Битката за шеф на апелативна Варна започна. Правилата: няма правила, всичко е позволено
Създадена от Стефан д-р Чолаков на 19 октомври 2017