Парламентът незаконно промени закона, и въведе 5000 лв лимит за кешови плащания
Създадена от ... на 08 ноември 2017
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
6
Юаните в брой!
|
нерегистриран
16 ноември 2017, 23:05
1
0
Ако мислеха за обществото, производството и икономиката, БКП-ШАЙКАТА с патриотарстващите ДС-ШКЕМБЕТА щяха да направят сегашната фасадна, паразитна и нищо не въшеща БНБ в разплащателна банка, в която всеки да може да си открие държавно-гарантирана сметка с дебитна карта без месечна такса и без такси за разплащане по електронен и банков път - т.е. истински електронен вариант на разплащането в брой без такси и комисионни! И всяка банка, търговски обект, търг. дружество, .... да са задължени да приемат без такси преводите и кредитните карти от БНБ-сметките през държавна електронна (интернет) система за електронни разплащания с държавни апарати за картови разплащания във всеки обект! Тогава БНБ ще може да намали и печатаните пари в оборот и да й се осигури някаква полезна за обществото работа за хилядите й сръх-високо-платени (пък и секретно) служители!
5
Банков
|
нерегистриран
12 ноември 2017, 17:46
3
0
Горанов клекна на банкерското лоби
4
Анти
|
нерегистриран
10 ноември 2017, 16:59
1
-2
Може да има положителен ефект
3
не мислите ли,че
|
нерегистриран
10 ноември 2017, 08:09
13
0
Бабите, които хвърлят от балконите по 20-30 000 лв влизат под ударите на закона,и рискуват санкцията по чл 5 ЗОПБ. Законът позволява да мятаме до 5000 лв. Над тази сума-глоба.
2
...
|
нерегистриран
08 ноември 2017, 17:07
10
-1
Считам,че ЗОПБ е противоконституционнен закон. Нарушава се свободната стопанска инициатива, има намеса в частноправни отношения, създава се привилегия в полза на юридически лица-посредници-банките задължително да ползваме услугите им(но не е въведено задължението таксите да са минимални, или нулеви-защо няма подобно насрещно задължение за банките, щом задължително ще ползваме натрапените им услуги), и да сключваме задължителни договори за посредничество при разплащане, а това нарушава свободата на договаряне-основа на частноправните отношения.
Проблемът е,че господарите издават противоконституционен закон, и същите господари не ни дават възможност да сезираме без посредник КС.
Нека оправомощен субект да сезира КС.

А да, ЗОПБ предвижда свирепи санкции, несъразмерни на нарушението, дори и да приемем,че законът е валиден, а не противоконституционен. Че дори и по данъчните закони за неподаване на данъчна декларация от ФЛ глобата е фиксирана сума между 10 и 500 лв, а не процент. Какво е това свирепо процентаджийство, въведено с чл 5 на ЗОПБ. Дори и мутрите, рекетьори от зората на демокрацията искаха десятък рекет, а тук държавата рекетира с от 25 до 50 процента, ако си дръзнал да разполагаш както желаеш с личните си пари.
1
как
|
нерегистриран
08 ноември 2017, 12:11
2
-1
нали уж щеше да остане до 10000?!?
...
|
нерегистриран
08 ноември 2017, 11:21
8
0
http://dnes.dir.bg/news/dds-zakon-plashtania-broy-26561611?nt=4Законът който е нарушен е ЗНА, където е предвидено задължително обществено обсъждане на всеки проект за нормативен акт. Обществено обсъждане не е имало, а промяната е изненадваща и апокрифна.
За улеснение-ето законът, който погазиха депутатите


Чл. 26. (Отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) В процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица.
(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени консултации, а когато е орган на местното самоуправление - на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет.
(4) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) След приключването на обществената консултация по ал. 3 и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването на справката се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно