14 март 2016
14Напоследък все повече бие на очи увеличаващият се брой на законопроекти, които не се разглеждат от правната комисия, като някои престояват вече и над година. Човек остава с впечатлението, че ако някой висшестоящ не каже на шефа на...

Как България и българските превозвачи могат да съдят Гърция за блокадата на границата
15 февруари 2016
614
7Съгласно Член 2, параграф 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), Съюзът установява вътрешен пазар като работи за устойчивото развитие на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж, ценова стабилност и...

В практиката на ЕСПЧ
04 февруари 2016
457
5Представяме в резюме решения на ЕСПЧ по чл. 6, § 1 от  ЕКПЧ, които обсъждат изискването за независим и безпристрастен съд, назначен в съответствие с изискванията на закона, през призмата на гаранциите за вътрешноинституционалната...

"Правото" на уличния натиск не е по-добро от "правото" на парите по простата причина, че пак може да изкриви истината
25 януари 2016
476
3Няма нужда да чакаме доклада от Брюксел, за да разберем докъде е стигнала реформата в правосъдието - тези дни катастофалните оценки преливат от медиите."Стига беззаконие в България!" е сред най-често повтаряните фрази под новината за...

18 януари 2016
3Мнозина смятат, че между трите монотеистични религии (юдаизъм, християнство, ислям) съществуват принципни различия. Всъщност те са просто разклонения на една религия, която се основава върху монотеизма. В политеистичните религии...

11 януари 2016
762При историческия преглед на уредбата на данъчните престъпления по нашето наказателно право се установява тенденция в годините в отделни случаи състави на престъпления да се разширяват от обективна страна. При измененията в разглежданото...

Хрумката на Бойко Борисов не е от последния Европейски съвет, а зрее в главата му от 12 години, като идеята е съдебната реформа да не помръдне
05 януари 2016
25България си пожела за 2016 г. по-малко суверенитет за разлика от другите държави в ЕС. Управляващите не се справят и затова не се стесняват да искат чужди охранители на границите и експерти в съда и прокуратурата. "Това не е обидно за...

29 декември 2015
26Живеем във век на информационни технологии, в който иновациите навлизат не просто в  различни сфери като икономика, образование, социална и научна дейност и др., но завладяват голям дял от елементарната човешка комуникация....

15 декември 2015
564
7Въпросът за прилагането на европейските правила за държавни помощи в контекста на българския енергиен сектор продължава да бъде актуален. В тази връзка, интерес буди съвместната инициатива на министерствата на енергетиката, на финансите...

В дилемата власт или промени реформаторите все инстинктивно посягат към първото
26 ноември 2015
891
13Имало е конституционни промени, но толкова дълго проточили се не е имало. С отбелязването на една година правителство ние всъщност честваме и една година, откакто съдебната реформа през конституцията е прогласена като приоритет на...