18 ЮНИ
Румен Радев
Румен Радев

президент на България

Галина Солакова
Галина Солакова

съдия във ВАС 

Христо Ангелов
Христо Ангелов

прокурор във ВАП