Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за адвокатурата/ 6. издание
Издателство Сиби
5,50 лв.
КУПИ

Текстовете са анотирани с предишни редакции и препращания между правни норми, поместени в сборника, и към други нормативни актове.

В "Закон за адвокатурата" е представена уредбата на адвокатурата – принципи на упражняване на адвокатската професия, придобиване и загубване на адвокатски права, осъществяване на адвокатска дейност от чуждестранни адвокати, права и задължения на адвоката, етични правила, учредяване и прекратяване на адвокатски сдружения, органи на адвокатурата, дисциплинарна отговорност, минимални размери на адвокатските възнаграждения.
Поместени са и Законът за правната помощ и Наредбата за заплащането на правната помощ, с които се уреждат отношенията, свързани с достъпа до правосъдие - вид, обхват и ред за предоставянето на правна помощ и особености при предоставянето й по международни дела.