Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Закон за вътрешния одит в публичния сектор. Закон за държавната финансова инспекция. Коментар
Колектив
Издателство Апис
18,00 лв.
КУПИ