Из мотивите на бившата зам.-председателка на СГС Даниела Борисова:
Огнян Донев е невинен за укриване на данъци, защото не можел да изчисли размера им, а НАП не му е напомнила
Липсва умисъл у подсъдимия да е извършил престъплението, в което е обвинен, а отделно от това, с оправдаването му, неговите права в максимална степен са обезпечени, смята съдия Борисова
Огнян Донев е невинен за укриване на данъци, защото не можел да изчисли размера им, а НАП не му е напомнила

Огнян Донев, снимка:архив

Изпълнителният директор на "Софарма" Огнян Донев е напълно оправдан за укриването на близо 63 млн. лв. данъци, тъй като не притежавал специфично образование, което да му позволи да изчисли конкретния им размер, а освен това и ревизия на НАП не му е напомнила, че ги дължи на държавата. Това става ясно от мотивите на бившата зам.-председателка на Софийския градски съд (СГС) в екипа на Калоян Топалов - Даниела Борисова - към оправдателните присъди на Донев и неговия съдружник Борис Борисов.

Изпълнителният директор на "Софарма" е подсъдим за това, че е продал при седем блокови сделки голямо количество акции на дружеството на свързани с него фирми ("Телсо" АД "Телекомплект" АД, "София" АД, и "Софстрой" АД) извън регулирания пазар на цена от един лев за акция, вместо на пазарните цени, които са били около девет пъти по-високи. Според държавните обвинители сделките са сключени през пролетта на 2006 г., но година по-късно Донев не ги е декларирал. Според прокуратурата – Донев е трябвало да декларира над 400 млн. лв., на които да плати близо 63 млн. лв. данък, но не го е направил.

Като основно доказателство по делото, на което стъпва оправдателната присъда, прочетена от съдия Борисова, е кредитирана проведена данъчна ревизия на фирмата продавач на акциите на "Софарма" за периода, който е инкриминиран от прокуратурата. Според съдия Борисова, липсата на констатации от страна на НАП, че Донев има неизплатени дългове към държавата, е основание той да бъде признат за невинен.

"Установи се по делото, че проверените от данъчно ревизионния екип писмени документи в хода на данъчната ревизия, били обект на изследване и проверка и от вещите лица по допуснатите в хода на съдебното следствие експертизи, с цел изготвяне на пълно и обективно експертно заключение, а именно - първични счетоводни документи и документите за счетоводно отразяване на стопанските операции за 2006 г. с оглед правилното установяване и преобразуване на финансовия резултат, а именно: Годишната данъчна декларация по чл.51 ЗКПО /отм./, Годишен финансов отчет, одиторски доклад, първични и вторични счетоводни документи, счетоводни регистри, хронологични и аналитични записвания по счетоводните сметки, главна книга, оборотна ведомост, търговски и банкови документи, ГДД по чл.92 ЗКПО. Така проверените от данъчно ревизионния екип писмени документи и изследвани от вещите лица са приобщени към материалите по досъдебното производство и в последствие са приети като писмени доказателства в хода на съдебното следствие по реда на чл.283 НПК. Посочените писмени доказателства са били предоставени за изследване на експертите по допуснатите в хода на досъдебното производство и съдебното следствие съдебно счетоводни и данъчни експертизи, но независимо от това при разпита на вещите лица назначени в хода на досъдебното производство се установи, че те не са се позовали на тях и не са ги взели в предвид при извеждане на експертните си изводи, за разлика от вещите лица назначени в хода на съдебното следствие, които изцяло са се позовали на писмените доказателства по делото, които са били обект на проверка и от данъчно ревизионния екип. На следващо място се установи по делото, че проверените писмени документи от данъчния екип са послужили за изготвяне на Годишната данъчна декларация за 2006 г. по ЗКПО, което обстоятелство е вписано в съставения ревизионен доклад, както и при извършената данъчна проверка не са констатирани внесени в тях неверни факти и обстоятелства от страна на данъчните ревизори", пише в мотивите на бившата председателка на СГС.

"На следващо място, както данъчно ревизионният екип, така и вещите лица от двете фази на наказателния процес не са констатирали нередовно и неправилно водено счетоводство от страна на служителите на "Е." АД между които главният счетоводител свидетелката П., които са ангажирани със счетоводното отчитане на неговата стопанска и търговска дейност, но също така и да са съставени счетоводни документи, които да са неистински или с невярно съдържание. Също така изводите на данъчно ревизионния екип и вещите лица в тази насока са еднопосочни, защото независимо едни от други са констатирали, че организацията и воденето на текущото счетоводно отчитане е в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и международните стандарти за финансови отчети", заключва още Борисова.

По-нататък в мотивите си, съдийката от СГС посочва, че липсата на умисъл от страна на Огнян Донев за извършването на престъплението, в което е обвинен, се доказва по несъмнен начин от факта, че бизнесменът не е имал специфични счетоводни знания, като вместо това се е ползвал от услугите на счетоводител, който да изчисли годишния финансов резултат на дружеството за 2006 г.

"Независимо от така изложените съображения не може да се установи на свой ред, че у подсъдимия Д. е бил налице умисъл и поради наличие на пълно съвпадение между изводите на овластения държавен, административен орган, като част от държавната администрация органа по приходите, който е натоварен със задължения да контролира правилното изчисление и постъпление за фиска на размера на корпоративния данък от данъчно задълженото лице и направените изчисления от свидетелката П. – главен счетоводител на "Е." АД, която еднолично и в кръга на своята счетоводна компетентност и оперативна самостоятелност е изчислила годишния финансов резултат на дружеството за 2006 г., предвид липсата на специални счетоводни знания за подсъдимия Д., с каквито не се установи да разполага. С оглед на изложените съображения още веднъж се налага извода за изначалната липса на умисъл у подсъдимия Д., а отделно от това, с оправдаването му, неговите права в максимална степен са обезпечени, поради което и допълнителни аргументи не следва да се развиват", пише съдия Борисова.

На основание чл. 190, ал.1 НПК направените по делото разноски остават за сметка на държавата. Присъдата все пак не е окончателна, като делото вече е постъпило в Апелативен съд-София.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
21
1998 г.
|
нерегистриран
15 февруари 2020, 01:59
3
0
Дует "Симпатияги" и актуалната им песен и за 2020 г. "За милиони няма закони"! Поздрави и песента да пуска non stop!
20
Аз
|
нерегистриран
14 февруари 2020, 16:09
2
0
О.Донев имаше закачка с Миглена Кунева и нейните връзки му помогнаха да се освободи от отговорност. кой друг, ако не икономист ще бъде компетентен???
Това да не е филолог или музикант?
19
Георги
|
нерегистриран
13 февруари 2020, 10:44
10
0
Още един доказано честен. А е много станаха
18
анонимен
|
нерегистриран
12 февруари 2020, 20:12
15
-1
На тази съдийка и на всички, работили по това дело - и в двете фази на процеса, вкл. и на вещите лица,да им проверят доходите и ще лъснат насраните им задници. Както казва народът "за кокошка няма прошка, а за милиони няма закони".
17
|
нерегистриран
12 февруари 2020, 17:13
10
-3
До коментар [#4] от "нерегистриран":
Крайно несериозни, дори абсурдни мотиви. Как може да си невинен, защото не си можел сам правилно да си изчислиш данъците. Ми да си наеме счетоводители и те да му ги изчислят. Или е крайно беден, за да си позволи счетоводни услуги? НАП пък не са длъжни да оказват съдействие на неграмотни данъкоплатци. Изобщо, направена е мечешка услуга на Донев.

До коментар [#5] от "нерегистриран":


Какво значение има къде е завършила? При такива мотиви и в Харвард да си завършил е все тая. Не ли? A и едва ли в УНСС са я учили, че неможенето сам да си изчислиш сам данъците, щото си нямал специалните знания за това, те оправдава при неплатени данъци.

До коментар [#11] от "гост":
Значи аз като продавам картофи в магазина и не мога да си сметна данъците, няма да ги декларирам и няма да ги плащам. Що не казахте по-рано бе хора?

До коментар [#13] от "( (((( ;":
Вие бъзикате ли се с нас ?
Нима не е имал финансов отдел ,нима не знае какво е данък ? Безобразие и подигравка с народа и читателите тук !
Тази съдийка е за публичен линч .


"бизнесменът не е имал специфични счетоводни знания, като вместо това се е ползвал от услугите на счетоводител, който да изчисли годишния финансов резултат на дружеството за 2006 г."

Наел си е счетоводител - той е овапцал работата. Ся, прочетете състава на престъплението, прочетете мотивите и пак помислете дали може да го осъдят.
16
Сталкер
|
нерегистриран
12 февруари 2020, 14:41
7
0
Мотиви специално за горките олигарси с фармаеконт. Щото отде пари за счетоводство.
15
несчетоводител
|
нерегистриран
12 февруари 2020, 14:27
19
0
Значи всички, които не сме счетоводители, можем да не си плащаме данъците. Ми така кажете.
14
Мила
|
нерегистриран
12 февруари 2020, 14:10
8
0
..."тъй като не притежавал специфично образование, което да му позволи да изчисли конкретния им размер, а освен това и ревизия на НАП не му е напомнила, че ги дължи на държавата"
В такъв случай държавата да му поднесе свои извинения за причинени неудобства и да го обезщети материално
13
( (((( ;
|
нерегистриран
12 февруари 2020, 14:08
15
-3
Вие бъзикате ли се с нас ?
Нима не е имал финансов отдел ,нима не знае какво е данък ? Безобразие и подигравка с народа и читателите тук !
Тази съдийка е за публичен линч .
12
Петров
|
нерегистриран
12 февруари 2020, 12:41
13
-7
Който тук е прочел целите мотиви, пръв да хвърли камък ! Аз се напънах и ги прочетох. При тези факти, всеки ще го оправдае.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно