23 МАЙ
Антоанета Данова

съдия във ВКС

Мирослава Георгиева

съдия във ВАС

Ива Ковалакова-Стоева
Ива Ковалакова-Стоева

председател на АдмС Разград