Съдът в Страсбург по делото Vasil Hristov v. Bulgaria:
19 юни 2015
783
11На 16 юни 2015 г. Европейският съд по правата на човека в Страсбург постанови решение, в което за пореден път отбеляза, че съществуват сериозни проблеми във връзка с неефективното разследване на нарушения по чл. 2 и чл. 3 от Конвенцията...

Поредното осъдително решение на ЕСПЧ предопределя краха на дисциплинарните дела срещу съдия Ченалова
12 юни 2015
919
3Ново решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) от април отрича изцяло процеса по преследване на етичните нарушения на магистрати, съобщи сайтът "Съдебни репортажи". Съдът в Страсбург завишава и критериите за...

08 юни 2015
31За командираването във ВАС положението е ясно – командироват се съдии от всички административни съдилища. За съжаление, нещата не стоят по този начин за административните съдилища. На много места съдиите в тях са малко. Например в...

Всъщност неясното е дали КТБ е прала чужди пари и чии са били тези пари
08 юни 2015
12Това, че КТБ е финансирала своите акционери и приближени чрез нарочно създадени фирми, е ясно. Ясно е и кои са основните такива фирми. Чудесно ще е да се установи механизмът на финансиране, но това е въпрос на техника, която горе-долу е...

Или за правото на достъп до съд в контекста на изискването за ефективно вътрешноправно средство за защита на частноправните субекти за вреди от нарушение на правото на ЕС в окончателен съдебен акт
04 юни 2015
18Категорично подкрепям тезата на адв. Екимджиев, изложена в интервюто му пред в-к "Капитал" от 02.06.2015 г., препечатана в редица медийни издания през последните два дни, относно необходимостта за реален достъп до съд на частноправните...

04 юни 2015
755
5Промените в Закона за съдебната власт, които бяха представени наскоро в Министерството на правосъдието съответстват на съдържанието на актуализираната Стратегия, която бе приета от парламента. Смятам, че това е един добър начин да се...

Вместо често непосилната 4% такса по ГПК исковете за нанесени вреди от държавата ще се гледат по ЗОДОВ
03 юни 2015
984
12С Определение от 8 май 2015 г. по гр. дело № 1867/2015 г. Върховният касационен съд (ВКС) за първи път прие, че исковете срещу държавни институции за вреди, причинени от техни актове, действия и бездействия, противоречащи на правото на...

То е много по-сигурно от вота с бюлетини
02 юни 2015
30След два успешни пилотни проекта на избори в България, смело можем да кажем, че машинното гласуване има много повече предимства от проблемното гласуване с бюлетини. За минути се получават подробни, точни и достоверни резултати за...

02 юни 2015
43Въобще не оспорваме, че в проекта за изменение и допълнение на ЗСВ има и редица положителни моменти. За тях беше многократно писано и не е необходимо да ги повтаряме. Бихме искали да обърнем внимание върху някои несъвършенства на...

27 май 2015
826
8ДНК експертиза, отпечатъци на пръстите, анализ на косми – тези данни могат да изглеждат като неопровержимо доказателство за вина или невинност, но предубеденият подход на един или друг експерт води до различни тълкования на...