Агенция по вписванията обяви обществена поръчка за близо половин млн. лв.
Сертификат от ДАНС и екип от 12 висококвалифицирани експерти - условие пред кандидатите за поддръжка на Търговския регистър
За да няма аварии - поне двама от специалистите ще контролират системите "на място"
Сертификат от ДАНС и екип от 12 висококвалифицирани експерти - условие пред кандидатите за поддръжка на Търговския регистър
Агенцията по вписванията обяви обществена поръчка за поддръжка на системите си, сред които и тази на Търговския регистър. На 03 май 2019 г. изтича договорът на Агенцията с фирмата Лирекс за поддръжка на системите на институцията. Договорът е сключен през 2018 г. за период от 12 месеца. Той е на стойност 98 640 лв. без ДДС и включва поддръжка на системно, комуникационно и програмно осигуряване на системите за управление на базата данни на Агенцията по вписванията. Става въпрос за злополучния договор, който стана публично известен при срива на Търговския регистър миналото лято. Дефектирането на системите и бавното възстановяване на Търговския регистър стана причина и за смяната на изпълнителния директор на Агенцията.
 
От Агенцията по вписванията уточняват, че откриват процедура по ЗОП с предмет: "Абонаментна поддръжка на системно, комуникационно и СУБД (система за управление на база данни) програмно осигуряване с наблюдение и управление на информационната и комуникационната инфраструктура (ИКИ) на Агенцията по вписванията". Както в предходните години, така и тази, поръчката ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал. 6 от ЗОП или чрез директно възлагане в област отбрана и сигурност. 
 
Според техническата спецификация, изпълнителят "трябва да извърши висококвалифицирани дейности за постигане на ниски нива на информационни рискове, да ги поддържа регулярно, а освен това трябва да бъде гарантирана поверителността, цялостността и наличността на трансферираната, обработваната и съхранявана информация в информационно–комуникационната инфраструктура на Агенцията". Съгласно предмета на договора, всички участници в процедурата трябва да притежават актуално удостоверение за сигурност, издадено от Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС). 
 
За първи път от десет години насам, Агенцията по вписванията поставя условие пред фирмите да разполагат с екип от общо 12 висококвалифицирани експерти с различни технологични компетентности, които ще бъдат ангажирани с поддръжката на системите и които да реагират в случай на инциденти, свързани със сигурността. Двама от тях трябва да бъдат на разположение на място. До момента Агенцията е имала изисквания за общо 4 специалисти, които да обслужват поддръжката и не е поставяла условието да има експерти, на място в институцията, допълват от институцията.
 
Прогнозната стойност на поръчката за една година е до 429 500 лв. без ДДС. Предвижда се договорът да се сключи за срок от две години.  
 
"Стратегическа цел в управлението на Агенцията е гарантирането на сигурността на базите данни. Горчивият опит на институцията показа, че е необходима по-сериозна инвестиция както на средства, така и във висококвалифицирани експерти, които да следят в детайли процесите", коментира Габриела Козарева – изпълнителен директор на Агенцията по вписванията.  
 
Предстои Агенцията по вписванията да изпрати покани за участие в конкурса до компании, отговарящи на нормативните изисквания за изпълнение на дейности в област отбрана и сигурност. До края на април Агенцията по вписванията трябва да избере изпълнител сред фирмите, изпратили оферти.  Компаниите, чиито технически предложения отговарят на изискванията, ще бъдат класирани по критерия "най-ниска цена".
 
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно