20 ФЕВРУАРИ
Галина Карагьозова
Галина Карагьозова

член на ВСС

Светлана Борисова

съдия във ВАС 

Александра Дойчинова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Шонхер"

Лидия Атанасова

адвокат, член на Висшия дисциплинарен съд