02 май 2016
709
1В статията на Атанас Хитов "Нещо по деятелността на Софийския окръжен съд", публикувана в сайта "Съдебно право", е представен начин за отчитане и анализиране на натовареността на съдиите от Софийски окръжен съд за периода 1910 г. – 1916...

28 април 2016
710
6След като Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) за пети път осъди България за полицейските безобразия от времето на "ранния" ГЕРБ, а Цветан Цветанов за пети път беше оправдан от нашия съд и се върна на бял кон в Народното...

22 април 2016
522
11Кои са негласуващите в България? Това са млади хора, заети хора, които работят сериозно, а също и майки с малки деца. На пръв поглед формулировката в закона звучи добре – "граждански дълг". В извънправен смисъл е точно така. Но да видим...

19 април 2016
327
7Всяко преминаване на българската граница без разрешение от компетентните власти или с разрешение, но не през определените места е престъпление по чл. 279 от Наказателния кодекс (НК), за което е предвидено до 5 години лишаване от...

Въведената от 1 април система за оценка на натовареността на съдиите позволява в края на всяка година да се изчислява и представя в справочен вид каква е била натовареността на съдията, като се отчита сложността на разгледаните и приключени от него дела и извършената допълнителна дейност
13 април 2016
21През месец март 2013 г. публикувах текст за първоначалните методологически въпроси, на които трябваше да дадем отговор при стартирането на изследването за натовареността на съдиите. В началото на месец април 2016 г. влязоха в сила...

Стига с наглите ескорти, специални болници за привилегировани, дипломатически паспорти и какво ли още не
04 април 2016
11Щели да се вземат някакви символични привилегии на почетните консули. Чудесно. Нека сега властимащите да си вземат и своите привилегии, които, за разлика от тези т.нар. привилегии на почетните консули, са съвсем реални. Като са...

17 март 2016
455
6П. е на 15 години когато e задържан в Дом за временно настаняване на непълнолетни и малолетни (ДВНМН, Дома). Това, което получава е бледо и нечетливо копие на заповед за 24-часово задържане без разяснения колко време ще прекара там,...

15 март 2016
241. Правото на лична свобода и неприкосновеност е обект на защита от ЕКЗПЧ и Конституцията на РБългария. При определени хипотези то може  да бъде ограничавано. Пример в това отношение е специфичната процесуална принуда по чл.64 ал.2...

15 март 2016
15Пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург в момента има общо четири висящи жалби срещу България по повод отстраняване от длъжност – една за отстраняване по реда на Закона за държавния служител (ЗДСл) и три за...

В отговор на проф. Калайджиев
14 март 2016
7Решението на Административен съд София-град от 18 януари 2016 г., с което приема, че БНБ дължи обезщетение на вложители с гарантирани депозити в КТБ по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), предизвика...