Налице е безпрецедентен натиск върху България да ратифицира документа
Опитите да се повлияе върху КС днес напомнят практиката на тоталитаризма. Не се подбират нито медийни прийоми, нито тематични аргументи, нито форми на апологетика
15 юли
731
12Няколко дни, преди обявеното за 17.07.2018 г. заседание на Конституционния съд на България по конст.д.№3/2018г. за конституционността на Истанбулската конвенция на 17.07.2018 г., ЛГБТИ общността в България премина в безапелационна...

700 000 юристи ще учат право на ЕС
13 юли
444Европейският съюз е общност, основана на ценности като човешки и граждански права и върховенство на закона. За да преобладават тези ценности, се нуждаем от силно, независимо и ефективно правосъдие, основано на много добро познаване на...

"Правен свят" представя разработките от Националния конкурс за студентски научни съчинения
Темата за изпълнителния процес винаги е деликатна и изключително актуална, тъй като чрез него се пристъпва към изпълнение върху имуществото на едно лице – длъжник по материалното правоотношение, за да се осъществи неудовлетвореното притезание на насрещната страна по това правоотношение – кредитора
09 юли
709Все повече юристи смятат, че в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) има доста неразрешени проблеми и неясноти, които на места водят дори до абсурдност в практиката. Така през десетгодишния период на действие на новия ГПК едва сега се...

Българското гей-лоби в политиката, съдебната система и медиите излиза на показ
Как съдия от ССБ побърза да отвори вратата за легализиране на гей браковете и у нас
06 юли
23Още когато стана известно решението на Съда на Европейския съюз, според което дори и държава член на Общността да не допуска сключването на еднополовите бракове, то тя не може да отказва пребиваване на еднополови семейства, сключили...

"Правен свят" представя разработките от Националния конкурс за студентски научни съчинения
Този иск има само подготвителен характер и не признава никакви права на кредитора, освен правото да не зачита последиците на увреждащата го сделка
02 юли
656Настоящото изложение има за цел да разгледа някои специфики при прилагането на два от най-важните институти на обезпечителното право, които намират широко приложение в отношенията между кредиторите и техните неплатежоспособни длъжници....

"Тука има, тука нема" 1
Българският законодател, в стремежа си да облекчи събираемостта на глобите, да облекчи администрацията и да разтовари съда, заедно с въведената необжалваемост на глобите до 50 лв, е създал едно странно правно творение наречено Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство, издаден в отсъствие на нарушителя
01 юли
5Българският законодател, в стремежа си да облекчи събираемостта на глобите, да облекчи администрацията и да разтовари съда, заедно с въведената необжалваемост на глобите до 50 лв,  е създал едно странно правно творение наречено Фиш...

Адвокат Марин Марковски:
Няма пречка в изключителни случаи да се приеме, че фалшивата новина, която е обмислена, представлява престъпление и трябва да се потърси отговорност по Наказателния кодекс, смята юристът
27 юни
152
6Държавата трябва да създаде специален закон срещу фалшивите новини. Това коментира за БГНЕС адвокат Марин Марковски. "Този закон трябва да бъде подчинен и на принципа, че всяко действие, което има сериозни обществени последици за...

"Правен свят" представя разработките от Националния конкурс за студентски научни съчинения
Произходът е биологичната връзка между две лица, от които едното е баща или майка на другото. В своята практика адвокатите трябва да бъдат много добре подготвени теоретически, за да могат да помогнат на своите клиенти, изправени пред проблеми, които произходът може да предизвика
27 юни
772Въпросите, засягащи произхода винаги са твърде актуални, защото пряко засягат човешката личност. Това се дължи на факта, че произходът е биологичната връзка между две лица, от които едното е баща или майка на другото. Той предизвиква...

Замахване по академизма
В настоящото изложение ще бъде обърнато внимание на отделни разпоредби в проектите за Правилник за прилагане на ЗРАСРБ и за Правилник за дейността на Комисията по академична етика, защото те засягат чувствителни за учените въпроси
25 юни
260
3На 4 май влязоха в сила съществени изменения и допълнения в Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). В изпълнение на законовите разпоредби на сайтовете на Министерство на образованието и науката и на...

Доверието в съдебната система продължава да гони исторически ниски нива. Но висшата магистратура грам не се трогва от това
25 юни
4"За съда в България, включително и за Върховния касационен съд вярвам, че много повече съзидава, нежели да руши. -         Защото правораздаването е...