01 ФЕВРУАРИ
Галина Тонева
Галина Тонева

съдия във ВКС

02 ФЕВРУАРИ
Марина Дойчинова

съдия във ВАС 

03 ФЕВРУАРИ
Емануела Балевска

съдия във ВКС 

Николай Гунчев
Николай Гунчев

съдия във ВАС 

04 ФЕВРУАРИ
Христина Михова

съдия във ВКС

Вергиния Мичева-Русева
Вергиния Мичева-Русева

съдия

Сава Петров

прокурор във ВКП 

Лъчезар Таков
Лъчезар Таков

адвокат

05 ФЕВРУАРИ
Севдалин Мавров
Севдалин Мавров

член на ВСС 

06 ФЕВРУАРИ
Македонка Поповска

прокурор във ВАП 

Мариана Шотева

председател на АдмС Пазарджик 

Маруся Николова

прокурор

07 ФЕВРУАРИ
Никола Невенчин

прокурор във ВАП 

08 ФЕВРУАРИ
Божидар Качуров

прокурор във ВКП

09 ФЕВРУАРИ
Любка Андонова

съдия във ВКС

Евелина Стоянова

съдия във ВКС 

Деница Вълкова
Деница Вълкова

Председател на Апелативен съд-Бургас

Генади Георгиев
Генади Георгиев

Инспектор в ИВСС

10 ФЕВРУАРИ
Николай Беров
Николай Беров

адвокат

12 ФЕВРУАРИ
Павлина Панова
Павлина Панова

конституционен съдия

Марио Василев

прокурор във ВКП

Румен Люцканов

съдружник в адвокатско дружество "Добрев и Люцканов"

Ивайло Иванов

член на Съвета на нотариусите

13 ФЕВРУАРИ
Калина Чапкънова
Калина Чапкънова

член на ВСС

14 ФЕВРУАРИ
Стефка Стоева
Стефка Стоева

бивш конституционен съдия 

Мариника Чернева

зам.-председател на ВАС 

Мария Нейкова
Мария Нейкова

Инспектор в ИВСС

15 ФЕВРУАРИ
Пламен Стоев

съдия във ВКС 

Виктория Пенкова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Дюлгерова и Пенкова"

17 ФЕВРУАРИ
Антон Станков
Антон Станков

адвокат, бивш министър на правосъдието

Пламен Георгиев
Пламен Георгиев

Бивш председател на КПКОНПИ

Искра Чобанова-Димова

прокурор във ВКП 

Милен Бъзински

Частен съдебен изпълнител

18 ФЕВРУАРИ
Георги Ангелов
Георги Ангелов

конституционен съдия 

Светлозар Йорданов

председател на Контролния съвет на Нотариалната камара

19 ФЕВРУАРИ
Маргарита Георгиева

съдия във ВКС 

Добринка Гърневска

адвокат

Драгомир Димов

адвокат

20 ФЕВРУАРИ
Емил Димитров-Ревизоро
Емил Димитров-Ревизоро

депутат

Галина Карагьозова
Галина Карагьозова

съдия във ВАС, бивш член на ВСС

Светлана Борисова

съдия във ВАС 

Александра Дойчинова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Шонхер"

Лидия Атанасова

адвокат, резервен член на ВАдвС

21 ФЕВРУАРИ
Димитър Фикиин
Димитър Фикиин

Председател на Военно-апелативния съд

проф. Емилия Друмева
проф. Емилия Друмева

секретар по правни въпроси на президента Румен Радев, бивш конституционен съдия

Мариана Борисова-Тодорова

прокурор във ВКП 

Веселин Стоев
Веселин Стоев

Ръководител на Военно-апелативна прокуратура

Владимира Янева

бивш председател на СГС 

Людмил Рангелов
Людмил Рангелов

адвокат, зам.-председател на ВАдвС

Димитър Танев
Димитър Танев

Председател на Съвета на нотариусите

22 ФЕВРУАРИ
Георги Спасов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Спасов и Братанов"

Георги Събев
Георги Събев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Събев и партньори"

23 ФЕВРУАРИ
Емил Делчев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Делчев и партньори"

24 ФЕВРУАРИ
Галатея Ханджиева

председател на ОС-Добрич 

25 ФЕВРУАРИ
Петър Китанов
Петър Китанов

адвокат

26 ФЕВРУАРИ
Мария Шишкова
Мария Шишкова

заместник-главен прокурор 

Ваня Пунева

съдия във ВАС 

Гроздан Добрев

съдружник в адвокатско дружество "Добрев и Люцканов"

28 ФЕВРУАРИ
Владимир Ковачев
Владимир Ковачев

Съдия в ОС-Благоевград

Стоил Сотиров
Стоил Сотиров

съдия във ВКС