16 СЕПТЕМВРИ
Панайот Генков
Панайот Генков

съдия във ВАС

Огнян Дамянов
Огнян Дамянов

член на ВСС

проф. Тенчо Колев
проф. Тенчо Колев

преподавател