(Отменената) забраната за достъп на адвокатите до дела, по които не са представители се оказа законна
Създадена от ! на 24 октомври 2017
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
23
|
нерегистриран
26 октомври 2017, 22:38
0
0
Ще бъде отворена нова тема с коректно заглавие, предвид пояснението от номер 21.
22
до 21
|
нерегистриран
26 октомври 2017, 22:33
0
0

В сайта на СГС пише,че правилата са променени
http://scc.bg/?lang=bg&paged=2
цитат " „Правилата за административно обслужване на граждани и юридически лица“ са променени, съобразно разпоредбите на обнародвания на 22.08.2017 г. Правилник за администрацията в съдилищата.

Основните изменения са, че страните и техните защитници имат право да заснемат или фотографират с технически средства съдържащите се в тях документи.

Служителите от деловодствата ще издават копия от книжата по делата в деня на поискването им от страните и след представяне на доказателства за заплатена държавна такса за издаване на незаверен препис."


От вас разбираме, че частта на правилата, досежно достъпа на адвокати не са променени. Значи решението на АССГ потвърждава,че е бил прав. което и беше написано.

Забележете съобщението на СГС-че правилата са променени в съответствие с новия Правилник за администрацията в съдилищата. В този правилник, изд от ВСС пише,че адвокатите имат право на свободен достъп, дори и да не са упълномощени. Вие ни казвате,че Правилата на СГС в тази насока не са променени. Значи информацията в сайта на СГС е леко неточна.
Както и да е-изводът е ,че тълкуването на закона в тази заповед е било правилното. Сайта на СГС подвежда,че заповедтта е била изменена, а от вас разбираме,че не е-не е изменено правилото,че трябва да има пълномощно за адвоката. Благодаря за информацията.


Недоразумението идва от това,че в сайта на СГС не намираме актуалния текст на заповедта, а само преразказ на цитирания линк.

Ще чакаме с интерес решението на ВАС, ако се стигне до обжалване.
21
neregistriran
|
нерегистриран
26 октомври 2017, 21:56
1
0
Абе никой ли не разполага с обективните факти, преди да води спорове в този форум. Колко се изписа, че Топалов бил променил правилата за достъп до делата преди да излезе решението по делото. ГЛУПОСТИ. На сайта на СГС има заповедта на Топалов относно промяната на Правилата за административно обслужване в съда, от която е видно, че Правилата НИКОГА НЕ СА ИЗМЕНЯНИ от Топалов или последващия и.ф. в частта относно достъпа до дела /измененията само относно копия и фотографирания/. И с последните направени от него изменения остават ограниченията относно лицата, които имат достъп до дела, респ. - остава забраната за достъп от адвокати без пълномощно. В тази връзка, решението на АССГ отхвърля жалбата против правилата в тази част, които правила не са променяни и сега продължават да си действат. В тази връзка какви са всички изписани тук глупости, че е бил развял бял флаг, не само не е промени правилата в рестрикцията за достъп до делата, а и сега единствената в правова държавна инстанция - съдебна му казва, че е бил прав.
18
Точно така
|
нерегистриран
25 октомври 2017, 19:05
2
0
До коментар [#9 #undefined] от "Данъчен":

Трябва, кой адвокат ще ходи без пари ей така.
16
адвокат–сак
|
нерегистриран
25 октомври 2017, 10:20
0
0
Коментар № 15 с автор “адвокат–сак|нерегистриран 25 октомври 2017, 10:14“ е адресиран до коментар № 14 с автор “до 13|нерегистриран
25 октомври 2017, 10:09„
15
адвокат–сак
|
нерегистриран
25 октомври 2017, 10:14
6
0
До 13 Моето мнение е , че Вие сте поредният трол, който не е юрист, но се представя за такъв, изказва собствено субективно мнение, което не е и никога не би могло да бъде компетентното професионално становище на български правоспособен юрист, понеже никога не сте имал качеството “правоспособен юрист в Р. България“.Пак питам- КОИ СА ОБЕКТИВНИТЕ И СУБЕКТИВНИ ПРЕДЕЛИ НА ЕДНО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, КОГА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ ПРИДОБИВА СТАБИЛИТЕТ И КАКВИ СА ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТАБИЛИТЕТА НА ЕДНО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ? Останалите глупости ги задръжте за себе си- явно новата редакция на този сайт умишлено допуска коментари като Вашите с цел създаване на гражданска реакция там, където изобщо няма нужда от нея...Лошо, Седларов, много лошо- останете си със здраве в НПО-то и не спорете с юристи, защото много бързо различаваме юрист от неюрист:D
14
до 13
|
нерегистриран
25 октомври 2017, 10:09
1
-1
Спирам да ти отговарям, ти си наистина зле. Съвет-пий двойна доза хапчета. А ако не пиеш, поискай направление за специалист.
13
адвокат–сак
|
нерегистриран
25 октомври 2017, 10:05
0
-1
До 12 “...Отговарям на въпроса-когато влезе в сила..“ А кой е НАЧАЛНИЯТ МОМЕНТ на влизането му в сила и какво точно означава “влизане в сила на съдебен акт“?:D А какви са обективните и субективните предели на съдебното решение?:) Тези два въпроса се явяват преюрдициални спрямо “съдържанието“ на всички Ви драсканици, които де юре са безсмислени:)С две думи- защо постановеното решение не е влязло в законна сила- дали защото не се обжалва на по-горна инстанция? ;) И с какво право “съветвате“ българските граждани да не спазват българските закони, позовавайки се на съдебен акт, НЕВЛЯЗЪЛ в законна сила, който в момента се обжалва на по-горна инстанция и е налице висящо състояние на правният спор? Оставете пуц-овете намира, напишете ЛИЧНО ВИЕ каква ОКС имате- Вие завършил ли сте висше юридическо образование със специалност “право“, правоспособен юрист ли сте, и ако не сте- защо въвеждате в заблуждение българските граждани, които четат този форум, защо с активните си действия поддържате жива тази заблуда? НК Раздел IV.
Измама Чл. 209. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода от една до шест години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който със същата цел използва заблуждението, неопитността или неосведомеността на някого и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) В маловажни случаи по предходните алинеи наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация.
НПК Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване
Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.
12
до 10
|
нерегистриран
25 октомври 2017, 09:52
5
-3
Отговарям на въпроса-когато влезе в сила, това не те ли го казаха в ПУЦ-а ти? Ясно написах, но явно не можеш да четеш без затруднения, а това се учи в първи клас,че решението на АССГ , което намирам за правилно не е влязло в сила. Още по-ясно написах,че спорът ще се реши окончателно от ВадмС, като прогнозата е по-скоро песемистична, не защото решението на АССГ е неправилно(напротив-брилянтно е), а защото пред ВАдмС са валидни нерядко неправни аргументи... Ясно посочих,че говорим за нещата към момента.
А ти не си юрист, ти си йорист. Аргументите ти са не правни, а аргументи ад хоминем . Недоволството от решение на АССГ изразяваш с атаки към този ,който ви каза за това решение. Слаба топка.
А решението на АССГ е блестящо и правилно. Отново да кажа-жалко,че от СГС 1. вдигнаха предварително бялото знаме, и преди края на спора си измениха правилата 2. жалко,че защитата на СГС ,, видно от протокола на заседанието пред АССГ не е достатъчно силно и убедителна. И въпреки това АССГ реши спора правилно. Вклч и изтълкува Закона за адвокатурата правилно.


А като говорим за адвокатурата-адвокатурата, в лицето на Висшия адвокатдски съвет има затруднение да издаде валидна Наредба-визирам Наредба номер 1-който не я е оспорил, той не е постигвнал "падане" на текстове... те с една наредба се затрудняват, а тръгнали Задвокатурата да тълкуват? Нищо-АССГ изтълкува и разясни текстовете на Закона за адвокатурата, в интересуващата ни част ,че дори и завършили УНСС и Симеоново да разберат за какво иде реч-адвокатите не могат да правят свободно справки по дела, по които не са упълномощени. Недоволството от това решение на АССГ-пред ВАдмС. Не тук.
11
адвокат–сак
|
нерегистриран
25 октомври 2017, 09:48
0
-1
До 8 - чакам “компетентното“ Ви “юридическо“ становище по въпроса кога едно съдебно решение придобива стабилитет съгласно българското гражданско процесуално право:D СЕГА е моментът да напишете един кратък, но съдържателен отговор на този въпрос, вместо да мълчите:D
10
адвокат–сак
|
нерегистриран
25 октомври 2017, 09:37
1
-2
До 8 “...Ти не схвана ли ,че се говори за две различни неща-..“ Вие не схванахте ли, че за да стане човек юрист, не пише с години по правните сайтове в опит да интерпретира сам , субективно, законите, а учи около 6 години във вуз и в качеството си на студент, учи как се извършва систематично тълкуване на правна норма, какви са обективните и субективни предели на един съдийски акт, кога той получава стабилитет и други такива неща...Лаик тръгнал да поучава юристите- смехотворно нещо...И не ме питайте АЗ какво съм завършила, а напишете Вие какво ОКС имате - нещо много вони от Вас на представител на НПО със завършена специалност в СУ по.... българска филология или педагогика:)В това е драмата на този сайт- некомпетентни лица без юридическо образование се представят за юристи, създават буря в чаша вода,имитират криворазбрана правозащитна дейност, а после увещават българските граждани, че ще им свършат повече работа от българските адвокати, като умишлено създават тази заблуда, поддържат я активна със своите действия с цел извличане за себе си на имотна облага. Време е всеки да застане на точното си място. За това- моля, обяснете с 1 изречение кога един съдебен акт получава стабилитет и е задължителен за изпъление? Въпросът ми е от кръга материя, изучавана в дисциплината “Българско гражданско процесуално право“ в юридическите факултети в България,а отговорът му ясно е описан в учебника, съдържащ “само“ около 620 страници на проф.Живко Сталев със заглавие “Българско гражданско процесуално право“:) Както виждате, трудно можете да заблудите юрист, че самият Вие сте юрист. За мен е ясно и друго- над 95% от лицата, които се подиграват с придобита ОКС магистър със специалност “право“, НЕ СА придобили изобщо каквато и да е била магистратура.
9
Данъчен
|
нерегистриран
25 октомври 2017, 09:22
5
-1
Не трябва ли адвокатите да представят финансов документ за платена справка от клиент за конкретно дело?
8
до 7
|
нерегистриран
25 октомври 2017, 09:18
2
-1
Ти не схвана ли ,че се говори за две различни неща-1. правилата на СГС, действащи към датата на подааване на жалбата(днес променени от СГС, под външен натиск-виждаме прибързано) 2. Новия ПРавилник, издаден от ВСС, съдържащ незакони, и допусващи Закона за адвокатурата текстове(обяснени подробно в цитираното решение на СГС), И НЕЗАКОННО ПОЗВОЛЯВАЩ НА АДВОКАТИТЕ ДА ПРАВЯТ СПРАВКИ ПО ДЕЛА ПО КОИТО НЕ СА УПЪЛНОМОЩЕНИ.
Ти да не си завършил НБУ,че демонстрираш подобна блестяща правна мисъл С ВКЛЧВАНЕТО ТИ НЕНАМЯСТО? Решението на АССГ не се харесва на хадвокатите-нищо-пробвайте се пред ВАдмС.
Колкото и на хадвокатурата да не им харесва-загубихте битката, дали ще загубите и войната, ще видим-говорим за нещата към момента. Бившия шеф на СГС се оказа прав-и вътрешните му правила, в тази част се оказаха законни и валидни, и се оказа,че изобщо не е излязъл от правомощията си, нито пък,че бил издал подзаконов нормативен акт, както умници твърдяха.
7
адвокат–сак
|
нерегистриран
25 октомври 2017, 09:02
1
-1
До 1 - ...., по съображенията в НЕВЛЯЗЛОТО В СИЛА РЕШЕНИЕ на АССГ...и ще "паднат" АКО бъдат оспорени...
Тези думи да Ви говорят нещо или Вие не сте юрист, но бързате да приемете желаното от Вас за действително...
6
Карамазов
|
нерегистриран
25 октомври 2017, 08:58
1
-3
Адвокат прокурор садия означава боклук
5
!
|
нерегистриран
25 октомври 2017, 08:11
8
-1
Трябва да кажем,че поздравяваме АССГ,че не се поддаде на неправилното и популистко проадвокатско търкуване на Зааконът за адвокатурата. Категорично не е в интерес на гражданите на тази държава една група(въздържам се да използвам терминът, използван напоследък в политиката...) да има свободен достъп до папките с делата на хората, ако не са упълномощени.

Всички съдилища могат свободно да приемат вътрешни правила, и да забранят свободния достъп до делата, от неупълномощени адвокати, въпреки написаното в новите правила на ВСС, които -в мотивите си АССГ ясно е написъл-са незаконни, в тази им част, и могат да не бъдат спазвани, поради ясния текст на ЗНА и същността им на ПНА-че не могат да дописват закона.
Да потретим(щото вече го повторихме) -Законът за адвокатурата и Конституцията-чл 32 забраняват свободния достъп на адвокатите до делата, ако не са упълномощени. Опитът за извратено тълкуване на ЗАдв "не мина". Законът за адвокатурата не позволява, напротив -ясно и мощно забранява адвокатите да имат достъп до дела, по които не са упълномощени. Опитът на адвокатурата да чете законът за адвокатурата като дяволът евангелието се провали. Поне на ниво АССГ.
Пред ВАдмС-ще видим, там е въпрос предимно на лобиране, а за съжаление авокатското лоби там е силно-доста съпрузи и съпруги, низходящи и тн на върховни администратимвни съдии са адвокати, та прогнозата при обжалването е по-скоро песимистична. Не защото законът за адвокатурата не е ясен-ясен е, а защото неправните аргументи при определени състави са определящи пр ед ВадвмС.
3
!
|
нерегистриран
24 октомври 2017, 14:58
8
-1
И накрая-и с това спира участието ми в темата. Предлагам новото ръководство на СГС да "върне" старите правила, относно забрана за адвокати без пълномощно да правят свободно справки.
Който е недоволен-може да се пробва пак да ги оспори...
Връщането на забраната ще е в унисон със закона за адвокатурата, и правилното му тълкуване от АССГ, и в противоречие с новия правилник на ВСС-а това е без значение.
2
!
|
нерегистриран
24 октомври 2017, 14:53
7
-1
Съвет- който иска да оспори новия Правилник за администрацията на съдилищата , прие3ти от ВСС-специално чл. 77 ал. 3 незаконно даващи правото на адвокатите да правят справки по всички дела, дори и да не са упълномощени да пише спокойно жалба, като в жалбата просто препише брилянтните мотиви на АССГ.


А да-и да се приеме евентуално нов Закон за адвокатурата,евентуално позволяваш такива справки такива справки не биха били възможни, на основание чл 32 от Конституцията, както подробно е развито и разяснено от АССГ. Действащия Закон за адвокатурата не дава свобода на адвокатите да правят справки, колкото и да се правят опити за извратено, и дописващо закона тълкуване. По съобржанения,посочени от АССГ, и които ние споделяме.


Не знам защо СГС побързаха да вдигнат бялото знаме, и да си променят правилата, в тази си част, които се оказаха ЗАКОННИ!


ПРАВИЛНИКА НА ВСС, В ТАЗИ СИ ЧАСТ Е НЕЗАКОНЕН-чл 77 ал 3 е незаконния текст, СТАРИТЕ ПРАВИЛА НА СГС ,в тази им част СА ЗАКОННИ!
1
!
|
нерегистриран
24 октомври 2017, 14:39
7
-2
Извод:
1. Новите правила, приети от ВСС скоропостижно-чрез новия правилник(обн брой: 68, от дата 22.8.2017 г.), преди изчакване края на съдебния спор досежно ноторната заповед набившия шеф на СГС незаконни, в тази си част(за свободата адвокатите да правят справки по дела, по които не са представители)
2. Старата версия на заповедта на бившия шеф на СГС, в тази си част е валидна и законна(има и незаконна част от заповедта, но тя не ни интересува в случая)
3. Новите Правила на СГС ,и новия правилник на ВСС, в частта за адвокатската свобода да прави свободно справки по дела, по които не е представил са незаконни, по съображенията в невлязлото в сила решение на АССГ, и подлежат на отмяна , при оспорване. Съдилищата са длъжни да прилагат закона, а не противоречащия му правилник-чл 15 ал 3 ЗНА, относно възможността адвокатите да правят свободно справки, ако не са изрично упълномощени . Такава възможност няма, и това се извлича точно от Закона за адвокатутрата.
!
|
нерегистриран
24 октомври 2017, 14:27
7
-1
СГС не трябваше да бърза да изменя правилата си в тази насока, защото тези правила, визирани в отмн т 11 от старата редакция на заповедта на шефа на съда се оказа законни и валидни, според невлязло в сила решение на административния съд. Нещо повече, според аргумвентите в това решение, новия Правилник, даващи свобода адвоката да прави справи по дела, по които не е представител е незаконен в тази си част(като дописващ закона за адвокатурата, който не позволява такива справки, въпреки опита за извращение в тълкуването му), и ще "паднат" ако бъдат оспорени.ВЖ решение 5900 на АССГ п о дело 7950, къде се казва в решението
"За неоснователна приема жалбата в частта й , с която се оспорва т. 11 във всички
нейни подточки.
Оспорената точка предписва кръга на лицата, които имат право на достъп до делата,
обхвата на тези дела според предмета си и реда за осъществяването му. В т.11. 1,б.“б“
изрично е предписано, че право на достъп имат адвокатите, за които е учредена
представителна власт по отношение на страна по дело въз основа на изрично
пълномощно за конкретното дело или общо пълномощно за представителство пред
съд или въз основа на акт на съда за назначаване на особен представител/ служебен
защитник. Аналогична е разпоредбата на б.“е“, касаеща адвокатските сътрудници,
вписани в съответните регистри, тъй като се изисква изрично упълномощаване по
отношение на техните работодатели – адвокати от страните по делото.
Съдът намира, че от тези разпоредби не произтичат твърдяните противоречия със
законови и конституционни норми.
На първо място, съдът намира, че липсва претендираната нищожност на заповедта.
Правомощието на ръководителя на съответния орган на съдебна власт да издава
вътрешнослужебни актове, свързани с дейността на администрацията е нормативно
установено със ЗСВ в чл. 86. Заявеното с жалбата нормативно уреждане на материя не
се установи, тъй като оспореният акт е вътрешнослужебен.
Настоящият състав споделя трайно установената практика на ВАС, че разпоредбата на
чл. 31 от Закона за адвокатурата следва да се тълкува във връзка с чл. 24 от същия
закон, установяващ съдържанието на упражняването на адвокатската професия и чл.
25 от ЗА, уреждащ учредяването на представителната власт на адвоката по отношение
на неговия клиент и при съобразяване на специалните разпоредби на Закона за защита
на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. В този
смисъл, съдът споделя тезата, че адвокатът има право на достъп по делата именно с
цел упражняване на дейността си, което води до необходимост от представителство и
защита на някоя от страните, което изисква доказване на факта на представителство.
Адвокатът става представител на страна именно по силата на пълномощното за това,
вкл. и в хипотезата на устно упълномощаване.
Последното следва и от разпоредбите на съответните процесуални закони –ГПК,
НПК, АПК, всеки от който разписва, че адвокатът придобива право да представлява
страната по делото чрез пълномощно. В принципите на административното
производство – чл.12, ал.2 от АПК се съдържа и текст, който изрично очертава
субектите с пряк достъп до делата, а това са страните по делата, като за всички
останали информацията се получава по реда на ЗДОИ. До изричното възлагане по
пълномощие на права по дадено дело на конкретен адвокат, последният не се явява
легитимиран да извършва процесуални действия, вкл. и изготвяне на справки по
същото. Норми с аналогично съдържание се съдържат и в НПК и ГПК. Следва да бъда
съобразена и предвидената в Закона за защита на личните данни закрила , както и тази
в ЗЗКИ. Предоставянето на приоритетно право на достъп по делата на адвоката, по
аргумент от качеството му на такъв, без наличие на представителна власт, идва в
противоречие с други защитими лични права, вкл. и конституционно закрепеното
право в чл. 32, ал.1 от Конституцията. Приоритетът на личните права съгласно
цитирания текст – неприкосновеност на личния живот на гражданите, правото на
защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство
върху неговата чест, достойнство и добро име е противопоставен приоритетно на
правото на получаване на информация, което също е конституционно закрепено право
по чл. 41, ал.1 от Конституцията, но при спазване на ограничението по чл. 41, ал.2 - за
незасягане на чужди права, защитени със закон, каквито са правото на
неприкосновеност на личните данни на физическите лица, правото на личен и семеен
живот, защитата на човешкото достойнство и неприкосновеност на личността.
Следва да бъде направено разграничение между правото на процесуално
представителство и това на извършване на справки по дела, за второто от което е
оплакването по делото. Нормативното уреждане на последното се съдържа в
Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните,
военните и апелативните съдилища, приет от В. по законова делегация на ЗСВ,
отменен с Правилника за администрацията в съдилищата, ДВ, бр. 68/22.08.2017г., но
действал към момента на издаване на оспорената Заповед за утвърждаване на
Правилата. Съгласно разпоредбата на действащия към този момент чл. 76, в раздел ІІІ
от същия е предвидено, че страните по делата, техните представители и адвокатите
осъществяват правото си на достъп до информацията в производствата по реда на
процесуалните закони, а ал.3 изрично предписва, че лицата, които не са страни по
делото, имат правата по ал. 2 при наличие на законен интерес, заявен с мотивирана
писмена молба. Следователно, съдът намира, че е налице нормативна основа за така
предвидените ограничения за изготвяне на справки и преписи по делата, извън
посочените аргументи, следващи от процесуалните закони, установения с
Конституцията правов ред и действащите специални закони.
С оглед това, съдът намира, че липсва както претендираната нищожност на
акта, произтичаща и от липса на материалноправно основание за издаване на
акта, така и не се възприема тезата за незаконосъобразност.
Следва да бъде споделена застъпената в писмения отговор на ответника теза, че
изменението на редакцията на текста с новия Правилник за администрацията в
съдилищата чрез приемане на текста на чл. 77, ал.3 от същия, не променя
изводите на съда в тази насока, тъй като същият се явява в противоречие с
начина на тълкуване на чл. 31 от Закона за адвокатурата, с цитираните текстове
от Конституцията и специалните закони и не следва да се прилага по арг. от
чл.15, ал.3 от ЗНА. "
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно