Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Граждански процесуален кодекс 2008
Издателство Скорпио
6,99 лв.
КУПИ

Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г. - в сила от 01.03.2008 г.
* Закон за медиацията
* Закон за международния търговски арбитраж
* Тарифа №1 към закона за държавните