Преди измененията на нормата, ревизионните актове в по-голямата си част, бяха отменяни поради констатирана от административните съдилища липса на причинно-следствена връзка между поведението на задълженото лице по чл. 14, т. 1 и т. 2 ДОПК и невъзможността за събиране на задължения за данъци или осигурителни вноски
28 ноември 2017
7С разпоредбата на чл. 19 ДОПК е създаден особен случай на лична имуществена отговорност на лицата, управляващи задължени за данъци или осигурителни вноски субекти - задължени лица по чл. 14, т. 1 и 2 ДОПК....

Излязоха истинските проблеми на българските граждани, свързани със съдебната система
На народа вече му писна от политиканстващи съдии и техните приятели – олигарси, медии, НПО-та
27 ноември 2017
890
16Най-накрая утихнаха страстите около прословутия мониторингов доклад на Еврокомисията в сферите правосъдие и вътрешен ред. Съвсем очаквано, той предизвика полярни реакции – властта твърдеше, че ни хвалят, а според опозицията – Брюксел...

С намаляването на населението и съответно по-малкото престъпления и спорове, обаче, нуждата от юристи също намалява последните години
25 ноември 2017
368
7В годините на късния социализъм се е насаждало убеждението, че необходимостта от юристи ще бъде сведена до минимум, тъй като човешките и икономическите отношения ще се решават безконфликтно. По тази причина приемът и обучението на...

Между редовете на Европейския доклад
Оказва се, че председателят на ВКС, Христо Иванов и принадлежащите към тяхното идейно течение вече си служат със силно евроскептични послания
20 ноември 2017
25"...Лъжа е, че европейските ни партньори казват кой знае какво в ежегодните си мониторингови доклади. Докладите са политически инструмент, а не юридически. Използват се за натиск, за прокарване на определени политики и интереси....

Най-важната роля на мониторинговия механизъм е, че благодарение на него потенциалът за произвол на властимащите в България е съществено ограничен
17 ноември 2017
2Още в началото изяснявам, че в текста, който следва, няма да видите цитати от Доклада за напредъка, ноември 2017 г. Читателите на тази специализирана медия, вярвам, са запознати от първо лице не само с подробния текст на този, но и на...

Академичната общност:
Нашият законодател не се вслушва в препоръките на науката и практиката и не се съобразява с очевидни неща в решенията на Съда на ЕС и ЕСПЧ, смятат преподаватели по наказателно право и процес от СУ "Св. Климент Охридски"
16 ноември 2017
16Преди десет дни в Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе конференция на тема "Наказателното правораздаване – традиции и перспективи", посветена на 120-годишнина от приемането на Закона за углавното съдопроизводство от...

Поредният брюкселски документ е преди всичко безполезен
Крайно време е МСП да бъде отменен
16 ноември 2017
222
5Обявиха доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка. Поредният. Реакциите у нас са познати и очаквани. За управляващите докладът е "изцяло положителен". За опозицията, партийна и корпоративна, той...

Европейската комисия има проблем и страда как да се отърве от Механизма за сътрудничество и проверка
Липсват каквито и да е факти за успехи в борбата с корупцията на високо равнище, но ЕК сипе похвали за същото високо равнище
15 ноември 2017
276
4Всъщност Европейската комисия има проблем и страда как да се отърве от Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), създаден преди 10 години за вразумяване на България и Румъния. Докладите за двете държави вече се пишат с ясното...

Болшевизъм
Лобита преследват свои интереси в съдебната система, отстрелвайки един по един неудобните им магистрати
13 ноември 2017
27Две събития белязаха отчетливо изминалата седмица от гледна точка на случващото се в съдебната система. Това са отводът на съдия Даниела Дончева от прословутото "дело за 102 милиона" и отказът на съдиите от Софийския градски...

Обществено обсъждане на проект за Наредба за поставяне на нови идентификационни номера на отнето в полза на държавата МПС
Из лабиринта на регистрацията на автомобили "втора ръка" с (частично) заличени идентификационни номера
09 ноември 2017
221
1Идентификационен номер на превозното средство (Vehicle identification number - VIN) е уникален код на всяко моторно превозно средство, който се състои от 17 символа. В кода е представена информация за производителя, годината на...