За три години
Абсолютен пик на взаимодействието по наказателни дела отчете НСММСНД
Официални запитвания до Мрежата са постъпили от общо 182 различни органа – 118 от които национални, 25 чуждестранни и др.
Абсолютен пик на взаимодействието по наказателни дела отчете НСММСНД

Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, снимка: ВСС

Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела (НСММСНД) проведе годишната си среща, съобщиха от ВСС.

В нея участие са взели Мариета Неделчева – заместник-административен ръководител на Специализирания наказателен съд и национално лице за контакт за НСММСНД; членовете - Андроника Ризова - Ръжданова - съдия в Районен съд – Петрич; Георги Иванов - съдия в Районен съд - Бургас; Карамфила Тодорова - съдия в Софийски градски съд, командирована в Апелативен съд - София; Пламен Синков - зам.-председател на Апелативен съд - Бургас; Светла Даскалова - Василева - съдия в Окръжен съд - Варна; Светлин Иванов - съдия в Окръжен съд - Бургас; Светослава Колева-Ангелова - съдия в Окръжен съд - Варна; Татяна Грозданова-Чакърова - съдия в Окръжен съд - София; Янко Янков - зам.-председател на Апелативен съд – Варна.

Сред участниците са били и бивши членовете на НСММСНД в периода 2015-2019 г.

Работният форум е бил открит от съдия Мариета Неделчева. Тя е изказала благодарност към членовете учредители от първия състав като е посочила, че "Мрежата е добила популярност сред магистратите" и е акцентирала върху постигнатите резултати, като осигуряване на приемственост в бъдещата дейност и продължаване на сътрудничеството с членовете от предходния състав на НСММСНД.

На събранието е бил представен и отчетът за дейността на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България през 2018 г. Това  е направила съдия Ангелина Лазарова, съдия в Апелативен съд Варна и първо национално лице за контакт за НСММСНД. Тя е акцентирала върху абсолютния пик на дейността по официални запитвания, при което съдиите-членове са оказали съдействие чрез 261 бр. дейности през 2018 г., спрямо регистрираните 253 бр. дейности през 2017 г. и 103 през 2016 г.

Данните сочат, че официални запитвания са постъпили от общо 182 различни органа – 118 от които национални, 25 чуждестранни, 36 постъпили от други контактни точки на ЕСМ, 1 от Евроджъст и 2 от друг орган. За сравнение през 2017 г. са отправени запитвания от 127 органа, а през 2016 г. от 75.

В 172 случая, запитванията са касаели конкретно престъпление – тежко – 108 бр., друго - в 64 бр. (През 2017 г. запитванията са били по 118 престъпления, 101 от които тежки; през 2016 г. – 56, от които 43 за тежки престъпления). Информация по относимото – национално или чуждо законодателство е била предоставена в 61 случая, 15 от които по искане от чуждестранен орган. Намалението на данните по този показател в сравнение с предходната година, според съдия Лазарова, "може да бъде обяснено с придобитите, в практиката на съдиите членове, знания и възможности, което е позволило информацията по законодателството да бъде предоставена без да бъде официално отбелязано запитване".

В 35 случая съдиите са предоставили помощ във връзка с подготовката на молби за правна помощ, като в 2 от тях по искане на чуждестранни органи. При изпълнението на 22 такива молби е оказано съдействие, в 11 от случаите на чуждестранни органи. По 9 дела съдиите са били търсени с оглед забавяне на изпълнението на молба за правна помощ.

По дела с предмет европейски заповеди за арест  – в 13 случая членовете са подпомогнали прилагането на инструмента. Съдиите членове са били потърсени и официално са участвали в 17 процедури по сътрудничество, извън подлежащите на отчитане по инструменти.

Отчетено е било още, че традиционно членовете на Мрежата предоставят разяснения на свои колеги, дават консултации по телефона, извършват справки в ресурсите на професионални мрежи и учебни центрове, в нормативни актове, преглеждат конкретни производства и т.н. Акцент е бил поставен и върху полезността на страницата на Мрежата, която през 2018 г. е била посетена 4 377 пъти, а само към 8.04.2019 г. регистрираните посещения са 1 600.

Накрая, съдия Лазарова е заявила, че "след три пълни години на функциониране Националната съдебна мрежа е утвърдила своето място като партньор, координатор, източник на необходимите знания за успешно прилагане на множеството инструменти в областта на международното сътрудничество по наказателни дела".

В знак на приемственост между съставите на НСММСНД, съдия Лазарова е връчила на съдия Мариета Неделчева Споразумението за сътрудничество между националните мрежи на съдиите и прокурорите за международно сътрудничество по наказателни дела.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно