Доклад
Няма разлика между общите съдилища и Специализирания наказателен съд относно правата на участниците в процеса
08 ноември 2017
21Неизменен белег на съвременната държава е, че правораздаването е концентрирано у съдилищата, съставени от професионални и независими съдии. Това е водещ принцип и в действащата ни конституционна уредба (чл. 119, ал. 1), която изброява...

Ако двама роднини работят в едно ведомство това, само по себе си, не е конфликт на интереси, а несъвместимост и то ако единият е пряко подчинен на другия
07 ноември 2017
5Конфликтът на интереси е материя, която е законово регламентирана в България с влизане в сила на 1.01.2009 г. на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/. За тези девет години се натрупа огромна...

Дигитално право
За да се увеличи доверието на потребителите и да се насърчи по-пълното използване на възможностите, които дава електронната търговия, са създадени редица гаранции както на ниво ЕС, така и във вътрешноправните актове, които ги транспонират.
07 ноември 2017
290С развитието на информационните технологии нараства броят на сключваните потребителски договори от разстояние, включително и с електронни средства, като много от тях преминават националните граници. За да се увеличи доверието на...

До доказване на противното
Как две решения на СГС показаха, че е дошло време разумът да се върне сред магистратите и в институциите на третата власт
06 ноември 2017
24Миналата седмица станахме свидетели на два казуса, потвърдили част от вече изложените тук аргументи в големия дебат за съдебната система и нейното реформиране. И заедно с това зададоха нови въпроси, предизвикаха алтернативни гледни...

Серия законови промени защитават малкия човек от диктатурата на кредитора
Банките обаче ще продължат да си събират заемите по бързата процедура
05 ноември 2017
20Разумът победи - в Гражданския процесуален кодекс бяха извършени важни промени, които ще сложат спирачка на редица злоупотреби с правата на гражданите и на бизнеса.Досега поради нарушения или измамливи схеми мнозина бяха осъдени, без...

Коментар
Общото впечатление е за изобилие от органи и множественост на законодателството при нисък капацитет в правоприлагането и отчайваща резултатност
03 ноември 2017
189
5От 2011 г. насам в българското правосъдие функционират особен вид съдилища и звена на прокуратурата, наречени "специализирани". Целта бе те да разглеждат специфични дела,  както и да послужат за добро обещание за справяне с...

Коментар
Каква е връзката между статистиката за борбата с корупцията, употребата на визитата на еврокомисар и демонизирането на специализираното правосъдие
30 октомври 2017
21Над 10 години Европейската комисия (ЕК) наблюдава внимателно родната съдебна система. На база това внимание Брюксел пише годишните си препоръки към нас, които са познати под популярното название "Мониторингови доклади". В...

Коментар
Избутването в ъгъла на една част от магистратурата, какъвто е случаят със следователите, действа деморализиращо за цялата система
28 октомври 2017
622
9След важните за съдебната власт избори през годината –за нов състав на Висшия съдебен съвет и за председател на Върховния административен съд (ВАС), предстои прокурорската колегия на ВСС да определи директор на Националната следствена...

Делото Lebois v. Bulgariа
ЕСПЧ осъди България заради правото на личен живот на арестуван за кражба френски гражданин
25 октомври 2017
245
1На 19 октомври 2017 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по жалбата Lebois v . Bulgariа (no 67482/14). Независимо, че бе установено само едно нарушение на правото на личен живот на...

Коментар
Достъпът на Великобритания до Шенген и Регламентът Дъблин вече няма да са безплатни
25 октомври 2017
196
1Имиграцията беше гореща тема по време на дебатите за Brexit. "Да си върнем контрола" беше лозунгът, който се чуваше най-често. В речта си от Ланкастър през януари тази година Тереза Мей бе категорична, че контролът върху имиграцията е...