След бурно обсъждане на предоложенията за промени в ГПК, изотвени от съдии
Съдийската колегия най-после започна отнякъде с реформата за намаляване на натовареността
Промените в закона не са работа на ВСС и Колегията няма екпертиза да обсъжда по същество конкретни идеи за изменения, възрази Атанаска Дишева
Съдийската колегия най-после започна отнякъде с реформата за намаляване на натовареността

Предложенията за изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), изготвени от столични съдии във връзка с опитите за намаляване на натовареността в съдилищата неочаквано скара Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Въпреки че идеите идват от самите съдии, изготвени са на база личния им опит и практика и засягат пряко тяхната дейност, част от членовете на Съдийската колегия не успяха да ги възприемат и настояха, че трябава да са по-прецизни.

Председателят на Комисията "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" към Колегията Даниела Марчева, която е и инициаторът на обсъждането на промените в заседанието на Съдийската колегия, се опита да обясни, че конкретните идеи не са съвсем нови. Те са били обсъждани от кадровици още през 2018 година и са били на вниманието и на предходния състав на ВСС, но не са били възприети в тогавашния им вид. Сега, предложенията са прецизирани и отново се предлагат за обсъждане. Идеята е предложенията да бъдат представени пред народни педставители от всички парламентарно представени партии и изпратени в Министерството на правосъдието за придвижване, поради липсата на законодателна инициатива от страна на ВСС.

Цветинка Пашкунова изрази надежда, че предложенията ще реализират целите, за които са създадени, поради факта, че са изготвени от съдии от кариерата, които ежедневно се занимават с гражданската материя. "Наложителна е промяната в чл. 130 ГПК, свързана с обидните думи и квалификации в исковите молби" обяви Пашкунова, като посочи, че Правната комисия към ВСС, на която тя е председател, вече е проучила въпроса за пресичането на нецензурните и груби думи и отношение в съда в контекста на европейската практика. "Трябва да се вземе законодателно решение, с което да се ограничи достъпът до съд на такива лица, които използват езика на омразата и се оказват сериозен проблем в нашата система", каза още тя.

Вероника Имова също застъпи тази теза. "Често някои от страните използват този подход и езика на омразата, като в крайна сметка целят единствено собствен избор на съд. Трябва да се елеминират злоупотребите на право и езика на омразата", каза Имова.

Намеси се обаче Олга Керелска, която изрази обструкции към предложените измнения в ГПК, без да конкретизира в кои техни части, и поиска нови анализи. "Правя изрично предложение да се изиска от МП доклад за разработените от работна група промени в ГПК", каза Керелска, визирайки дейността на работна група в правосъдното ведомство, която към момента работи по други промени.

Даниела Марчева посочи, че е част от въпросната работна група и не се налага доклад да бъде изискван, за да се губи допълнително време. "Идеята е тези промени да се случат в един по-бърз обозрим срок. За мен няма никакво значение и няма нужда да чакаме резултатите от тази работна група. Всички тези предложение са предмет на обсъждане от поне 3 години в съдийската общност – не виждам какво повече има да чакаме", възрази Марчева и допълни: "Крайно време е да предприемем нещо. Никаква реформа не се предприема по отношение на СРС и СГС. Ние дължим това и действително процеса на някои места е прекалено затормозен. Идеята е да бъдат изпратени предложенията на МП, тъй като министърът на правосъдието може директно да го внесе, без да създава работна група".

Керелска обаче продължи да настоява за протакане и обяви, че е трябвало предварително правосъдното ведомство да бъде питано дали иска да се занимава с въпросните предложения и възрази на предложението идеите на съдиите да бъдат изпращани до народните представители."Въпросът е да не се хвърлят едни идеи, които не са добре структурирани и обмислени. Не може такъв закон да се променя така на голямо", каза Керелска.

И Атанаска Дишева поиска блокиране на предложените идеи за пореден път, тъй като това не бил кой да е закон, а спрециално – ГПК, поради това било наложително още да се мисли и анализира. "Категорично заявявам, че по същество не подкрепям тези предложения. Ние, освен това, не притежаваме нужната експертиза, за да обсъждаме текстовете по същество. Това е работа на работната група към МП", заяви Дишева.

Наложи се Цветинка Пашкунова да обясни на колежките си, че не става дума за това Съдийската колегия да променя закона еднолично, а, че Комисията "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" предлага единствено идеите на столичните съдии да бъдат изпратени на субектите, които имат законодателна инициатива.

"Когато нещо е целесъобразно и ще е в помощ на съдиите и в интерес на гражданите аз съм "за" това да се случва по всички законови начини", каза и Георги Чолаков в опит да прекрати изкуствено създадения спор.

Накрая се оказа, че почти всички са разбрали правилно посланието и призива на съдиите и ресорната Комисия във ВСС, като със 7 на 4 гласа "за" идеите бяха изпратени на народните представители и на МП, които ще могат да преценят дали и в какъв вид да предложат реални законови изменения. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
14
|
нерегистриран
29 януари 2020, 18:53
2
0
До коментар [#13] от "нерегистриран":

Не е променян хиляди пъти, а и никой не казва, че промените в нови времена са добри. Но със сигурност е пример за акт, който не отговаря само на исторически потребности. Нашият ЗЗД доста е взаимствал от него и е факт, че поне ЗЗД е един от най-стабилните откъм промени закони. Като изключим опитите за изнасилване с някои безумни тълкувателни решения.
Сам си отговаряш - Наполеоновият кодекс е основата , а у нас идва чрез стария италиански Кодиче Чивиле. Но светът не е спрял , идва нашият ЗЗД - безспорно хубав закон , но и той не е "свещена крава". "Безумните тълкувателни решения" всъщност не са толкова безумни /поне повечето/ . За 15 години се решиха маса проблеми , които стояха от 150 години и само се спореше и се противоречеше . Сега поне се знае и се създава сигурност в практиката . Само да се отрича и малкото хубаво - това е типично за българина и особено за комплексирани преподаватели , които са напълно безпомощни като практици. И гражданския процес , например , не приключва с проф.Живко Сталев и неговия "кратък курс" . Той е бил съдия , ама 1930 г . Сега сме 2020 г и не можем да се хващаме само на дядо си за цървулите . Напр. за изпълнителното производство курсът на проф.Сталев е доста анахроничен . Имаме глави на раменете и трябва да носим своята отговорност ….
13
|
нерегистриран
29 януари 2020, 13:47
3
-1
До коментар [#12] от "нерегистриран":
Code Civile е променян хиляда пъти , а и е доста далеч от съвършенството. Става въпрос за началото на 19 век , казуистика , дивотии....все едно да се възхищаваш на американската Конституция с всичките й писания за индианци и пр. ТОВА Е ЧАСТ ОТ ИСТОРИЯТА , която трябва да познаваме и ценим , но без да се унижаваме . Ние сме продължителите и сами носим отговорност за проблемите си , а не пра-пра-пра....дядовците ни . Жалко , че ВСС подценява съдиите , пък били те и районни или дори младши. Прогресът идва от младите , а не от пенсионерите . Дреме му на някой на 63 години за промени в ГПК ….

Не е променян хиляди пъти, а и никой не казва, че промените в нови времена са добри. Но със сигурност е пример за акт, който не отговаря само на исторически потребности. Нашият ЗЗД доста е взаимствал от него и е факт, че поне ЗЗД е един от най-стабилните откъм промени закони. Като изключим опитите за изнасилване с някои безумни тълкувателни решения.
12
|
нерегистриран
29 януари 2020, 13:02
5
-1
До коментар [#8] от "нерегистриран":

Законът не е създаден да съществува сам за себе си. Той трябва да отговаря на обществените условия и нужди. Затова е напълно допустимо и нормално да бъде променян така, че да служи на основната си цел и тя е да урежда по най-справедлив и разумен начин определени обществени отношения.
а що се отнася до т.нар.нов ГПК, никой не може да твърди, че е съвършен. Такъв закон не съществува в съвремието. Вечни са само закони като Code Civil и др.от по-стари времена.
Code Civile е променян хиляда пъти , а и е доста далеч от съвършенството. Става въпрос за началото на 19 век , казуистика , дивотии....все едно да се възхищаваш на американската Конституция с всичките й писания за индианци и пр. ТОВА Е ЧАСТ ОТ ИСТОРИЯТА , която трябва да познаваме и ценим , но без да се унижаваме . Ние сме продължителите и сами носим отговорност за проблемите си , а не пра-пра-пра....дядовците ни . Жалко , че ВСС подценява съдиите , пък били те и районни или дори младши. Прогресът идва от младите , а не от пенсионерите . Дреме му на някой на 63 години за промени в ГПК ….
11
|
нерегистриран
29 януари 2020, 09:30
3
-1
До коментар [#8] от "нерегистриран":

Законът не е създаден да съществува сам за себе си. Той трябва да отговаря на обществените условия и нужди. Затова е напълно допустимо и нормално да бъде променян така, че да служи на основната си цел и тя е да урежда по най-справедлив и разумен начин определени обществени отношения.
а що се отнася до т.нар.нов ГПК, никой не може да твърди, че е съвършен. Такъв закон не съществува в съвремието. Вечни са само закони като Code Civil и др.от по-стари времена.
Казаното от Вас звучи дори красиво на теория, особено на фона на Code Civil /който също впрочем е доста променян/, но действителността ни е доста по-отблъскваща.
10
политнекоректно мнение
|
нерегистриран
29 януари 2020, 09:01
4
-8
Какво намаляване на натовареността?! В частния сектор отговорът е -на който му е трудно-да напусне. Който съдия смята,че му е трудно,че е претоварен-да напусне. На конкурси -борбата е по 200 човека за едно място-конкретно за София-все едно за кой съд, а за съдилища с по 5 дела месечно на село , въпреки,че заплатите са същите-липсват кандидати-що така не искате в родното място, а? Ей сега на конкурса за младши съдии вижте каква борба ще е за инсталиране в София! Допускам,че борбата ще бъде и над 200 човека за 1 място в СГС за младши. В доБавка-който е "играч" ще може да попадне в София по втория начин-ще "играе" за място в селски съд, и ще се премести на жълтите павета. Нали е трудно, натоварено, що драпате всички за жълтите павета?
Нито са малки заплатите, нито са малки бонусите, стига с това хленчене и реване за натовареност. Достойната позиция-е на който му е трудно, който смята ,че е недооценен-има достатъчно места в магистланото строителство, например, а не хленчене е отговорът. Има си предостатъчно кандидати, никой не е незаменим, дори и да е саморешил друго. Нещо повече-ако питате кандидати за младши, ще се окаже,че има и кандидати, готови да влязат в сисстевмата и за половин заплата, че и без заплата дори.
9
|
нерегистриран
29 януари 2020, 07:51
11
0
Не е ли малоумно да искаш да се пращат законодателни идеи на закрита работна група?!
Керелска и Дишева отново в тандем, отново с "блестящи" идеи против всякакви реформи.
Дали имат представа как в СРС ги ..."благославяме"?!
8
|
нерегистриран
29 януари 2020, 07:44
7
-1
До коментар [#7] от "нерегистриран":
Преди 12 години това беше "новият" ГПК. С много надежди, с не по-малко критики, но все пак идващ с нова концепция за гражданския процес. Плод на целенасочен труд, разбира се оценяван различно и в двете крайности, на изтъкнати специалисти и практици. Сега вече това е "никаквият" ГПК, все по-противоречив и недодялан. Подритван и кърпен за щяло и нещяло от всеки, който е намерил изява и лоби да го променя, всеки който не е проумял или е забравил, че проблемите на обществото не се решават чрез процеса, защото той е следствие. Ама в София призовкарите не могли да връчват призовки по всякакви причини, ама в София разводите по взаимно съгласие вървели много бавно, ама в София имало много неадекватни ищци, ама в София имало много дела... Превръщането на държавата в град е по-стряскащо и опасно и от пернишката водна криза, и от пилеещите се бали с боклуци, но то няма да се реши с изменения в ГПК. Някой ще каже - това са абстракции, оставете ни да си решим нашите проблеми. Е да, ама не! Защото дори откритите съдебни заседания да бъдат изрично и поголовно забранени, това няма да намали натовареността, нито ще повиши качеството на правосъдието.

Законът не е създаден да съществува сам за себе си. Той трябва да отговаря на обществените условия и нужди. Затова е напълно допустимо и нормално да бъде променян така, че да служи на основната си цел и тя е да урежда по най-справедлив и разумен начин определени обществени отношения.
а що се отнася до т.нар.нов ГПК, никой не може да твърди, че е съвършен. Такъв закон не съществува в съвремието. Вечни са само закони като Code Civil и др.от по-стари времена.
7
|
нерегистриран
28 януари 2020, 23:33
15
-4
Преди 12 години това беше "новият" ГПК. С много надежди, с не по-малко критики, но все пак идващ с нова концепция за гражданския процес. Плод на целенасочен труд, разбира се оценяван различно и в двете крайности, на изтъкнати специалисти и практици. Сега вече това е "никаквият" ГПК, все по-противоречив и недодялан. Подритван и кърпен за щяло и нещяло от всеки, който е намерил изява и лоби да го променя, всеки който не е проумял или е забравил, че проблемите на обществото не се решават чрез процеса, защото той е следствие. Ама в София призовкарите не могли да връчват призовки по всякакви причини, ама в София разводите по взаимно съгласие вървели много бавно, ама в София имало много неадекватни ищци, ама в София имало много дела... Превръщането на държавата в град е по-стряскащо и опасно и от пернишката водна криза, и от пилеещите се бали с боклуци, но то няма да се реши с изменения в ГПК. Някой ще каже - това са абстракции, оставете ни да си решим нашите проблеми. Е да, ама не! Защото дори откритите съдебни заседания да бъдат изрично и поголовно забранени, това няма да намали натовареността, нито ще повиши качеството на правосъдието.
6
Керелска-Мерелска
|
нерегистриран
28 януари 2020, 21:00
16
-1
Не знам дали Керелска е казала точно това в статията , но е факт , че именно тя се "прослави" с едно определение , с което заяви , че не може да се връща жалба или искова молба поради обиден език . Защото тя и другите умници във ВКС можеха и така да решат проблема - с тълкуване на чл.3 ГПК , както е направил и съдът в Страсбург . Вместо това се хванаха "за буквата на закона" и чл.3 ГПК ряпа да яде . Да сме гледали делата на лудите . Сега пък излиза , че и за промените в ГПК била против . Тогава я каня на води делата на М.Д. и Н.Н. , ама като първа инстанция , да се разправя с тях в зала . Да ги перкаш в закрито заседание с недопустивки и баба знае . Санкта симплицитас !
5
ВСС - сладка почивка
|
нерегистриран
28 януари 2020, 20:45
10
-3
До коментар [#4] от "нерегистриран":
И аз не възприемам предлаганите редакции, звучат ми точно като изготвени от районни съдии, ни пък не им прави чест на ВСС и ВАС съдиите прехвърлянето на топката на квази-законодателната и квази-изпълнителната власт .
Хайде, нали са върховни и при всички случаи по-добри от Баден Баден и Барни, и т.нар.правна комисия, и от експертните калинки въдворени в МП, обективирайте го това можете и експертиза !
Измененията са необходими, принципно !
Какво им е на редакциите ? Много са си читави и най-важното ВЪРШАТ РАБОТА. Сега , за юристите е характерно всеки да се мисли за най-умен и че той ще предложи най-добрата редакция . Аз също съм доста по-нагоре от районен съдия и точно затова ще кажа - предложенията трябва да дойдат от районни и първоинстанционни съдии . На тях им се пече яйцето на задника , а не на въззивните и касационните съдии . Хората в предпенсионна възраст - каквито са доста във ВКС - са влезли в матрицата . Забравили са и кога са били първа инстанция или си спомнят само хубавото . Те не могат да мислят творчески и като видят нещо измислено от "по-долен" съдия или така по-различно , все гледат да го клъвнат . В случая тия промени се коментират от поне 5 години . Доста са обмислени , като идея са безспорни , а и винаги могат да се подобрят . СРАМ ЗА ВСС.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно