15 март 2016
241. Правото на лична свобода и неприкосновеност е обект на защита от ЕКЗПЧ и Конституцията на РБългария. При определени хипотези то може  да бъде ограничавано. Пример в това отношение е специфичната процесуална принуда по чл.64 ал.2...

15 март 2016
15Пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург в момента има общо четири висящи жалби срещу България по повод отстраняване от длъжност – една за отстраняване по реда на Закона за държавния служител (ЗДСл) и три за...

В отговор на проф. Калайджиев
14 март 2016
7Решението на Административен съд София-град от 18 януари 2016 г., с което приема, че БНБ дължи обезщетение на вложители с гарантирани депозити в КТБ по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), предизвика...

14 март 2016
14Напоследък все повече бие на очи увеличаващият се брой на законопроекти, които не се разглеждат от правната комисия, като някои престояват вече и над година. Човек остава с впечатлението, че ако някой висшестоящ не каже на шефа на...

Как България и българските превозвачи могат да съдят Гърция за блокадата на границата
15 февруари 2016
620
7Съгласно Член 2, параграф 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), Съюзът установява вътрешен пазар като работи за устойчивото развитие на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж, ценова стабилност и...

В практиката на ЕСПЧ
04 февруари 2016
463
5Представяме в резюме решения на ЕСПЧ по чл. 6, § 1 от  ЕКПЧ, които обсъждат изискването за независим и безпристрастен съд, назначен в съответствие с изискванията на закона, през призмата на гаранциите за вътрешноинституционалната...

"Правото" на уличния натиск не е по-добро от "правото" на парите по простата причина, че пак може да изкриви истината
25 януари 2016
478
3Няма нужда да чакаме доклада от Брюксел, за да разберем докъде е стигнала реформата в правосъдието - тези дни катастофалните оценки преливат от медиите."Стига беззаконие в България!" е сред най-често повтаряните фрази под новината за...

18 януари 2016
3Мнозина смятат, че между трите монотеистични религии (юдаизъм, християнство, ислям) съществуват принципни различия. Всъщност те са просто разклонения на една религия, която се основава върху монотеизма. В политеистичните религии...

11 януари 2016
830При историческия преглед на уредбата на данъчните престъпления по нашето наказателно право се установява тенденция в годините в отделни случаи състави на престъпления да се разширяват от обективна страна. При измененията в разглежданото...

Хрумката на Бойко Борисов не е от последния Европейски съвет, а зрее в главата му от 12 години, като идеята е съдебната реформа да не помръдне
05 януари 2016
25България си пожела за 2016 г. по-малко суверенитет за разлика от другите държави в ЕС. Управляващите не се справят и затова не се стесняват да искат чужди охранители на границите и експерти в съда и прокуратурата. "Това не е обидно за...