Прехвърляме имот само след платен данък сгради
Хората и фирмите ще може да продадат имот, само след като бъде пратен данък сгради. Това предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси, които са пуснати за обществено обсъждане от правителството. Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общини и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се прехвърля недвижим имот, учредяват се, прехвърлят се, изменят се или се прекратяват вещни права върху имот, след като установят, че е изпълнено задължението за заплащане на данък сгради, гласи предложеният нов текст от закона.
 
В промените специално е посочено, че имотът може да бъде продаден и без данъкът да е платен, ако все още не са изтекли сроковете за внасяне на сумите в общинския бюджет. Например искате да продадете апартамента си през месец май. Но в закона е записано, че данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в срок до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. В този случай жилището може да бъде прехвърлено и без данъкът за настоящата година да е платен, защото срокът за първата вноска е до 30 юни. Но за да стане сделката не трябва да имате стари задължения за данък сгради от минали години.
 
С промените в закона е предвиден още един вариант за прехвърляне на жилището без данъкът да е платен – ако собственикът на апартамента писмено декларира съгласието си общинските вземания да бъдат погасени срещу част от сумата, която ще получи от продажбата на имота и купувачът внесе средствата в общинския бюджет. Това уточнение е полезно, тъй като много хора продават имот именно защото имат нужда от пари в брой за покриване на основните си нужди. В този случай купувачът ще може да плати дължимите налози дори за няколко години назад, като внесената в общината сума ще бъде приспадната от договорената с продавача цена.
 
Проверката дали данък сгради е платен ще се прави служебно от администрацията и хората няма да има нужда да представят бележки за внасяне на сумата. Проверката дали собственикът на имота има задължения към общината ще става чрез онлайн достъп до базата данни на Министерството на финансите. Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за регистрираните имоти и автомобили, техните собственици, ползваните облекчения и размера на налозите – направените плащания и наличните задължения. Достъпът на длъжностните лица до тази информация е безплатен.
 
Досега нотариусите имаха задължение при сделка да проверяват само дали е платен данъка за прехвърляне на имота.
 
При придобиването на имот по наследство отпада изискването за подаване на декларация в общината за смяна на собствеността. В регистрите на общината собственикът ще се сменя служебно на база декларацията за откриване на наследството, която и към момента трябва да бъде подадена. В нея се пише кои са наследниците и техните дялове. Аналогично ще отпадне задължението за подаване на декларация за придобиване на кола по наследство.
 
При придобиване на новопостроен апартамент размерът на данък сгради ще се определя от чиновниците на база информацията, която имат са сградата и имота.
 
От началото тази година гражданите бяха облекчени и при придобиването на новопостроен имот те вече не подават данни. Тази информация сега се дава от възложителя на проекта. С новите промени бизнесът ще бъде облекчен и данъкът ще се определя изцяло служебно. Ще отпадне и задължението нотариусите да уведомяват общините за всяка сключена сделка тъй като тази информация се подава от Агенция по вписванията.
 
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно