ВАС обяви за нищожна формулата за дялово разпределение на топлинната енергия
Според върховните магистрати въпреки изричната заповед за заместване, заместник-министърът не е компетентен да издава подзаконови нормативни актове
ВАС обяви за нищожна формулата за дялово разпределение на топлинната енергия

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) обяви за нищожна формулата за дялово разпределение на топлинната енергия. По-конкретно, според върховните съдии, нищожни са т. 6.4.1 и т. 6.7 от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия  в сгради - етажна собственост, както и текстове от Наредба № 16-334 за топлоснабдяването. 

Административно дело № 13721/2017 г. беше образувано по жалби на три физически лица. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред петчленен състав на ВАС, припомнят от съда.

Причината е, че оспорените текстове от Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването са  издадени от некомпетентен орган, в случая - от заместник – министъра на икономиката и енергетиката, наредил и обнародването й в Държавен вестник. Според върховните магистрати въпреки изричната заповед за заместване, заместник-министърът не е компетентен да издава подзаконови нормативни актове, тъй като законът изрично предвижда специалната нормотворческа дейност да се извършва от министър.

За издаването на новата Наредба № 16-334/06.04.2007 г. за топлоснабдяването, както и за отмяната на действащата до 24.04.2007 г. Наредба № 2 за топлоснабдяването липсват, каквито и да било мотиви. Изискването на чл. 28 от Закона за нормативните актове е императивно и пропускът на администрацията да изготви мотиви възпрепятства не само възприемането и контрола върху обжалвания подзаконов административен акт, но е пречка и да се създаде рамка и критерии относно разбирането и тълкуването му, и не може да се установи каква промяна в обществените отношение е наложило издаването на нов подзаконов нормативен акт, а не планираното изменение на Наредба № 2 за топлоснабдяването. Предвид липсата на уведомяване на заинтересованите лица и организации и изготвени мотиви при издаването на Наредбата, се приема, че е налице съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което влече след себе си отмяна на оспорените в настоящото производство разпоредби на 63, ал. 2, т. 2, б. "а", б. "б", б. "в", б. "г", б. "д", б. "ж" и б. "з", чл. 64, ал. 1 ,т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5, чл. 65, ал. 1, чл. 66, чл. 68, ал. 1, т. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 7, чл. 70, ал. 7 и т. 6.1.3, т. 6.3, т. 6.4, т. 6.4.7 и т. 6.8 от Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно