Създават Граждански съвет към Националния механизъм за мониторинг на съдебната система
Увеличават състава на ГДО с 45 човека, а администрацията на Министерството на правосъдието ще нарасне с шестима души
Създават Граждански съвет към Националния механизъм за мониторинг на съдебната система

Граждански съвет към Националния механизъм за мониторинг на съдебната система ще създаде правителството, реши Министерският съвет.

С Постановление № 240 от 24 септември 2019 г. бе създаден механизъм за осъществяване на мониторинг на национално равнище по показателите върховенство на закона, съдебна реформа, борба с корупцията по високите етажи на властта и с корупцията в по-общ план и борба с организираната престъпност.

Националният механизъм за мониторинг се осъществява чрез Съвета за координация и сътрудничество, в чийто състав се включват представители на изпълнителната и на съдебната власт и на независими държавни органи. В заседанията на Съвета ще могат да участват представители на парламентарните групи и председателят на Комисията по правни въпроси към Народното събрание. Предвиди се и създаването на Гражданския съвет, който ще осъществява гражданско наблюдение за постигнатия напредък и изпълнението на мерки и дейности по посочените показатели. Той ще включва представители на магистратските професионални организации и на други неправителствени организации.

С изменението на постановлението ще може да се конституира Гражданският съвет след провеждане на публична процедура за определяне по един представител на неправителствени организации с опит в областта на превенцията и противодействие на корупцията, на съдебната реформа и на работодателите, признати на национално равнище. Професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите също ще могат да посочат свои представители в Гражданския съвет.

ПМС № 240 ще влезе в сила в съответствие с общото правило, предвидено в Конституцията, а именно три дни след обнародването. Дейността на Съвета по координация и сътрудничество ще започне при влизане в сила на решението на Европейската комисия за отмяна на Механизма за сътрудничество и проверка.

В свое заключение от доклада от 22 октомври 2019 г. ЕК посочи, че извършеният от България напредък по линия на МСП е достатъчен за изпълнение на ангажиментите на страната и за отпадане на самия механизъм. Тези заключения бяха подкрепени в края на 2019 г. от Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи към Европейския парламент (Комисията LIBE).

Междувременно правителството увеличи и броя на служителите на Главна дирекция "Охрана" (ГДО) и в администрацията на Министерството на правосъдието.

Със Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода на Главна дирекция "Охрана" са възложените нови функции по трансфер на осъдено лице между държавите членки на ЕС, поради което персоналът й ще бъде увеличен с 45 души. С цел обезпечаване изпълнението на мерките, заложени в Пътната карта за изпълнението на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България, администрацията на Министерство на правосъдието се увеличава с шест души. За промените бяха предвидени средства в бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", като в едномесечен срок министърът на правосъдието и ръководителят на второстепенния разпоредител по бюджета на Министерството на правосъдието трябва да приведат щата на ГДО в съответствие с постановлението.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно