На среща в Люксембург
Данаил Кирилов запознал Вера Юрова с предложенията за търсене на отговорност на председателите на ВКС, ВАС и на главния прокурор
Правосъдният министър потвърдил ангажираността на правителството за изпълнение на препоръките от мониторинговия доклад
Данаил Кирилов запознал Вера Юрова с предложенията за търсене на отговорност на председателите на ВКС, ВАС и на главния прокурор

В Люксембург правосъдният министър Данаил Кирилов разговаря с Вера Юрова, еврокомисар по правосъдието, снимка: МП

В рамките на Съвет "Правосъдие", който се проведе в Люксембург, правосъдният министър Данаил Кирилов се е срещнал с Комисаря по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеност между половете Вера Юрова, съобщиха от Министерството на правосъдието. Кирилов потвърдил пред Юрова твърдата ангажираност на правителството за изпълнение в кратък срок на оставащите мерки и препоръки от Механизма за сътрудничество и оценка. Кирилов запознал Юрова и със законодателните предложения, свързани с отговорността на тримата висши ръководители в съдебната система - председателите на ВКС и на ВАС, както и на главния прокурор. Юрова, от своя страна, заявила готовност за оказване на експертна подкрепа при необходимост от страна на Комисията в процеса на изпълнение на препоръките по Механизма.

На Съвета Кирилов благодарил на Румънското председателство за възможността да се обсъди темата "Цифровизация на съдебното сътрудничество" в областта на гражданското право. Според него все още има редица отворени въпроси по отношение на вида на системата, която следва да се използва за електронна комуникация между компетентните органи в държавите членки при връчването на документи и събирането на доказателства. Министърът подчертал, че България е в процес на разработване на единна национална информационна система за съдилищата и управление на делата по електронен път и в тази връзка яснотата за техническото решение е важна с оглед осъществяването на съвместимост.
 
По темата за пътя напред в областта на взаимното признаване по наказателноправни въпроси министърът на правосъдието изразил увереност, че трябва да се намерят общи решения, които да улеснят в максимална степен работата на съдебните органи. Кирилов бил категоричен относно нуждата от повишаването на информираността на практикуващите юристи за различията в правните системи в държавите членки и въздействието на тези национални различия върху прилагането на инструментите на взаимното признаване, допълват от МП. Същевременно министърът посочил, че от особено значение за доверието между държавите членки ще бъдат и резултатите от поредният, 9-ти кръг, взаимни оценки на прилагането на актовете в наказателноправната област. Според Кирилов разпространяването и повишаването на достъпността до аналитичните материали от Евроюст и заключенията от заседанията на Европейската съдебна мрежа по наказателни дела ще са от голяма полза за практиците.
 
В рамките на Съвета е бил проведен дебат за бъдещето на материалното наказателно право на ЕС и са били приети заключения относно взаимодействието между Евроюст и мрежите, създадени от Съвета в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Съветът одобрил препоръки за решения на Съвета за разрешаване на ЕК за започване на преговори с оглед сключване на споразумение със САЩ относно трансграничния достъп до електронни доказателства и по Втория допълнителен протокол към Конвенцията от Будапеща, както и заключения относно запазването на данни за целите на борбата с престъпността.
 
По темата за работния обяд "Съдебни обучения за повишаване на взаимното доверие" министрите са се обединили от около разбирането, че съдебното обучение е ключов инструмент за развитието на областта на правосъдие и вътрешни работи и за гладкото и координирано прилагане на правото на ЕС.
 
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно