23 МАРТ
Красимира Цветкова

съдия в АдмС Търговище 

Румен Попов
Румен Попов

окръжен прокурор ОП - Пловдив

проф. Атанас Семов
проф. Атанас Семов

доктор на науките