Удостоверения да се издават от всички общини без значение от адреса
Гражданите ще могат устно да заявяват издаване от регистъра на населението, необходимите данни ще се събират служебно
Удостоверения да се издават от всички общини без значение от адреса

След приетите промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) проект за изменение и допълнение на Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (приета на 24 април 2012 година), е публикуван за обществено обсъждане.

Основните моменти, които представляват голяма стъпка в модернизирането и усъвършенстването на българската администрация са въвеждането на възможността за устно заявяване за издаване на удостоверение и въвеждането на изцяло служебно начало за събиране на необходимите данни, когато същите не са налични в общината, от която се издава.

В проекта е представен образец на протокол за устно заявяване на исканото удостоверение. Така ще се уеднакви практиката във всички общински администрации, както и ще се съкрати необходимото време за протоколиране на устното искане за издаване на съответното удостоверение. Това означава, че желаните от гражданите удостоверения ще могат да се издават от всички общински администрации, независимо от адресната регистрация на заявителя. Засега извън обхвата на промяната остават само удостоверенията за наследници.

С тази стъпка се очаква гражданите да бъдат значително облекчени при заявяване на административни услуги, които се извършват въз основа на данните от регистъра на населението - Национална база данни "Население". Последният вече се поддържа само в електронен вид и всички общини, райони и кметства следва да имат достъп до него. Разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от проекта на Наредбата гласи: "В общината, района или кметството се издават удостоверения за всички лица, независимо от адресната им регистрация, с изключение на изрично предвидените в наредбата случаи."

Целта на предложения проект е привеждане на Наредбата от 2012 година в съответствие с актуалната нормативна уредба, като се приема на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация. Проектът е разработен съвместно от Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Министерството на правосъдието, като до 21 ноември ще продължат обществените консултации по него.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно