01 ДЕКЕМВРИ
Владимир Чавдаров
Владимир Чавдаров

окръжен прокурор - Варна

02 ДЕКЕМВРИ
Боян Тошев

прокурор във ВКП

03 ДЕКЕМВРИ
Василка Шаламанова

съдия във ВАС

04 ДЕКЕМВРИ
Петър Славов
Петър Славов

адвокат

05 ДЕКЕМВРИ
Димитър Димитров

съдия във ВКС

проф. Пламен Киров
проф. Пламен Киров

преподавател, член на Комисията за защита на конкуренцията

08 ДЕКЕМВРИ
Ваня Савова-Цветанова

прокурор във ВКП

09 ДЕКЕМВРИ
проф. Димитър Токушев
проф. Димитър Токушев

преподавател, бивш председател на Конституционния съд

10 ДЕКЕМВРИ
Стойна Колева

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

Николай Соларов
Николай Соларов

прокурор във ВКП

Красимира Христова-Колова

прокурор във ВКП

Владимир Първанов
Владимир Първанов

председател на АдмС Сливен 

12 ДЕКЕМВРИ
Искренна Величкова

прокурор във ВАП

Момчил Лазаров

Съдружник в адвокатско дружество "Павлов и Ко."

14 ДЕКЕМВРИ
Кирил Калфин
Кирил Калфин

депутат от ГЕРБ, член на правната комисия в НС

Гроздан Караджов
Гроздан Караджов

депутат от РБ

15 ДЕКЕМВРИ
Таня Райковска
Таня Райковска

конституционен съдия

Марияна Лилова

прокурор във ВКП

16 ДЕКЕМВРИ
Стефка Кемалова

съдия във ВАС

17 ДЕКЕМВРИ
Елеонора Чаначева

съдия във ВКС

Ирина Петрова

съдия във ВКС

Милена Бранкова

председател на ОС-Монтана

18 ДЕКЕМВРИ
Стефан Кенов
Стефан Кенов

депутат от БДЦ

Светослав Димитров

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Ташева и партньори"

19 ДЕКЕМВРИ
Йордан Чомпалов
Йордан Чомпалов

съдружник в адвокатско дружество "Димитров, Чомпалов и Тодорова"

20 ДЕКЕМВРИ
Мариана Маринова

прокурор във ВКП

21 ДЕКЕМВРИ
Георги Чемширов
Георги Чемширов

председател на АдмС Велико Търново

Кирил Христов

прокурор във ВАП

проф. Анелия Мингова
проф. Анелия Мингова

преподавател

22 ДЕКЕМВРИ
Георги Атанасов
Георги Атанасов

Съдружник в адвокатско дружество "Доковска, Атанасов и съдружници"

Марин Марковски
Марин Марковски

адвокат

23 ДЕКЕМВРИ
Лиляна Кръстанова

прокурор във ВАП

Любка Стамова

прокурор във ВАП

24 ДЕКЕМВРИ
Росица Арнаудова-Токушева

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Токушев и съдружници"

26 ДЕКЕМВРИ
Митхат Метин
Митхат Метин

депутат, член на правната комисия в НС

проф. Веселин Вучков
проф. Веселин Вучков

преподавател

27 ДЕКЕМВРИ
Йонко Грозев
Йонко Грозев

съдия в Европейския съд за правата на човека

Ясен Тодоров
Ясен Тодоров

член на ВСС

Румен Колчев

прокурор във ВКП

Стефан Гугушев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Гугушев и партньори"

Явор Камбуров
Явор Камбуров

управляващ партньор в адвокатско дружество "Камбуров и съдружници"

28 ДЕКЕМВРИ
Камелия Стефанова
Камелия Стефанова

окръжен прокурор - Кюстендил

29 ДЕКЕМВРИ
Пламен Стефанов
Пламен Стефанов

окръжен прокурор - Сливен

30 ДЕКЕМВРИ
Димитър Смиленов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Колчева, Смиленов, Коев и съдружници"

31 ДЕКЕМВРИ
Игнат Колчев
Игнат Колчев

председател на Административен съд-Смолян