Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за авторското право и сродните му права. Закон за патентите. Закон за марките и географските означения. Закон за промишления дизайн. - Д.В. Бр.28/2000г.
Издателство Нова Звезда
3,00 лв.
КУПИ