01 АВГУСТ
Илиана Славовска-Начкова

съдия във ВАС

Георги Милушев

председател на ОС Кърджали

Петър Долапчиев

прокурор във ВКП

02 АВГУСТ
Красимира Иванова
Красимира Иванова

председател на АдмС Добрич

Сийка Милева

член на Съвета на нотариусите

Илиян Василев
Илиян Василев

адвокат

03 АВГУСТ
Ружена Керанова

съдия във ВКС 

04 АВГУСТ
Васил Петров
Васил Петров

член на ВСС

Анна Димитрова

съдия във ВАС

проф. Маргарита Златарева
проф. Маргарита Златарева

бивш конституционен съдия

05 АВГУСТ
Румен Ненков
Румен Ненков

конституционен съдия

Диана Хитова

съдия във ВКС

Николай Дърмонски

съдия във ВКС

06 АВГУСТ
Томислав Дончев
Томислав Дончев

вицепремиер

проф. Екатерина Матеева

преподавател

07 АВГУСТ
Владимир Йорданов
Владимир Йорданов

съдия във ВКС

Румяна Папазова

съдия във ВАС

Красимир Краев

член на ВАдС

08 АВГУСТ
Екатерина Захариева
Екатерина Захариева

вицепремиер, министър на външните работи

Надя Пеловска
Надя Пеловска

председател на ОС Враца

Калоян Неделчев

съдружник в адвокатско дружество "Лекс Локус"

09 АВГУСТ
Йордан Константинов

съдия във ВАС

10 АВГУСТ
Проф. д-р Даниел Вълчев
Проф. д-р Даниел Вълчев

Преподавател в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски", бивш вицепремиер и министър на образованието

Емануил Йорданов
Емануил Йорданов

адвокат, бивш министър на вътрешните работи

11 АВГУСТ
Иван Апостолов

резервен  член на ВАдвС 

12 АВГУСТ
Димитър Узунов
Димитър Узунов

член на ВСС

Даниела Попова
Даниела Попова

ръководител на Апелативната специализирана прокуратура

Емил Велинов
Емил Велинов

адвокат

13 АВГУСТ
Иван Иванов
Иван Иванов

депутат от БСП

Фани Найденова

съдия във ВАС

Ваня Ралева

прокурор във ВКП

Петя Маринова

прокурор във ВКП

14 АВГУСТ
Мина Топузова

съдия във ВКС

Ана Караиванова
Ана Караиванова

бивш главен съдебен инспектор

Петър Божков

резервен член на ВАдвС

15 АВГУСТ
Димитър Главчев
Димитър Главчев

председател на НС

Камелия Иванова

съдия във ВКС

Веселин Хаджиев
Веселин Хаджиев

председател на ОС Пловдив

Марин Маринов

председател на ОС Варна

Красимир Анадолиев

зам.-председател на Нотариалната камара

16 АВГУСТ
Борислав Сарафов
Борислав Сарафов

заместник-главен прокурор 

18 АВГУСТ
Красимир Харалампиев

съдия във ВКС

19 АВГУСТ
Галя Костова

съдия във ВАС

Георги Чолаков

съдия във ВАС

Милена Караманолова

председател на АдвС-Кърджали 

20 АВГУСТ
Росен Василев

съдия във ВАС

21 АВГУСТ
проф. Евгени Танчев
проф. Евгени Танчев

генерален адвокат в Съда на ЕС

Димо Стоянов

резервен член на ВАдвС 

Маргарита Рангелова
Маргарита Рангелова

член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата

22 АВГУСТ
Евгени Цветанов

прокурор във ВКП 

Милена Табакова

Управляващ партньор в адвокатско дружество "Табаков, Табакова и съдружници"

23 АВГУСТ
Милен Ралчев

член на ВАдвС

24 АВГУСТ
Дарин Трифонов

член на Съвета на нотариусите

Ваня Траянова
Ваня Траянова

адвокат

25 АВГУСТ
Боян Балевски

съдия във ВКС

Олга Керелска

съдия във ВКС

Бойка Табакова
Бойка Табакова

председател на АдмС Стара Загора

26 АВГУСТ
проф. Маргарита Чинова

преподавател

27 АВГУСТ
Тотка Димитрова

съдия във ВКС

28 АВГУСТ
Теодора Стамболова
Теодора Стамболова

 съдия във ВКС

Атанас Гебрев
Атанас Гебрев

прокурор във ВКП

Марияна Станкова

прокурор във ВКП

29 АВГУСТ
Ваня Несторова
Ваня Несторова

прокурор във ВКП

30 АВГУСТ
Бисер Троянов
Бисер Троянов

съдия във ВКС

31 АВГУСТ
Нина Седефова

член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата

Валя Иванова

резервен член на Висшия адвокатски съвет

Лозан Лозанов

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

проф. Димитър Костов

преподавател