Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Гражданският иск в наказателния процес
Павел Смолички
Издателство Сиела
16,00 лв.
КУПИ

Книгата "Гражданският иск в наказателния процес" от Павел Смолички разглежда въпроса за допускането на гражданския иск за съвместно разглеждане в наказателния процес като един от най-дискусионните в наказателнопроцесуалната теория.
Значимостта на изследването се обуславя от липсата на актуално теоретично изследване по темата.

Книгата "Гражданският иск в наказателния процес" от Павел Смолички разглежда въпроса за допускането на гражданския иск за съвместно разглеждане в наказателния процес като един от най-дискусионните в наказателнопроцесуалната теория.
Значимостта на изследването се обуславя от липсата на актуално теоретично изследване по темата.

 Павел Петров Смолички е роден през 1969 г. в гр. Бобошево, обл. Кюстендил. През 1993 г. е завършил право в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". От 1995 г. до момента е адвокат в Софийска адвокатска колегия, като работи по наказателни и граждански дела. Понастоящем упражнява адвокатска професия и провежда семинарните занятия по наказателнопроцесуално и наказателноизпълнително право в ЮФ на УНСС.