01 МАЙ
Майя Русева

съдия във ВКС

Мая Цонева

съдия във ВКС

Стефан Грозев
Стефан Грозев

член на ВСС

Васил Миков
Васил Миков

прокурор във ВКП

02 МАЙ
Иван Даскалов
Иван Даскалов

апелативен прокурор Пловдив

Радка Богданова

член на Съвета на нотариусите

03 МАЙ
Георги Георгиев

съдия във ВАС

Людмил Хърватев

председател на Окръжен съд-Силистра

04 МАЙ
Галина Захарова
Галина Захарова

зам.-председател на ВКС

Теодорина Михайлова Димитрова-Николова

Председател на Окръжен съд-Велико Търново

Мая Манолова
Мая Манолова

национален омбудсман

06 МАЙ
Лазар Томов

съдружник в адвокатско дружество "Томов и Томов"

07 МАЙ
Цветко Главеев

прокурор във ВАП

08 МАЙ
Лада Паунова
Лада Паунова

съдия във ВКС

Симеон Чаначев
Симеон Чаначев

съдия във ВКС

Магдален Маринов
Магдален Маринов

зам.-директор на НСлС

Тодор Деянов

окръжен прокурор - Смолян

Албена Пискова

член на Висшия адвокатски съвет

10 МАЙ
Йордан Стоев

член на ВСС

12 МАЙ
Марио Първанов

съдия във ВКС

Володя Коматичев

прокурор във ВКП

13 МАЙ
Красимир Шекерджиев
Красимир Шекерджиев

член на ВСС

Даниела Машева
Даниела Машева

член на ВСС

Ангел Илиев

прокурор във ВАП

14 МАЙ
Здравка Първанова

съдия във ВКС

15 МАЙ
Пламена Апостолова
Пламена Апостолова

член на ВСС

Маргарита Попова
Маргарита Попова

бивш вицепрезидент на Р България, зам.-председател на БСК

Веселин Найденов
Веселин Найденов

прокурор във ВАП

16 МАЙ
Борислав Белазелков
Борислав Белазелков

 съдия във ВКС

17 МАЙ
Силвия Стеева

адвокат в адвокатско дружество "Томов и Томов"

18 МАЙ
Васил Петков
Васил Петков

председател на Окръжен съд-Ямбол

Адела Кац

зам.-председател на Нотариалната камара

20 МАЙ
Светослав Славов

съдия във ВАС

Станислава Каракушева

адвокат в адвокатско дружество "Менко Менков и съдружници"

21 МАЙ
Иванка Которова
Иванка Которова

национален представител в Eurojust

Кина Чутуркова
Кина Чутуркова

партньор в адвокатско дружество "Боянов и Ко."

22 МАЙ
Светла Робева

председател на АдмС - Разград

Вельо Велев
Вельо Велев

прокурор във ВКП 

23 МАЙ
Антоанета Данова

съдия във ВКС

Мирослава Георгиева

съдия във ВАС

24 МАЙ
Цецка Цачева
Цецка Цачева

бивш министър на правосъдието и бивш председател на Народното събрание

Миглена Тачева
Миглена Тачева

Директор на Националния институт на правосъдието

25 МАЙ
Михаил Кожарев
Михаил Кожарев

прокурор във ВАП, бивш член на ВСС

26 МАЙ
Мария Бегъмова-Трионджиева

прокурор във ВАП

28 МАЙ
Анелия Ананиева

съдия във ВАС

Нели Дечева

прокурор във ВКП

Теодор Желев

окръжен прокурор - Силистра

Владимир Рангелов
Владимир Рангелов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Камбуров и съдружници"

29 МАЙ
Даниела Атанасова
Даниела Атанасова

съдия във ВКС

Иван Стоянов
Иван Стоянов

окръжен прокурор - Хасково

30 МАЙ
Севдалина Червенкова-Минкова

съдия във ВАС

Стефка Мулячка
Стефка Мулячка

Инспектор в ИВСС

31 МАЙ
Камелия Маринова

съдия във ВКС