01 ДЕКЕМВРИ
Владимир Чавдаров
Владимир Чавдаров

апелативен прокурор - Варна

02 ДЕКЕМВРИ
Боян Тошев

прокурор във ВКП

03 ДЕКЕМВРИ
Василка Шаламанова

съдия във ВАС

05 ДЕКЕМВРИ
Димитър Димитров

съдия във ВКС

Драгомир Кояджиков
Драгомир Кояджиков

член на ВСС

проф. Пламен Киров
проф. Пламен Киров

преподавател, член на Комисията за защита на конкуренцията

08 ДЕКЕМВРИ
Ваня Савова-Цветанова

окръжен прокурор на Плевен

09 ДЕКЕМВРИ
проф. Димитър Токушев
проф. Димитър Токушев

преподавател, бивш председател на Конституционния съд

10 ДЕКЕМВРИ
Николай Соларов
Николай Соларов

прокурор във ВКП

Красимира Христова-Колова

прокурор във ВКП

12 ДЕКЕМВРИ
Момчил Лазаров

Съдружник в адвокатско дружество "Павлов и Ко."

15 ДЕКЕМВРИ
Таня Райковска
Таня Райковска

конституционен съдия

Марияна Лилова

прокурор във ВКП

16 ДЕКЕМВРИ
Стефка Кемалова

съдия във ВАС

17 ДЕКЕМВРИ
Елеонора Чаначева

съдия във ВКС

Ирина Петрова

съдия във ВКС

Милена Бранкова

председател на ОС-Монтана

18 ДЕКЕМВРИ
Светослав Димитров

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Ташева и партньори"

19 ДЕКЕМВРИ
Иван Гешев
Иван Гешев

главен прокурор

20 ДЕКЕМВРИ
Мариана Маринова

прокурор във ВКП

21 ДЕКЕМВРИ
Георги Чемширов
Георги Чемширов

председател на АдмС Велико Търново

Кирил Христов

прокурор във ВАП

проф. Анелия Мингова
проф. Анелия Мингова

преподавател

22 ДЕКЕМВРИ
Марин Марковски
Марин Марковски

адвокат

23 ДЕКЕМВРИ
Любка Стамова

прокурор във ВАП

24 ДЕКЕМВРИ
Росица Арнаудова-Токушева

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Токушев и съдружници"

26 ДЕКЕМВРИ
проф. Веселин Вучков
проф. Веселин Вучков

преподавател

27 ДЕКЕМВРИ
Йонко Грозев
Йонко Грозев

съдия в Европейския съд за правата на човека

Ясен Тодоров
Ясен Тодоров

следовател, бивш член на ВСС

Стефан Гугушев
Стефан Гугушев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Гугушев и партньори"

Явор Камбуров
Явор Камбуров

управляващ партньор в адвокатско дружество "Камбуров и съдружници"

28 ДЕКЕМВРИ
Камелия Стефанова
Камелия Стефанова

окръжен прокурор - Кюстендил

Мария Павлова
Мария Павлова

следовател, служебен министър на правосъдието в правителството на Огнян Герджиков

29 ДЕКЕМВРИ
Пламен Стефанов
Пламен Стефанов

окръжен прокурор - Сливен

30 ДЕКЕМВРИ
Димитър Смиленов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Колчева, Смиленов, Коев и съдружници"

31 ДЕКЕМВРИ
Игнат Колчев
Игнат Колчев

председател на Административен съд-Смолян