Дали съдия-изпълнителят от разказът Андрешко върши законно принудително изпълнение?
Създадена от ? на 08 януари 2017
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
2
?
|
нерегистриран
08 януари 2017, 18:00
2
-1
От промените през 1989г все ни говорят,че съдия изпълнителят бил на страната на закона, а Андрешко-измекяр-тарикат.
Но като проверим в закона, действал тогава се оказва,че съдия изпълнителят е нарушителят-брутално погазил нормите на изпълнителния процес-приложим според закона след 1930г, а Андрешко-положителния герой, който спира едно престъпление(превишаване на власт е престъплението).

1
Хахаха
|
нерегистриран
08 януари 2017, 16:14
1
-2
ИБДП на съдебното изпълнение? Да не се задава нов предмет за изучаване в някое европейско училище?
?
|
нерегистриран
08 януари 2017, 14:57
2
-1
Знаете разказът-ДСИ-то от разказът Андрешко отива да секвестира житцето на съселянин на Андрешко. Дали обаче подобно принудително изпълнение е законосъобразно?
Да видим в тогава действащия закон за гражданското съдопроизводство-от 1930г какво е записал законодателят

Чл. 666*) (859). Не миже да се налага запоръ върху:
4) храната и топливото, които се намиратъ въ къщата, въ количество потребно за поддържане на длъжника и семейството му въ разстояние на шесть месеци или, ако няма такива, равноценностьта имъ въ земеделски произведения отъ другъ видъ, като тютюнъ, оризъ, семена и др. подобни;

10) необходимите за всеки стопанинъ: два коня или два вола или два бивола, една крава или една биволица или две крави, или две биволици, ако те са единствниятъ работенъ добитъкъ на длъжника, 5 овци или 3 кози; нуждната за тяхъ храна за шесть месеци, а също и необходимото семе за посяване на 20 декара ниви,


Чл. 859. Не могатъ да се секвестиратъ въ никой случай:
4) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) храната и топливото, които се намиратъ въ къщата въ количество потребно за обдържане на къщата въ разстояние на шесть месеци;

10) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) необходимите за всеки стопанинъ: два коня
или два вола, една крава или една биволица, петъ овци или три кози, а тъй също нуждната
за тяхъ храна за шесть месеци, необходимото семе за посяване на 20 декари ниви, и

Тоест съдия-изпълнителят си позволява да извърши принудително изпълнение върху несеквистирумо имущество жито(като второ нарушение-предполага се,че не е уведомил длъжника за това принудително изпълнение, и не му е дал срок за доброволно изпълнение-щом отива като изненада за длъжника), в преполагаемо несеквестируемо количество-едва ли съответния стопанин е имал повече жито от защитените от закона -за лично ползване за 6 месеца, и за засаждане на повече от 20 декара.

Тоест Андрешко, законосъобразно в условията на крайна необходимост оставя съдия-изпълнителят в блатото, за да предупреди съселянинът си за готвеното беззаконие -принудително изпълнение върху несеквестируемо имущество. Действията на Андрешко са законни, което не може да се каже за съдебния изпълнител, който си превишава властта, и рискува наказателно преследване по наказателния законъ от 1896г.