21 ЯНУАРИ
Камен Иванов
Камен Иванов

член на ВСС

Цветана Чуклева
Цветана Чуклева

Съдружник в адвокатско дружество "Доковска, Атанасов и съдружници". Член на Висшия контролен съвет на ВАдС