Най-важната роля на мониторинговия механизъм е, че благодарение на него потенциалът за произвол на властимащите в България е съществено ограничен
17 ноември
2Още в началото изяснявам, че в текста, който следва, няма да видите цитати от Доклада за напредъка, ноември 2017 г. Читателите на тази специализирана медия, вярвам, са запознати от първо лице не само с подробния текст на този, но и на...

Академичната общност:
Нашият законодател не се вслушва в препоръките на науката и практиката и не се съобразява с очевидни неща в решенията на Съда на ЕС и ЕСПЧ, смятат преподаватели по наказателно право и процес от СУ "Св. Климент Охридски"
16 ноември
14Преди десет дни в Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе конференция на тема "Наказателното правораздаване – традиции и перспективи", посветена на 120-годишнина от приемането на Закона за углавното съдопроизводство от...

Поредният брюкселски документ е преди всичко безполезен
Крайно време е МСП да бъде отменен
16 ноември
216
5Обявиха доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка. Поредният. Реакциите у нас са познати и очаквани. За управляващите докладът е "изцяло положителен". За опозицията, партийна и корпоративна, той...

Европейската комисия има проблем и страда как да се отърве от Механизма за сътрудничество и проверка
Липсват каквито и да е факти за успехи в борбата с корупцията на високо равнище, но ЕК сипе похвали за същото високо равнище
15 ноември
269
4Всъщност Европейската комисия има проблем и страда как да се отърве от Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), създаден преди 10 години за вразумяване на България и Румъния. Докладите за двете държави вече се пишат с ясното...

Болшевизъм
Лобита преследват свои интереси в съдебната система, отстрелвайки един по един неудобните им магистрати
13 ноември
27Две събития белязаха отчетливо изминалата седмица от гледна точка на случващото се в съдебната система. Това са отводът на съдия Даниела Дончева от прословутото "дело за 102 милиона" и отказът на съдиите от Софийския градски...

Обществено обсъждане на проект за Наредба за поставяне на нови идентификационни номера на отнето в полза на държавата МПС
Из лабиринта на регистрацията на автомобили "втора ръка" с (частично) заличени идентификационни номера
09 ноември
204
1Идентификационен номер на превозното средство (Vehicle identification number - VIN) е уникален код на всяко моторно превозно средство, който се състои от 17 символа. В кода е представена информация за производителя, годината на...

Доклад
Няма разлика между общите съдилища и Специализирания наказателен съд относно правата на участниците в процеса
08 ноември
21Неизменен белег на съвременната държава е, че правораздаването е концентрирано у съдилищата, съставени от професионални и независими съдии. Това е водещ принцип и в действащата ни конституционна уредба (чл. 119, ал. 1), която изброява...

Ако двама роднини работят в едно ведомство това, само по себе си, не е конфликт на интереси, а несъвместимост и то ако единият е пряко подчинен на другия
07 ноември
5Конфликтът на интереси е материя, която е законово регламентирана в България с влизане в сила на 1.01.2009 г. на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/. За тези девет години се натрупа огромна...

Дигитално право
За да се увеличи доверието на потребителите и да се насърчи по-пълното използване на възможностите, които дава електронната търговия, са създадени редица гаранции както на ниво ЕС, така и във вътрешноправните актове, които ги транспонират.
07 ноември
247С развитието на информационните технологии нараства броят на сключваните потребителски договори от разстояние, включително и с електронни средства, като много от тях преминават националните граници. За да се увеличи доверието на...

До доказване на противното
Как две решения на СГС показаха, че е дошло време разумът да се върне сред магистратите и в институциите на третата власт
06 ноември
24Миналата седмица станахме свидетели на два казуса, потвърдили част от вече изложените тук аргументи в големия дебат за съдебната система и нейното реформиране. И заедно с това зададоха нови въпроси, предизвикаха алтернативни гледни...