10 август 2016
6"Съдията няма право да е адвокат, докато заема съдийска длъжност" – чл. 4.12 от Бангалорските принципи за поведение на съдиите "Магистратът не дава консултации по правни въпроси" – чл. 2.6 от Кодекса за етично поведение на...

02 август 2016
862
14По-нататъшни действия следва да бъдат предприети за подкрепа на професионалните сдружения на съдиите, за да могат те ефективно да представляват интересите на отделните съдии и да съдействат за откритостта и прозрачността на съдебната...

Становище на Венецианската комисия по питане на КС на Молдова
20 юни 2016
10Принципно е допустимо да се търси индивидуална отговорност от съдиите за постановени техни решения на национално ниво, които са довели до осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Това обаче може да става само...

08 юни 2016
25През изминалите седмици юристи дебатират по темата за правомощията на "Център за градска мобилност" ЕАД (ЦГМ), като се изказаха тези, звучащи твърде крайно. От обществено значение е да се изясни действителното правно положение на...

30 май 2016
650
9На референдум в Таджикистан 95 % от избирателите гласуваха опция за пожизнен президентски мандат. С перспектива да стане и наследствено. Референдумът бил проведен в условията на всенародно тържество, с песни и танци, свидетелстват...

16 май 2016
20Изненадващо, но при обсъждането на законопроекта за промени в ЗСВ в събота членовете на ВСС почти не засегнаха въпроса за проверките на магистратите, които Инспекторатът към ВСС (ИВСС) ще извършва, техния обхват и най-вече възможността...

02 май 2016
721
1В статията на Атанас Хитов "Нещо по деятелността на Софийския окръжен съд", публикувана в сайта "Съдебно право", е представен начин за отчитане и анализиране на натовареността на съдиите от Софийски окръжен съд за периода 1910 г. – 1916...

28 април 2016
722
6След като Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) за пети път осъди България за полицейските безобразия от времето на "ранния" ГЕРБ, а Цветан Цветанов за пети път беше оправдан от нашия съд и се върна на бял кон в Народното...

22 април 2016
531
11Кои са негласуващите в България? Това са млади хора, заети хора, които работят сериозно, а също и майки с малки деца. На пръв поглед формулировката в закона звучи добре – "граждански дълг". В извънправен смисъл е точно така. Но да видим...

19 април 2016
341
7Всяко преминаване на българската граница без разрешение от компетентните власти или с разрешение, но не през определените места е престъпление по чл. 279 от Наказателния кодекс (НК), за което е предвидено до 5 години лишаване от...