Подкрепиха с щатове за нови съдебни служители АСНС и Административен съд-Бургас
Решенията на Съдийската колегия на ВСС са по молба на административните ръководители на двете съдилища
Подкрепиха с щатове за нови съдебни служители АСНС и Административен съд-Бургас

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) разкри по два щата за съдебни секретари и съдебни деловодители в Административен съд – Бургас.

Решението е във връзка с направено искане от административния ръководител на съда. То е мотивирано с високата натовареност на Административен съд – Бургас – 23,07 броя дела, при средна за административните съдилища в страната – 18,61 броя, както и значителната сложност на делата. Същевременно съотношението брой съдебни служители спрямо броя на магистратите в Административен съд – Бургас е 2,15, при средно за административните съдилища в страната – 3,04 броя. Средствата за разкриване на тези бройки ще бъдат осигурени за сметка на съкратени бройки за съдебни служители, уточняват от кадровия орган.

Междувременно, Съдийската колегия разкри и две места за съдебен помощник в Апелативен специализиран наказателен съд (АСНС). Бройките са взети от предвидените за длъжност "служител по сигурността на информацията". Решението е прието по предложение на административния ръководител на съда, който обосновава необходимостта от съдебни помощници с високата натовареност от фактическа страна по делата.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно