17 ОКТОМВРИ
Радосвета Раева

прокурор във ВКП

Розалина Градинарова

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и Съдружници"

проф. Красимира Иванова

преподавател