01 АВГУСТ
Илиана Славовска-Начкова

съдия във ВАС

Георги Милушев

председател на ОС Кърджали

Петър Долапчиев

прокурор във ВКП

02 АВГУСТ
Красимира Иванова
Красимира Иванова

председател на АдмС Добрич

Сийка Милева

член на Съвета на нотариусите

Илиян Василев
Илиян Василев

адвокат

03 АВГУСТ
Ружена Керанова

съдия във ВКС 

04 АВГУСТ
Васил Петров
Васил Петров

адвокат, бивш член на ВСС

Анна Димитрова

съдия във ВАС

проф. Маргарита Златарева
проф. Маргарита Златарева

бивш конституционен съдия

05 АВГУСТ
Румен Ненков
Румен Ненков

бивш конституционен съдия, бивш зам.-председател на ВКС

Николай Дърмонски

съдия във ВКС

06 АВГУСТ
проф. Екатерина Матеева

преподавател

07 АВГУСТ
Владимир Йорданов
Владимир Йорданов

съдия във ВКС

Румяна Папазова

съдия във ВАС

Красимир Краев

член на ВАдС

08 АВГУСТ
Боряна Димитрова
Боряна Димитрова

член на ВСС

Екатерина Захариева
Екатерина Захариева

вицепремиер, министър на външните работи

09 АВГУСТ
Йордан Константинов

съдия във ВАС

10 АВГУСТ
Проф. д-р Даниел Вълчев
Проф. д-р Даниел Вълчев

Декан на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Емануил Йорданов
Емануил Йорданов

адвокат, бивш министър на вътрешните работи

12 АВГУСТ
Димитър Узунов
Димитър Узунов

съдия, бивш представляващ ВСС

Емил Велинов
Емил Велинов

адвокат

13 АВГУСТ
Иван Иванов
Иван Иванов

депутат от БСП

Фани Найденова

съдия във ВАС

Петя Маринова

прокурор във ВКП

14 АВГУСТ
Мина Топузова

съдия във ВКС

Ана Караиванова
Ана Караиванова

бивш главен съдебен инспектор

15 АВГУСТ
Димитър Главчев
Димитър Главчев

депутат от ГЕРБ, бивш председател на НС

Камелия Иванова

съдия във ВКС

Марин Маринов

председател на ОС Варна

Красимир Анадолиев
Красимир Анадолиев

председател на Нотариалната камара

16 АВГУСТ
Борислав Сарафов
Борислав Сарафов

заместник-главен прокурор, директор на НСлС

18 АВГУСТ
Красимир Харалампиев

съдия във ВКС

19 АВГУСТ
Галя Костова

съдия във ВАС

Георги Чолаков
Георги Чолаков

председател на ВАС

Милена Караманолова

председател на АдвС-Кърджали 

20 АВГУСТ
Росен Василев

съдия във ВАС

21 АВГУСТ
проф. Евгени Танчев
проф. Евгени Танчев

генерален адвокат в Съда на ЕС

Маргарита Рангелова
Маргарита Рангелова

член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата

22 АВГУСТ
Милена Табакова

Управляващ партньор в адвокатско дружество "Табаков, Табакова и съдружници"

23 АВГУСТ
Милен Ралчев

член на ВАдвС

24 АВГУСТ
Ваня Траянова
Ваня Траянова

адвокат

25 АВГУСТ
Андрей Янкулов
Андрей Янкулов

прокурор

Боян Балевски

съдия във ВКС

Олга Керелска

член на ВСС

Бойка Табакова
Бойка Табакова

председател на АдмС Стара Загора

26 АВГУСТ
проф. Маргарита Чинова

преподавател

27 АВГУСТ
Тотка Димитрова

съдия във ВКС

28 АВГУСТ
Теодора Стамболова
Теодора Стамболова

 съдия във ВКС

Атанас Гебрев
Атанас Гебрев

прокурор във ВКП

Марияна Станкова

прокурор във ВКП

29 АВГУСТ
Ваня Несторова
Ваня Несторова

прокурор във ВКП

30 АВГУСТ
Бисер Троянов
Бисер Троянов

съдия във ВКС

31 АВГУСТ
Нина Седефова

член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата

Валя Иванова

резервен член на Висшия адвокатски съвет

проф. Димитър Костов

преподавател