Правила за коментиране и писане във форума

Молим ви да спазвате следните правила за писане на коментари, анализи, изразяване на вашето мнение и всичко, което искате да споделите чрез сайта на Правен Свят:

При възможност пишете на кирилица

Не нарушавайте авторските права и не публикувайте на нашия сайт препратки с пиратско съдържание

Уважавайте и не нарушавайте правото на всеки на свободно изразяване

Прояви на расова, етническа, и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация и призиви към насилие не се толерират

Не обиждайте и не използвайте вулгарни изрази, нецензурни квалификации..

Всеки коментар, който нарушава някое от тези правила ще бъде изтриван

Ако някой нарушава тези правила, използвайте линка "Обиден или неуместен коментар?", който е поставен под модула за оценки на всеки един от коментарите


Благодарим ви!

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.