Синдикатите на ГДИН и ГДО продължават за среща с премиера
17 март
45
1Подписка на служители с искане държавните институции да не остават безучастни свидетели на социалното напрежение в затворите и за предприемане на незабавни действия, с които да се гарантира възстановяването на социалната справедливост в...

Проф. Пламен Панайотов:
Абсурдно да се уеднакви режимът за наказване на корупцията в частния сектор с този в публичния сектор, смята преподавателят от СУ "Св. Кл. Охридски"
17 март
135
2Промените в Наказателния кодекс, с които въвежда преследване на корупция и в частния сектор, предизвикаха остри негативни реакции на адвокатите, бизнеса, преподавателите по право и политически формации. Може да бъде упражняван...