17 НОЕМВРИ
Милена Беремска

прокурор във ВАП

Магдалина Иванова
Магдалина Иванова

председател на АС-Пловдив