"Безкористни съветници за страните и безпристрастни редактори на тяхната воля, те ги запознават с целия обхват от задължения, които договарят; те редактират тези задължения ясно, придавайки им характера на автентичен акт и силата на преценка от последна инстанция; те увековечават спомена за тях и съхраняват с вярност поверените им документи; те възпрепятстват пораждането на спорове между добронамерените хора – тези безкористни съветници, тези безпристрастни редактори, това са нотариусите."

 

Пиер-Франсоа Реал, (1757-1834)

ПРЕДСТАВЯНЕ |
Теодора Вуцова - представяне

Зам.-председател на Нотариалната камара, главен редактор на сп. "Нотариален бюлетин", активен организатор на предстоящото Пленарно заседание на Съвета на нотариатите от Европейския съюз в София.

Това са само част от задачите, с които се е заела нотариус Теодора Вуцова. Тя е и активен изразител на позицията на гилдията по проекта за изменения на Закона за адвокатурата и трайно ангажирана с благотворителните каузи на камарата.

"Радвам се, че успявам да съчетая всички неща, с които съм се захванала, но това щеше да е невъзможно ако не беше факт отличният екип, с който работя в офиса си. Искам да им благодаря, че винаги са проявявали разбиране и са ме подкрепяли. Да си уверен, че може да разчиташ на хората, с които работиш, е най-важното в професионалния живот на един човек", казва Вуцова.

В кантората ѝ работят петима служители, единият, от които е помощник-нотариус. С някои от тях работи от 10 години. Вуцова обяснява, че подборът на кадри в една нотариална кантора е специфичен. "Колективът обикновено е малък и това налага всеки от служителите да познава работата и отговорностите на колегата си, за да могат да си помагат. Организацията, която сме създали при нас, изисква всеки да отговаря за конкретни дейности като изготвяне на документи, деловодство, каса и др., но в същото време да е в състояние да помага при нужда на колегите си", обяснява тя.

Първият подпис

Теодора Вуцова разказва, че още от дете е била увлечена от правото. "Израснала съм в семейство на юрист. Моят дядо Андрей Бешковски беше един от създателите на Семейния кодекс от 1985 г. Никога не съм имала съмнение в това, че ще бъда юрист, но като повечето студенти бях привлечена от наказателното право. Не съм се виждала като нотариус. След като завърших Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" започнах работа като главен юрисконсулт в Главно управление на архивите при Министерския съвет (сега държавна агенция "Архиви").След това около три години поработих като адвокат", обяснява тя.

Вуцова въобще не се е двоумила, когато е обявен първият конкурс за нотариуси. По думите ѝ е била заразена от нотариус Наташа Гарчева и нотариус Светлана Миленкова, от които се е учила.

И така на 13 септември 1998 г. Теодора Вуцова полага за първи път подписа си като нотариус. Кантората ѝ е в една от емблематичните сгради в София - Световният търговски център "Интерпред".

Вуцова признава, че поддържането на нотариална кантора във финансово отношение не е никак лесно. "Независимо дали нотариусът е купил недвижим имот, ползвайки банков кредит, или пък, както мен, развива дейността си в офис под наем, разходите са високи. Сумата за наем, техническо обезпечаване, консумативи, заплати и осигуровки на служителите, застраховка и др. надхвърлят признатите по закон разходи за свободните професии от 25% от дохода. Нека не забравяме, че Законът за нотариусите и нотариалната дейност поставя специални изисквания, на които трябва да отговаря кантората, като например броя на помещенията, архива, каса за съхранение на саморъчните завещания и др. Всичко това има финансови измерения", обяснява тя.

Градски легенди и реалности

И определя като "градски легенди" разказите за седемцифрен годишен доход на нотариуси. "Напротив - вече има случай на колега, който се отказа да упражнява професията поради невъзможност да покрива разходите по издръжка на кантората с доходите  от дейността си. И говоря за нотариус от София. Мисля, че това е твърде красноречив пример", илюстрира тезата си Вуцова.      

Макар напоследък да излизат информации за съживяване на пазара на имоти, личните ѝ впечатления не са такива. "В моята кантора сделките през последните 2 години са на едно ниво - не повече от 5-6 на седмица. Строителството на жилища и офиси, както и тяхната покупка, не може да върви без кредитиране, а наблюденията ми са, че хората се наплашиха от думата "кредит", казва нотариус Вуцова. И допълва: "Бях свикнала, че клиентите идват в кантората с усмивка, удовлетворени от това, че придобиват ново жилище или купуват кола. За съжаление през последните години все повече започнаха да идват хора, угрижени от затрудненията със своите кредити, продаващи имоти или автомобили, които не могат изплатят. Дори по броя удостоверени декларации за пътувания на деца в чужбина може да направите извод за икономическото състояние на гражданите. Беше традиция преди априлската ваканция да се заверяват множество декларации за деца, които пътуваха от училище на екскурзии. В последните няколко години тези документи силно намаляха".

Тя не е съгласна с тезата, че София е "оазис", в който нотариусите не са засегнати от кризата. И обяснява: "В голямата си част колегите, с които разговарям, споделят мнението, че не би могъл да се прави паралел между оборота сега и в годините преди финансовата криза. Към 2008 г. строителният балон в България вече беше твърде надут и беше неминуемо да се стигне в някакъв момент до срив. За съжаление той съвпадна със световната икономическа криза, която обаче в не малко страни от ЕС, като Германия, Австрия и др. не се отрази така драматично на пазара на недвижими имоти, както в България".

Нотариусът като психолог

 "Добре работеща кантора е тази, в която стриктно се спазват Закона и етичните норми в професията", твърди Вуцова. И цитира книгата "Нотариална деонтология" на известния френски юрист Жил Рузе: "По-добре да се разсърди клиентът, отколкото нотариусът да погази морала, закона, личното достойнство и най–вече собствената съвест, която е големият свидетел, пред когото трябва винаги да се старае да не се изправя, за да се отчита за действията си".

Тя признава, че има голяма разлика между канторите по отношение на оборота. "За съжаление напълно неоправдано има много кантори в София,  при които оборотът, както на сделки, така и въобще на удостоверявания е сравнително малък. Казвам неоправдано, защото колегите, които се трудят там, са много добри професионалисти и явно малкият брой клиенти не е функция от техните знания и качества, а от други критерии, които нямат нищо общо с деонтологичните нотариални правила", казва Теодора Вуцова.

За собствените си правила и стандарти за качество нотариус Вуцова казва:  "Гордея се, че имам клиенти, с които работим съвместно вече 17-та година. Старая се винаги с прецизност и в оптимален срок да реша казусите им. Понякога се налага да прилагам различни техники от медиацията, защото вглъбен само в своя интерес клиентът забравя, че срещу него има друга страна, която също трябва да бъде удовлетворена от сделката – в противен случай договорът няма да се състои. За да има сделка, всяка от страните трябва да е едновременно по малко доволна и по малко недоволна". Признава, че понякога нотариусът трябва да е и малко психолог: "Не рядко, когато клиентите са възрастни хора, се налага за изслушам разказа им за техните деца, какви са чисто житейските им причини да искат или да не желаят да извършат определена сделка, да разсъждавам заедно с тях над философските въпроси за смисъла на живота и смъртта. Всеки човек, застанал пред мен, е една малка вселена и преди да положа подписа си под неговото изявление, трябва да съм напълно убедена, че то действително изразява по най-точния начин неговата воля".

Среща на високо ниво в София

Тези дни за Нотариалната камара и за зам.-председателката ѝ задача №1 е подготовката на мероприятието от най-висок ранг за професията - от 18 до 20 юни в София ще се проведе пленарно заседание на Съвета на нотариатите от Европейския съюз. Организацията обединява повече от 40 000 нотариуси от 22 страни – членки на ЕС.

В момента начело на съвета е Франция в лицето на нотариус Жан Тарад. "По традиция домакин на пленарните заседания е председателстващият нотариат. В резултат на дългогодишното отлично сътрудничество между френския и българския нотариат и като израз на подкрепата, която винаги Висшият съвет на френския нотариат е оказвал на Нотариалната камара на Република България, нашата страна получи правото да организира съвместно със Съвета на нотариатите от Европейския съюз и Френския нотариат провеждането на тазгодишното лятно пленарно заседание", обяснява Вуцова.

В него ще се включат най-изтъкнатите представители на професията от Европа -  председателят на Международния съюз на нотариатите Даниел Седар Сенгор, шефът на Съвета на нотариатите от ЕС Жан Тарад, председателят на Комисията по европейските въпроси към Международния съюз на нотариатите Пиер Беке, председателят на Висшия съвет на френския нотариат Пиер-Люк Вожел.

"Това е голяма чест", казва Вуцова. За нея е чест и отговорност и постът на главен редактор на официалното издание на камарата – списанието "Нотариален бюлетин". Казва, че е благодарна за това, че то ѝ дава възможност да работи с изключителни юристи като проф. Цанка Цанкова, проф. Владимир Петров, проф. Николай Натов, проф. Методи Марков, доц. Кристиан Таков и доц. Атанас Семов.

Теодора Вуцова никога не пропуска да говори за благотворителните инициативи на камарата. И подчертава, че с колегите ѝ винаги са били чувствителни към проблемите в българското общество - подпомагали са дом за деца с дълбока умствена изостаналост в Добричко, купили са линейка,построили са една къща в наводненото с. Бисер и са дарили 15 хладилници на пострадалите от наводнението в Мизия. След сключване на стратегическо партньорство между камарата и УНИЦЕФ, нотариусите, които са се включили в инициативата вече даряват процент от таксите, които събират, в полза на българските деца. "По тази програма нотариуси вече са дарили почти 30 000 лв.за подпомагане на социално слаби семейства и изоставени деца", обяснява Вуцова. И завява: "Това са стойностните и истинските неща в живота". 

КОНТАКТИ
София
1057, бул."Драган Цанков" №36
Телефон: 02 969 30 60
Факс: 02 971 58 16
Теодора Вуцова
Нотариус
 
Нотариус Теодора Вуцова е родена на 18 декември 1965 г. в София
 
Завършила е СУ ”Св.Климент Охридски”.
 
Работила  е като главен юрисконсулт в Главно управление на архивите при Министерски съвет и адвокат при САК.
 
От август 1998 г. е вписана в регистъра на Нотариалната камара като нотариус под рег. № 033.
 
От 1999 г. до 2008 г. е основател и член на Редколегията на списание „Нотариален Бюлетин” - официално издание на Нотариалната камара, а по настоящем е и негов главен редактор. Автор на множество публикации в същото списание и в други печатни издания.
 
От 2010 г. до 2013 г. - инспектор-нотариус при Софийската регионална колегия.
 
От 2013 г. е избрана от Общото събрание на Нотариалната камара за член на съвета на Нотариусите, а по настоящем е заместник-председател на Нотариалната камара.
 
Участвала е в много международни форуми (семинари и конгреси), свързани с работата на Нотариусите от страните-членки на Международния съюз на Латинския нотариат.
 
Нотариус Теодора Вуцова е преминала специализирани обучения  на Европейската правна академия в гр.Трир, Германия,  по теми от областта на наследственото, семейно и облигационното право.
 
Учредител и член на Управителния съвет на Сдружение „Институт за история и развитие на нотариата  в Република България" и на Фондация ”Професор Емил Камиларов”.