Първо е създаден закона и правовата рамка и след това в съответствие с тях е създадена информационната система. В нея се извършват справки задължително по силата на закон, които нотариуса пази в своето досие. Това са справките относно автентичността на документите, относно т.нар. кражба на самоличност, справките до регистри за гражданско състояние относно фалшивите удостоверения за наследници. Последните преди 10 години бяха хит, а сега вече не се използват.
 
Превенция срещу какви други измамни схеми е тази информационна система?
 
Ще ви дам реален пример. Само до преди 2 години имаше стотици случаи с т.нар кметски пълномощни. Това са пълномощните издадени от органите на местната власт с нотариална компетентност. Това бяха не един или два случая, а стотици. Те бяха много болезнени и бяха изнесени и в медийното пространство. Ние преди 2,5 години дадохме достъп на кметове до нашата информационна система, като инициирахме промяна на нашата наредба, за да стане това възможно. Освен това беше уреден улеснен достъп за тях и обучихме тези кметове как да боравят със системата. Така на близо 3500 души дадохме такъв достъп безвъзмездно. Трябва да се отбележи, че достъпът до информационната система на Нотариалната камара е безвъзмезден, той е в реално време и е даден на всички държавни органи, които имат правен интерес.
 
Тоест това са разследващите органи на страната?
 
Да. според нашата статистика ние сме осигурили достъп до тази система на наблизо 6000 души. Това са представители на прокуратурата, МВР, ДАНС и т.н. тоест нашата система е отворена за държавните структури и е национална. Естествено, в нея се влиза по опреден, регламентиран начин, за да не се допускат злоупотреби или теч на данни. Благодарение на това, че успяхме да направим тази система като задължителна част от нотариалното производство, резултатите са видими. Само преди 2 години имаше и стотици случаи на т.нар кражби на фирми. При тях се действаше чрез измама и фалшифициране на на документи, касаещи обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър. Беше направена обаче промяна и вече нотариусът архивира тези документи. Това се прави по желание на страните, тоест тази процедура не е задължителна. В момента търговците имат право да изберат дали документите , с които могат да се разпореждат с недвижими имоти и да сменят управителите на фирмата и други, да бъдат нотариално заверени или не.
 
Много хора ли се възползват от тази възможност?
 
Да. Огромната част от бизнеса предпочита документите му да бъдат нотариално заверени и оттогава насам ние нямаме нито един регистриран случай на т.нар кражба на фирма. Помните, тези измами се извършваха най-често именно чрез фалшифицирана смяна на управителя на дружеството с фалшива лична карта. След това се извършваше разпореждане с имуществото на фирмата.
 
Това означава ли, че още на място ли се установяват фалшивите документи, който са основно лични карти и завещания менте?
 
При достъп до системата, когато се установи, че личната карта е невалидна, уведомяването на правоохранителните органи става автоматично. Имаме стотици случаи, при които се установяват невалидни лични карти или лица, които се издирват и при нотариуса след 10 минути идват 2 полицейски коли, образно да ви кажа. Но това е факт. В момента да се мине през нотариуса е все едно да се мине през ГКПП. Това отдавна е така.
 
Тоест системата автоматично изпраща сигнал за подобни опити за измама?
 
Да. Важно е да се обясни и другият казус – с фалшивите завещания. Режимът на завещанията е на близо 130 години. Законът за наследството е от 1879 година и от тогава насам в нормативната уредба е предвидено завещанието да бъде написано саморъчно от лицето. Ние предлагаме при обявяване на завещанието, при нотариуса да бъдат викани законните наследници или ако няма такива – представител на съответната община. Това е известна процедура в Европа и при нея ще стане ясно още от момента на отваряне на завещанието дали ще се спори относно неговата автентичност. В момента всички измами, които се правят с фалшиви завещания се извършват именно от лица, които разчитат на анонимността на този неистински документ.
 
Как може да се установи дали едно завещание е фалшиво в момента?
 
Трябва да стане ясно, че нотариусът не само не може да извършва графиологична експертиза на документ, но и той няма право на това. Тя се извършва само при съдебно производство. Нотариусът не експерт. Образно казано в момента може да се занесе едно късче пергамент или късче хартия, на което да бъде написан саморъчен текст, имащ всички реквизити на истинско завещание. А това са подпис на лицето и дата на самия документ. И този документ може да породи правни последици. Затова лично моя идея е да се възстанови т.нар "тайно завещание" от преди 9-ти септември 1944 г. При него завещанието може да се напише не само изцяло саморъчно, но и на технически носител. Може да се напише частично от завещателя, частично от трето лице, но когато се носи при нотариуса, това да става в присъствието на двама свидетели. Преди те са били четирима. След това завещанието се подписва от завещателя и от свидетелите и от нотариуса и така се премахват всички възможности за злоупотреби с този документ. Другият бонус е, че това завещание няма да струва толкова скъпо колкото нотариалното завещание и така ще можем да се възползваме от това да се прави завещание не само ръчно, но и чрез технически средства.
 
И все пак 80% разкривеност на подобни деяния още при нотариусите е сериозен успех.
 
Така е. Ние се гордеем с това. Но все пак реално погледнато, тази статистика показва, че 20% от имотните измами все пак се реализират. Една от основните възможности за имотни измами е при възрастните хора, които се манипулират. Наша идея още от 2012 година е да се въведат т.нар "пълномощни за подкрепа". Идеята е обсъждана вече и с немските ни колеги, които преди няколко години идваха в България и проведоха среща с вицепремиера Екатерина Захариева по темата. Подобна процедура в ЕС, действа в 11 европейски страни. При тази процедура се обявяват пълномощните и други документи в един регистър на хора, които са възрастни, неграмотни или т.нар "уязвими лица". В същия регистър се обявяват и лицата, които задължително трябва да ги консултират при извършването на следващото разпореждане с имущество. Т групата на тези уязвими лица влизат не само възрастни и недееспособни хора, но и лица, които поради недостатъчни лични способности не могат добре да се грижат за своите работи. Не са неспособни, те са на границата на неспособността, но поради неграмотност, болест, възраст не могат сами да вземат такива важни правни решения за себе си. За тях има резолюция на Европейския парламент към Европейската комисия от 2017 година, в която е дадена и тази дефиниция. Единственото изискване е да са навършили 18 години. Държавта а едлъжна да се погрижи за тези лица и единият възможен способ е именно този регистър, за който има вече открито и европейско финансиране. В понеделник имахме среща с председателя на Камарата на нотариусите Красимир Анадолиев и колежката Луиза Стоева в министерството на правосъдието, на която след дълги години на отстояване на тази идея от наша страна , получихме и институционална подкрепа.
 
Това достатъчно ли е за да се стопят тези 20% до нула?
 
Последното нещо, което според нас трябва да се направи в тази насока е да се премахне въведения през 2014 година неконтролируем свободен достъп до книгите за вписвания. В момента чрез него всеки има възможност да получи копие до документите за собствеността на всеки гражданин на страната. Ние предлагаме достъпът да е опосредствен и да се дават само заверени преписи.
 
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
14
Лично моя идея
|
нерегистриран
15 март 2019, 10:13
2
0
Аз ще споделя една лично моя идея-да се въведе твърда нотариална такса, независеща от материалния интерес-нали няма разлика в правната сложност между изповядване на сделка за имот на стойност 10000 и такава на стойност 1000000. Щом правната сложност е еднаква, то и таксите следва да са такива, другото намирисва на неоснователно обогатяване. Така де, да не намаляваме само административната тежест за гражданите и бизнеса, нека намалим и финансовата.
13
Неизвестен, с популярен IP адрес
|
нерегистриран
14 март 2019, 21:11
3
0
Еха, човекът оркестър!!! Унисекс...., че даже "имам идея"!? Това ли е Нотариалната камара? Машала! Ашколсун, ефенди Димитър!
12
Айтос
|
нерегистриран
14 март 2019, 18:47
3
0
Айтос е мястото.Та решихте ли проблема с имотните измами.Ще ги разкриете ли?
11
До 9
|
нерегистриран
14 март 2019, 18:02
5
0
Какво са лични данни казва ЗЗЛД. За другото сте прав.
10
Нерегистриран
|
нерегистриран
14 март 2019, 17:19
4
0
Колко е пошло когато за справедливост говори човек, който генерира несправедливост. Човекът- нотариат, човекът-институция. Човекът с две лица!
9
|
нерегистриран
14 март 2019, 17:02
7
0
И какви точно лични данни има в нотариалните актове? ЕГН и номер на лична карта. Според мен това не са точно лични данни, а способ за идентифициране и индивидуализиране на дадено лице. Ако е Иван Петров, трудно можеш да докажеш неговата идентичност без ЕГН. Лични данни са например - къде живееш; как изглеждаш; къде работиш; колко пари получаваш и др. КЗЛД не смята, че номерът на банковата сметка е лични данни, какво остава за ЕГН.
И защо не трябва да се знае кой какви имоти притежава? Кого ползва това? Ако това е жилището му - ок, но ако не е? За да има имотна измама, трябва да участва нотариус или друг орган, който извършва заверки на пълномощни (кмет, консул и др.). Ограничаването на кръга от лица, които имат достъп до нотариалните актове, няма да премахне рисковете от имотни измами, а само ще доведе до още повече измами, защото така при покупка на имот ще трябва да стреляш "на тъмно" и на риск, без да можеш да извършиш реална проверка за собствеността и тежестите. То и сега при тази полиморфна система на вписванията не можеш да провериш в имотния регистър кой е починал, кой му е наследник, ама има ли отказ от наследство, ама има ли акт по 181 ЗУТ за груб строеж, ама има ли удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, ама търпим ли е строежът, ама има ли промени в регулацията, има ли сметки по регулация и т.н. проблеми, които само специалиост може да изследва, а за това задължително трябва поне нот. акт. Има много малко имоти в България без никакви проблеми. Все я грешки в кадастъра, я одържавявания, я неуредени сметки по регулация...проблеми безчет. И за капак - да махат и публичния достъп до вписаните актове...а ако има вписвани искови молби и съд, решения, как ще провериш? изобщо...такива приказки за личните данни могат да ги приказват само хора, които хал хабер си нямат от вещно право или просто не са юристи, ами са дошли тук да дъвчат локуми. Глупости на търкалета!
8
|
нерегистриран
14 март 2019, 13:51
6
0
До коментар [#7] от "дабе да":
При сегашната ситема на вписване, ще ми обясниш ли как да проверя имот, ако нямам достъп до актовете? Другаде го 'сърби' другаря! Искат да застанат на 'входа' и на 'изхода' на т.нар. Имотен регистър. НК е от основните причини в България да няма реален имотен регистър с вписване на права, имотни партиди и т.н.
Никой не казва да нямате достъп до актовете, но съгласете се че да се дават преписи на всеки срещнат е меко казано безумно. За другото сте прави, и е крайно време някой да озапти непрекъснатия ламтеж на камарата. Имотния регистър не съдържа само нотариални актове и е крайно време нотариусите да го проумеят, този регистър не е създаден от тях и за тях. Вписват се актове на общини, областни управители, съдилища, ЧСИ, ДСИ, публични изпълнители и т.н. Нотариусите са само една част от лицата имащи отношение към регистъра, дори погледнато статистически техните актове съставляват по малко от половината от актовете подлежащи на вписване.
7
дабе да
|
нерегистриран
14 март 2019, 12:38
8
0
До коментар [#6] от "Стига бе":
Пък аз наивника си мислех че има Закон за Търговския регистър, ЗКИР, Закон за гражданската регистрация, Търговски закон, ЗЮЛНЦ, ЗдвП и ред други, които регламентират регистрите. Ама щом нотариусите твърдят че само техния е регламентиран в закон, сигурно е така. Относно великите идеи за завещанията просто останах безмълвен. Сигурно ще трябва да почета още как присъствието на общински служител при обявяването на дадено завещание ще гарантира, че същото няма да се оспори. Самата идея за т.нар.тайно завещание-забележете подписано от нотариуса и двама свидетели, направо разбива всички теории относно неговата тайна. Нещата могат да се решат много просто-прави се промяна в закона и саморъчните завещания, носени от приносител за обявяване при нотариус изчезват като инструмент, остават нотариалните и тези саморъчни приети за съхранение по надлежния ред-в плик, с протокол и прочие. А относно уязвимите лица-ок, нека има регистър, но какво общо има камарата с него. Нотариуса следва да е един безпристрастен свидетел на определени действия, който е длъжен да ги документира и удостовери самоличността и волята на страните. Но явно идеята е нотариусите да извършват консултации на лицата в този регистър-което е неприсъща за нотариалната дейност функция, все пак за това има адвокати, особени представители и прочие. За едно обаче Танев е категорично прав-достъпа до книгите за вписвания-такова чудо няма никъде по света. Този достъп трябва да се ограничи и наистина да се издават само заверени преписи, а когато тези актове са нужни на държавен орган да се издават с диагонален печат през листа-за служебно ползване. В момента всеки желаещ може да се снабди с копие от който си поиска акт за собственост-с незаличени лични данни. Това е безумно.
При сегашната ситема на вписване, ще ми обясниш ли как да проверя имот, ако нямам достъп до актовете? Другаде го 'сърби' другаря! Искат да застанат на 'входа' и на 'изхода' на т.нар. Имотен регистър. НК е от основните причини в България да няма реален имотен регистър с вписване на права, имотни партиди и т.н.
6
Стига бе
|
нерегистриран
14 март 2019, 12:07
5
0
Пък аз наивника си мислех че има Закон за Търговския регистър, ЗКИР, Закон за гражданската регистрация, Търговски закон, ЗЮЛНЦ, ЗдвП и ред други, които регламентират регистрите. Ама щом нотариусите твърдят че само техния е регламентиран в закон, сигурно е така. Относно великите идеи за завещанията просто останах безмълвен. Сигурно ще трябва да почета още как присъствието на общински служител при обявяването на дадено завещание ще гарантира, че същото няма да се оспори. Самата идея за т.нар.тайно завещание-забележете подписано от нотариуса и двама свидетели, направо разбива всички теории относно неговата тайна. Нещата могат да се решат много просто-прави се промяна в закона и саморъчните завещания, носени от приносител за обявяване при нотариус изчезват като инструмент, остават нотариалните и тези саморъчни приети за съхранение по надлежния ред-в плик, с протокол и прочие. А относно уязвимите лица-ок, нека има регистър, но какво общо има камарата с него. Нотариуса следва да е един безпристрастен свидетел на определени действия, който е длъжен да ги документира и удостовери самоличността и волята на страните. Но явно идеята е нотариусите да извършват консултации на лицата в този регистър-което е неприсъща за нотариалната дейност функция, все пак за това има адвокати, особени представители и прочие. За едно обаче Танев е категорично прав-достъпа до книгите за вписвания-такова чудо няма никъде по света. Този достъп трябва да се ограничи и наистина да се издават само заверени преписи, а когато тези актове са нужни на държавен орган да се издават с диагонален печат през листа-за служебно ползване. В момента всеки желаещ може да се снабди с копие от който си поиска акт за собственост-с незаличени лични данни. Това е безумно.
4
dolfud
|
нерегистриран
14 март 2019, 10:52
0
-2
Браво,който си може си може
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно