01 ЮНИ
Геника Михайлова

съдия във ВКС 

Мирослав Начев
Мирослав Начев

председател на ОС Кюстендил

Оля Туечка-Станева

прокурор във ВКП 

02 ЮНИ
Стефан Ботев

член на Висшия адвокатски съвет

Любомир Цеков

адвокат

03 ЮНИ
Цветинка Пашкунова
Цветинка Пашкунова

член на ВСС

Гергана Мутафова
Гергана Мутафова

член на ВСС

04 ЮНИ
Спаска Кинчева

прокурор във ВКП

Олга Сиракова
Олга Сиракова

адвокат в адвокатско сдружение "Интериюс" ООД

05 ЮНИ
Светла Чорбаджиева

съдия във ВКС

Милена Вълчева

председател на ОС Ловеч 

Маргарита Славова

председател на АдмС Силистра 

Явор Варадинов
Явор Варадинов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Варадинов и партньори"

07 ЮНИ
Луиза Стоева

заместник-председател на Съвета на нотариусите

08 ЮНИ
Проф. Дончо Хрусанов
Проф. Дончо Хрусанов

преподавател

проф. Александър Стойнов
проф. Александър Стойнов

преподавател

Свилен Митков

управляващ съдружник в адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници"

09 ЮНИ
Блага Иванова

съдия във ВКС 

Таня Точева
Таня Точева

съдружник в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"

11 ЮНИ
Светла Бояджиева

съдия във ВКС 

Антоанета Димоларова

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и Съдружници"

12 ЮНИ
Никола Рангелов

член на Висшия адвокатски съвет

Димитър Карастоянов

управляващ съдружник в адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници"

13 ЮНИ
Бойко Борисов
Бойко Борисов

министър-председател на България 

14 ЮНИ
Атанас Стоянов

зам.-председател на Висшия адвокатски съвет

15 ЮНИ
Ангелина Митова-Мончовска

прокурор във ВКП 

Иво Стефанов

адвокат, член на Висшия дисциплинарен съд 

16 ЮНИ
Тодор Петков

съдия във ВАС 

17 ЮНИ
Емилена Попова

прокурор във ВКП 

Пламен Пачев

прокурор във ВКП 

18 ЮНИ
Румен Радев
Румен Радев

президент на България

Галина Солакова
Галина Солакова

съдия във ВАС 

Христо Ангелов
Христо Ангелов

прокурор във ВАП 

19 ЮНИ
Мария Иванова

съдия във ВКС 

Еманоил Митев

съдия във ВАС 

Елена Чернева-Маркова
Елена Чернева-Маркова

председател на Националното бюро за правна помощ

20 ЮНИ
проф. Екатерина Трендафилова
проф. Екатерина Трендафилова

преподавател

22 ЮНИ
Милка Панчева

съдия във ВАС 

23 ЮНИ
Гълъбина Петрова

съдия във ВКС 

Благовест Пунев
Благовест Пунев

бивш конституционен съдия 

24 ЮНИ
Весела Андонова

съдия във ВАС

Снежанка Николова

съдия във ВКС 

проф. Васил Мръчков
проф. Васил Мръчков

преподавател

25 ЮНИ
Данаил Кирилов
Данаил Кирилов

министър на правосъдието

Евгени Трифонов

прокурор във ВКП 

Ели Христова
Ели Христова

член на УС на Центъра за обучение на адвокати

26 ЮНИ
Даниела Дончева
Даниела Дончева

Председател на САС

Румен Петров

съдия във ВКС 

Божидар Джамбазов

прокурор във ВКП

27 ЮНИ
Бонка Йонкова

съдия във ВКС 

Ася Петрова
Ася Петрова

заместник-главен прокурор 

Александър Мумджиев
Александър Мумджиев

Инспектор в ИВСС

28 ЮНИ
Калина Арнаудова

съдия във ВАС

29 ЮНИ
Къню Жеков

председател на ОС Сливен 

Милен Русев
Милен Русев

партньор в адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"