Младши магистратите подават документи до 18 февруари
Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат
Младши магистратите подават документи до 18 февруари

Младши съдиите, младши прокурорите и младши следователите могат да подават документи до 18 февруари, съобщиха от Висшия съдебен съвет (ВСС), като уточниха, че решенията на Съдийската и Прокурорската колегия на ВСС за обявяване на конкурсите са обнародвани в брой 10/04.02.2020 г. на "Държавен вестник".

Кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител пред служител от администрацията на Висшия съдебен съвет, в сградата на Националния институт на правосъдието (НИП), гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 14, зала 23 писмено заявление за участие в съответния конкурс по образец, заедно с приложените към него документи. Достъпът на кандидатите ще се осъществява единствено през централния вход на сградата на НИП, откъм ул. Екзарх Йосиф.

Приемът на документи започва на 05 февруари 2020 г. (сряда) от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат. При подаване на заявлението всеки кандидат ще получи входящ номер и дата.

При участие в повече от един от обявените конкурси за младши магистрати, кандидатите следва да представят пълен комплект с документи по всеки един от тях. Копията, които изискват нотариална заверка (диплома за завършено висше образование по специалността "Право", удостоверение за придобита юридическа правоспособност и трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ), следва да бъдат представени с оригиналните заверки при участие в един от обявените конкурси, и копие на същите при желание за участие за всеки следващ конкурс.

Препоръчително е мотивационното писмо да бъде изготвено до съответната колегия и за съответната длъжност.

Относно изискуемите за участие в конкурса най-малко две препоръки, кандидатите следва да имат предвид принципното решение на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/06.02.2017 г., съгласно което препоръките могат да бъдат издадени от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност, или такива, които познават нравствените и професионални качества на кандидата. Препоръките могат да бъдат в свободна форма като бъдат съобразени с изисванията на чл. 181, ал. 4, т. 7 от ЗСВ. Кандидатите могат да прилагат препоръките в оригинал или заверено собственоръчно от тях копие - "вярно с оригинала". Желателно е препоръките да бъдат актуални и при възможност издадени за целите на съответния конкурс. Информацията, съдържаща се в стажантската книжка, издадена от окръжния съд, където стажант - юристът е провел юридическия стаж за придобиване на юридическа правоспособност, не следва да се приема за препоръка, тъй като не отговаря на законовото изискване на чл. 181, ал. 4, т. 7 от ЗСВ за съдържание, а има само оценъчен характер.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
Или
|
нерегистриран
05 февруари 2020, 10:36
2
0
Конкурсното начало не означава конкурсен край, вече даже има поканени да си по дадът документи.... Нов кормчия, нови кадрили.... Да видим новия главен готов ли е да се справи с нагласените конкурси
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно