Според анализ на Комисията по натовареност в Съдийската колегия на ВСС:
Оптимизацията на съдебната карта е немислима без реформа на военните съдилища
Най-натоварени са районните съдилища, следвани от административните, окръжните и апелативните
Оптимизацията на съдебната карта е немислима без реформа на военните съдилища

Оптимизацията на съдебната карта е немислима без реформа на военните съдилища – този извод се намира в Анализа на натовареността на съдилищата през 2018 г., изготвен от Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" към Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС), който бе представен от председателя й Даниела Марчева по време на заседанието на ресорната колегия във вторник.

A самите данни показват, че през 2018 г. броят постъпили дела във всички съдилища възлиза общо на 601 379 бр., а с несвършените от 2017г. дела, съответно броят дела за разглеждане възлиза на 719 079. Свършените дела са 590 267 бр. Констатира се намаление спрямо предходната година с 4%, а спрямо 2016 г. - ръст с 4% в постъплението на делата като цяло. "Може да се приеме, че през 2017г. е достигнат сериозен пик в броя на образуваните дела. Най-голямо намаление през 2018г. има в постъпленията на окръжните съдилища и районните съдилища извън областни центрове - 5%, следвани от районните съдилища в областни центрове – 4%. При апелативните и административните съдилища постъпленията през 2018 г. са на нива предходната 2017 г. с леко намаление – под 1%", отчете председателят на Комисията Даниела Марчева.

Освен това, през 2018 г. ръст с 6% има в постъпленията на военните съдилища, дължащо се на увеличения брой частни наказателни дела във Военен съд София. Според Марчева обаче този ръст се дължи изцяло на драстичното увеличаване на частните дела във Военен съд – София със 162 бр., които са образувани по  искания на пострадали за ускоряване на производството по досъдебно производство, водено във ВОП – София от 1993г.. (по делото за възродителния процес, което е прекратено спрямо Тодор Живков и Димитър Стоянов през 1999г., но продължава да се води спрямо Георги Атанасов). Всички те са прекратени по чл.368 от НПК.  "Извън въпроса дали е законосъобразно да се образуват дела по такъв тип искания на пострадали в наказателния процес, следва да се отчете, че не се касае за реални дела, тоест дела, по които се осъществяват реални правораздавателни действия и съответно тяхното образуване не следва да влияе върху останалите статистически данни", допълни Марчева.

"По отношение на най-ниско натоварените съдилища в последните 10 години- военните съдилища, идеята на част от членовете на СК на ВСС за закриване на 2 военни съдилища беше спряна с предложения за законодателни изменения. Тези предложения са изпратени от ВСС преди повече от 7 месеца в МП, но за съжаление и до този момент, въпреки отправено от СК напомнително писмо не е сформирана работна група. Още миналата година са изпратени до председателя на Военно-апелативния съд становища на министъра на правосъдието и на министъра на отбраната, в които изрично е заявено, че тези предложения не се подкрепят, но въпреки това повече от 1 година няма решение на този въпрос от страна на МП. Това означава, че евентуалното внасяне на тези предложения в НС е отложено необозримо в далечното бъдеще и препятства въобще решаването на този въпрос в рамките на настоящия мандат", допълни тя.

Извън ниската натовареност на военните съдилища, цифрите сочат още, че е налице устойчивост в постъпленията на дела в съдилищата за последните три години. През 2018 г. постъпленията са се увеличили с 4% спрямо 2016 г. докато промяната в кадровото обезпечаване за същия период е по-малко от 1% (+16 щ.бр.) за цялата система. Запазва се и очерталата се тенденция на висок относителен дял на приключените с окончателен съдебен акт дела – 85%.

С най-висока натовареност са съдиите от районните съдилища – 45 дела месечно на 1 съдия, следвани от административните - 17 дела месечно, окръжните съдилища – 12 дела месечно, апелативните съдилища – 9 дела месечно, а най-ниска е натовареността на съдиите във военните съдилища -  4 дела месечно на един магистрат (1 бр. - НОХД, 2 бр. - ЧНД и 1 бр. - Разпити).

Марчева отчете още, че в съдилищата от отделните нива също има дисбаланс, като най-драстичен е в районните съдилища, където разликата между най-ниско натоварения и най-високо натоварения районен съд за 2018 г. е 5 пъти. "Подобна е била тенденцията и в предходната 2017 г. Това се дължи на факта, че обемът на постъпилите дела е сходен с този на предходната година, както и на това, че през годината не са провеждани процедури за промяна на щатове (конкурси, процедури по чл.194 от ЗСВ)", заяви кадровикът.

Според Марчева, "съвсем правилно ЕК в своята препоръка 6 от доклада сочи, че реформата на съдебната карта трябва да е едновременно с развитието на електронното правосъдие, защото само при осъществено електронно правосъдие реформата на съдебната карта в географски смисъл ще гарантира спазването на принципа за достъп до правосъдие".

Тя е на мнение още, че прекрояването на съдебната карта не бива да е фрагментирано и трябва да стане след широк обществен дебат, включващ всички заинтересовани страни. Необходим е мултидисциплинарен подход, при който да се отчетат: натовареност, демографско и икономическо развитие, съотношение съдии-съдебни служители, възможности за електронно призоваване, мобилност и изградена инфраструктура. "От друга страна, необходимо да се приключи изпълняваният проект за оптимизация на съдебната карта от ОПДУ, в който именно ще се предложи всеобхватен анализ на всички фактори и ще се предложат различни модели на цялостна оптимизация. Резултатите от проекта са важни най-вече заради професионалния подход при създаването на възможните модели на оптимизация, за предприемането на който подход нашата администрация няма необходимия капацитет", заяви Марчева.

"Освен законодателни изменения, КСКНСС се опитва да балансира неравномерната натовареност между отделните съдилища чрез преместването на магистрати от нисконатоварени във високонатоварени съдилища, каквато е и препоръката на Световната банка в доклада й от 2015г. за ефективността на българската съдебна система", отчете още председателят на Комисията пред Съдийската колегия на ВСС.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
6
|
нерегистриран
26 юни 2019, 09:19
9
-1
Както вървят нещата най-многобройните структури в съдебната система ще се окажат НИП, ИВСС и администрацията на ВСС. Само там нищо не се закрива и намаля, а постоянно расте. Както расте и броят на издържаните от държавата НПО-та посветили се на съдебната реформа.
5
До 4
|
нерегистриран
26 юни 2019, 07:17
6
-3
Спокойно, колега, със следващото увеличение вече ножицата ще е над 1000. Обаче в окръжните имат много алкохолни нужди. Проявете разбиране към правосъдието!
4
Всичко е точно
|
нерегистриран
25 юни 2019, 22:35
12
-2
Защото ,най-натоварените -районните съдилищата,вземат с 800 лв по-малко от окръжните и административните,за апелативните да не говорим
3
Хахахаааа
|
нерегистриран
25 юни 2019, 19:15
10
-7
То щото окръжните се сдухали от работа. Опиянчиха се напълно от мързел
2
|
нерегистриран
25 юни 2019, 17:21
23
-2
До коментар [#1] от "нерегистриран":
Военните съдии продължават да си мълчат. Що за магистрати? Да им имам председателите. Слаби председатели на съдилища води само до закриването им, защото те сами не искат да се защитят. Най голяма е срамотата за административните им ръководители.
Ами мълчат и си мързелуват , какво да кажат , че с ДВЕ ДЕЛА НА МЕСЕЦ работят та се скъсват ??? Виждаме , че и административните им ръководители правят "всичко по силите си" - образуват фалшиви бройки , правят стъкмистика ….но дела няма и няма . Залъгват колегите си и с предложения за "законодателни изменения" , които и мишките в с.Долно Осеново знаят , че са смешни и никога няма да се приемат . ЗАКРИВАНЕ - просто , бързо и ефективно решение на "сагата" с военния мързел .

Иначе "анализът" е слаба утеха , при положение , че е същият като предната , по-предната и по-по-предната година . Има прекалено много съдилища , които са слабо натоварени и няколко , които ги скъсват от работа . И така ….докато изтече мандатът на сегашния ВСС и дойдат други "анализатори" и нищоправци .
1
|
нерегистриран
25 юни 2019, 16:08
13
-7
Военните съдии продължават да си мълчат. Що за магистрати? Да им имам председателите. Слаби председатели на съдилища води само до закриването им, защото те сами не искат да се защитят. Най голяма е срамотата за административните им ръководители.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно