01 ОКТОМВРИ
Камелия Николова

прокурор във ВАП

Мариета Милева

съдия във ВАС

02 ОКТОМВРИ
Миглена Тянкова
Миглена Тянкова

председател на ОС Хасково

03 ОКТОМВРИ
Петя Хорозова

съдия във ВКС

Теодора Гроздева-Драгнева

съдия във ВКС

Мария Тодорова
Мария Тодорова

председател на АдмС Благоевград

04 ОКТОМВРИ
проф. Георги Близнашки
проф. Георги Близнашки

преподавател, служебен премиер 2014 г. 

05 ОКТОМВРИ
Виржиния Димитрова

прокурор във ВАП

06 ОКТОМВРИ
Любка Кабзималска
Любка Кабзималска

Инспектор в ИВСС

07 ОКТОМВРИ
Милена Златкова

съдия във ВАС

Георги Ушев
Георги Ушев

председател на АСНС

Борислав Боянов
Борислав Боянов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Боянов и Ко."

08 ОКТОМВРИ
Десислава Атанасова
Десислава Атанасова

зам.-председател на правната комисия в НС

Наталия Марчева

съдия във ВАС

Людмил Георгиев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев"

09 ОКТОМВРИ
Румяна Лилова-Икономова

съдия във ВАС

Полина Богданова
Полина Богданова

председател на АдмС Плевен

10 ОКТОМВРИ
Анастас Анастасов
Анастас Анастасов

конституционен съдия

11 ОКТОМВРИ
Виолета Главинова

съдия във ВАС

Антоанета Генчева

прокурор във ВАП

12 ОКТОМВРИ
Теодора Пешева-Николова

съдия във ВАС

Емил Иванов

прокурор във ВКП

13 ОКТОМВРИ
Бойко Братанов

съдружник в адвокатско дружество "Спасов и Братанов"

14 ОКТОМВРИ
Вероника Николова

съдия във ВКС

Веска Райчева

съдия във ВКС

Таня Куцарова

съдия във ВАС

15 ОКТОМВРИ
Илияна Папазова

съдия във ВКС

Менко Менков
Менко Менков

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Менко Менков и съдружници"

16 ОКТОМВРИ
Велислав Павков

съдия във ВКС

Николай Марков

съдия във ВКС

Юрий Кръстев
Юрий Кръстев

Инспектор в ИВСС

17 ОКТОМВРИ
Проф. Красимира Средкова

преподавател

Радосвета Раева

прокурор във ВКП

Розалина Градинарова

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и Съдружници"

18 ОКТОМВРИ
Драгомир Драгнев

съдия във ВКС

Светлозара Анчева

съдия във ВАС

Тодор Табаков
Тодор Табаков

Партньор в адвокатско дружество "Табаков, Табакова и съдружници"

19 ОКТОМВРИ
Светла Цачева

съдия във ВКС

Тодор Ненков

адвокат

20 ОКТОМВРИ
Христо Христов

член на Висшия адвокатски съвет

Сергей Пенев
Сергей Пенев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Пенев"

Николай Бебов
Николай Бебов

адвокат в адвокатско дружество "Цветкова, Бебов, Комаревски"

21 ОКТОМВРИ
Димитър Лазаров
Димитър Лазаров

член на правната комисия в НС

Татяна Кънчева

съдия във ВКС

22 ОКТОМВРИ
Галина Савова

съдия във ВАС

Сабрие Сапунджиева
Сабрие Сапунджиева

юрист, член на Комисията за защита от дискриминация, бивш зам.-министър на правосъдието

Станислав Тонов

член на Висшия адвокатски съвет

23 ОКТОМВРИ
Георги Колев
Георги Колев

съдия във ВАС

Катя Антонова

прокурор във ВКП

Виктор Малинов

прокурор във ВАП

26 ОКТОМВРИ
Вичо Станев

прокурор във ВАП

Пламен Найденов
Пламен Найденов

член на ВСС

27 ОКТОМВРИ
Даниел Маринов

член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата

Тодор Тодоров

съдия във ВАС

28 ОКТОМВРИ
Емил Томов

съдия във ВКС

29 ОКТОМВРИ
Васил Василев
Васил Василев

председател на ОС Видин

31 ОКТОМВРИ
Ненка Иванова
Ненка Иванова

съдружник в адвокатска кантора "Попов и съдружници"