01 ЯНУАРИ
Любомир Гайдов

съдия във ВАС

Илияна Дойчева

съдия във ВАС

Траян Марковски
Траян Марковски

адвокат

02 ЯНУАРИ
Кристияна Генковска

съдия във ВКС

Тодор Мерджанов

прокурор във ВАП

03 ЯНУАРИ
Румяна Монова
Румяна Монова

зам.-председател на ВАС 

Албена Бонева

съдия във ВКС

Огнян Басарболиев
Огнян Басарболиев

апелативен прокурор В. Търново 

05 ЯНУАРИ
Хамид Хамид
Хамид Хамид

член на правната комисия в НС 

Дияна Ценева-Каменова

съдия във ВКС

06 ЯНУАРИ
Иван Григоров
Иван Григоров

бивш председател на Върховния касационен съд и бивш конституционен съдия 

07 ЯНУАРИ
Христиан Митев
Христиан Митев

член на правната комисия в НС 

Драгомир Сяров

окръжен прокурор на Търговище

09 ЯНУАРИ
Даниела Стоянова

съдия във ВКС

Любимка Дюлгерова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Дюлгерова и Пенкова"

10 ЯНУАРИ
Галя Георгиева
Галя Георгиева

член на ВСС

11 ЯНУАРИ
Владимир Начев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Арсов, Начев, Ганева"

15 ЯНУАРИ
Юрий Бошнаков

зам.-председател на ВАдвС

16 ЯНУАРИ
Корнелия Нинова
Корнелия Нинова

Председател на БСП

Филип Попов
Филип Попов

член на правната комисия в НС 

Любомир Крумов
Любомир Крумов

Инспектор в ИВСС

Надежда Желева
Надежда Желева

окръжен прокурор на Габрово

17 ЯНУАРИ
Камен Михов
Камен Михов

наш представител в Евроюст

Стефка Въжарова

председател АдвСъвет-Ямбол

18 ЯНУАРИ
Здравка Шуменска-Сардарева

съдия във ВАС

19 ЯНУАРИ
Илона Кръстенякова

прокурор във ВКП

Александър Даскалов

адвокат, член на Висшия контролен съвет

20 ЯНУАРИ
Ваня Анчева

съдия във ВАС

Емилия Кабурова

съдия във ВАС

Йордан Митков

адвокат, член на Висшия дисциплинарен съд

проф. д-р Пламен Панайотов

преподавател по наказателно право в СУ

21 ЯНУАРИ
Камен Иванов
Камен Иванов

член на ВСС

Цветана Чуклева
Цветана Чуклева

Съдружник в адвокатско дружество "Доковска, Атанасов и съдружници". Член на Висшия контролен съвет на ВАдС

23 ЯНУАРИ
Светлана Калинова

съдия във ВКС

24 ЯНУАРИ
Стелиана Кожухарова
Стелиана Кожухарова

прокурор във ВКП

Валентин Кирилов

прокурор във ВКП

25 ЯНУАРИ
Таня Радкова

съдия във ВАС

Габриела Христова

председател на АдмС Ловеч 

Павел Христов

адвокат

Светла Бошнакова

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

26 ЯНУАРИ
проф. Благой Видин

преподавател

27 ЯНУАРИ
Галин Попов

главен управляващ партньор в адвокатско дружество "Попов и партньори"

28 ЯНУАРИ
Джузепе Роджери

съдия във ВАС

Маруся Андонова

съдия във ВАС

Иля Комаревски

старши мениджър в адвокатско дружество "Цветкова, Бебов, Комаревски"

Надя Вълчева

нотариус, член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

Татяна Дончева
Татяна Дончева

адвокат

29 ЯНУАРИ
Надежда Джелепова

съдия във ВАС

30 ЯНУАРИ
Нели Дончева
Нели Дончева

председател на АдмС Видин 

Наталия Николова-Бончева

окръжен прокурор на София

Божидар Божинов
Божидар Божинов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Божинов и Божинов"

Александър Попчев

адвокат, член на Висшия дисциплинарен съд

31 ЯНУАРИ
Нели Виодорова

резервен член на Висшия адвокатски съвет